Druk 3D kompozytem i metalem
Warsaw Industry Week 2020

DataGear

Typ: CAD Dodatki Producent: Datacomp Sp. z o.o.
DataGear tworzy w przestrzeni programu Alibre Design model koła zębatego. Możliwe jest wykonanie kół zębatych walcowych o zębach prostych i skośnych. Geometria wrębu zęba jest opracowana w oparciu o normy polskie i niemieckie.

DataPart (BeCeZet)

Typ: CAD Dodatki Producent: Datacomp Sp. z o.o.
Zastosowanie w systemach CAD 3D bibliotek części znormalizowanych (wg ANSI, ISO, DIN) znacznie pracę konstruktora nad projektem. Jednak użytkownicy tychże systemów zauważyli brak lub ubogą zawartość komponentów znormalizowanych według norm PN w tych bibliotekach.

DataShaft

Typ: CAD Dodatki Producent: Datacomp Sp. z o.o.
DataShaft to narzędzie pozwalające w łatwy sposób tworzyć wielostopniowe wały.

DWFAnywhere

Typ: Dodatki Producent: Gräbert GmbH
DWFAnywhere to niewielka, darmowa aplikacja, dostępna do pobrania na komputery PC oraz urządzenia przenośne, która umożliwia przeglądanie i drukowanie projektów w formatach DWF (Design Web Format) oraz QCF (Secure Design Web Format), pozwalających na szybkie i efektywne udostępnianie danych projektowych każdemu, kto ich potrzebuje.
REKLAMA