Druk 3D kompozytem i metalem
Warsaw Industry Week 2020