Projektowanie ze względu na zmęczenie w RSTAB i RFEM

03.07.2014 Skomentuj pierwszy

Dzięki dodatkowemu modułowi RF-/STEEL Fatigue Members można zaprojektować pręty stalowe i zbiory prętów ze względu na zmęczenie według normy EN 1993-1-9. Program może być przykładowo stosowany w przypadku elementów konstrukcyjnych o częstych zmianach obciążenia, jak tor jezdny suwnicy.

Projektowanie ze względu na zmęczenie według EN 1993-1-9 jest oparte na koncepcji naprężenia nominalnego. Siły wewnętrzne określa się na podstawie analizy statycznej prętów. Naprężenia są obliczane zgodnie z mechaniką materiałów w miejscu spodziewanego powstawania pęknięcia.

Oznacza to, że zakresy naprężeń nominalnych Δσ i Δτ jako wyniki działania odnoszą się do obliczeniowych wartości wytrzymałości zmęczeniowych ΔσR i ΔτR.

Przedstawienie wskaźników w renderingu 3D w RSTAB

Ponadto wprowadzone zostaje pojęcie częściowego współczynnika bezpieczeństwa z normy EN1993-1-9. Wartość współczynnika częściowego dla wytrzymałości zmęczeniowych γMf jest stopniowana zależnie od wymaganej niezawodność oraz ewentualnych konsekwencji zniszczenia.

Cechy RF-/STEEL Fatigue Members

RF-/STEEL Fatigue Members importuje wszystkie istotne informacje i siły wewnętrzne z RSTAB/RFEM. Moduł dodatkowy zawiera obszerną bibliotekę przekrojów i rozszerzalną bibliotekę materiałów z standardowymi wartościami wytrzymałości. Możliwe jest także automatyczne zoptymalizowanie przekrojów i ich eksport do RSTAB/RFEM.

W module określane są zakresy naprężeń dla dostępnych przypadków obciążenia, kombinacje obciążeń czy kombinacje wyników. Kategorie szczegółów mogą być dowolnie przypisane do dostępnych punktów naprężeń danego przekroju. Dane wejściowe w postaci równoważnych współczynników zniszczenia wymienione w odpowiednich normach są definiowane przez użytkownika.

Okno modułu 2.1 Projektowanie przekroju

Po wykonaniu obliczeń można przejrzeć wyniki, w tym początkowe i pośrednie wartości podane w tabelach modułu. Ponadto możliwe jest graficznie wyświetlenie w RSTAB/RFEM miejsc, które są bardziej lub mniej wytężone. Wszystkie wartości wejściowe i rezultaty, jak również rysunki mogą być łatwo dodane do protokołu wydruku RSTAB/RFEM.

KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło: