TOP 10 funkcjonalności w IRONCAD 2024

28.03.2024 Skomentuj pierwszy

Przedstawiamy 10 najbardziej popularnych i użytecznych funkcjonalności w IRONCAD 2024

1. Zastąp funkcję z katalogu (rozszerzenie funkcji Zastąp część/zespół/szkic)

Opierając się na znanej funkcji zastępowania części/złożenia/szkicu z katalogów IronCAD (CTRL przeciągnij i upuść), wprowadzono rozszerzenie tej funkcji. Użytkownicy mogą teraz wykorzystywać katalogi do tworzenia bibliotek funkcji, płynnie zastępując istniejącą geometrię funkcji na częściach i złożeniach.

Ulepszenie to zapewnia użytkownikom narzędzie do badania różnych wariantów i szybkiego udoskonalania projektów, idealnie dopasowując się do wymagań klienta w zakresie zmian. Rozszerzona funkcjonalność nie tylko usprawnia proces wymiany, ale także nadaje nowy wymiar eksploracji i iteracji projektu. Doświadcz zwiększonej elastyczności i wydajności, jaką ta funkcja wnosi do przepływu pracy projektowej.

2. Wymiary dodawane przy upuszczaniu części/złożenia

Nowe ustawienie w Opcjach programu może teraz kontrolować tworzenie wymiarów dla części/zespołów po upuszczeniu ich na powierzchnie innych części/zespołów. Pozwala to na szybkie pozycjonowanie upuszczonej części/złożenia. Wymiar zostanie utworzony od kotwicy upuszczonej części/zespołu do najbliższej krawędzi części/zespołu, na którą jest upuszczana. Dzięki temu użytkownicy mogą umieścić kotwicę w odpowiednim miejscu, co pozwoli na szybkie dostosowanie pozycji za pomocą wymiarów.

3. Tworzenie wymiarów dla części za pomocą TriBall

Podczas korzystania z funkcji TriBall Edytuj odległość od punktu można utworzyć inteligentny wymiar między używanym obiektem, a powierzchnią odniesienia w tym samym czasie. Wymiar ten zostanie utworzony od kotwicy wybranej części/zespołu użytego w operacji do powierzchni/krawędzi odniesienia. Korzystając z tej możliwości, użytkownicy mogą szybko dodawać wymiary odniesienia, aby umożliwić szybsze późniejsze pozycjonowanie obiektów.

Inteligentny wymiar można edytować lub zablokować wybierając część.

4. Narzędzie Połącz tutaj (kopiuj) dla elementów istniejących w scenie oraz upuszczanych z katalogu

Wprowadzono ulepszenia w opcji Triball „Połącz tutaj (kopiuj)”, aby zwiększyć i tak już duże możliwości projektowania metodą przeciągnij u upuść z katalogu IronCAD Catalog w ramach pojedynczego pliku sceny 3D. Można teraz zaznaczyć wiele obiektów w scenie i utworzyć połączenie z zaznaczonych części. Można to również zrobić za pomocą przeglądarki sceny, w której można zaznaczać elementy i używać opcji Utwórz połączenie do automatycznego łączenia podobnych obiektów.

To innowacyjne ulepszenie to nie tylko wygoda - znacznie zwiększa ono ogólną wydajność projektowania. Zmniejszając rozmiar pliku i strukturę sceny poprzez tworzenie połączonych wystąpień dla części i zespołów, oznacza to znaczny krok naprzód w optymalizacji przepływu pracy projektowej.

5. Narzędzie do szybkiej wyceny blach

Dodano nowe narzędzie do szybkiej wyceny blach. Wybierz jedną lub wiele części z blachy i uruchom narzędzie, aby wygenerować tabelę zawierającą odpowiednie informacje do wyceny od producentów.

6. Odwoływanie się do parametrów na poziomie szkicu podczas tworzenia wiązań wymiaru

Podczas tworzenia wiązań wymiaru w szkicu 2D użytkownicy mogą teraz bezpośrednio odwoływać się do innych wymiarów/parametrów w celu uzyskania wartości lub utworzenia wyrażeń parametrycznych. Aby odwołać się do innego parametru, wpisz =nazwa parametru w polu wartości wymiaru, aby utworzyć wyrażenie w nowym wymiarze. Aby odwołać się do wartości innego wymiaru, bezpośrednio wybierz żądany wymiar na szkicu (kliknij lewym przyciskiem myszy), aby uzyskać jego wartość, gdy pole Wartość jest aktywne. Ta nowa funkcja może zmniejszyć liczbę błędów podczas uzyskiwania wartości danego wymiaru i może usprawnić tworzenie parametrów.

7. Elementy sterujące do automatycznego ustawiania zespołów, części i elementów na określonych warstwach i typach linii

Często może być konieczne, aby określone części/złożenia/funkcje pojawiały się na różnych warstwach lub z różnymi typami linii do oznaczania obiektów lub do wykorzystania w eksporcie do DWG/DXF w procesach produkcyjnych. IronCAD 2024 pozwala użytkownikom definiować atrybuty właściwości niestandardowych na częściach/zespołach/funkcjach w 3D, gdzie właściwości te mogą być używane do określania niestandardowego mapowania warstw i stylów linii.

8. Nowy standardowy typ widoku - Widok rzutowania

Do IronCAD 2024 dodano nowy typ tworzenia widoków. Widok rzutowania pozwala użytkownikom wybrać istniejące widoki i utworzyć widok rzutowania w oparciu o kierunek wyciągnięty z widoku (przyrosty 45 i 90 stopni). Jest to przydatne do uzyskania pożądanej orientacji widoków w celu tworzenia adnotacji i dokumentacji.

9. Ulepszenia KeyShot dla IronCAD

Integracja KeyShot dla IronCAD została ulepszona w następujących dwóch obszarach:

- Prawidłowe skalowanie obrazu w celu dopasowania do tekstur IronCAD

- Obsługa transferu etykiet z IronCAD do KeyShot

10. IronCAD Translator wsparcie dla najnowszych typów plików

Rozszerzenie IronCAD Translator zostało zaktualizowane do obsługi najnowszych formatów plików z kilku najpopularniejszych systemów 3D CAD na rynku. Import obsługuje teraz:

 • CATIA V5: V5R8 - V5-6R2024
 • Pro/E (CREO): 16 - Creo 10.0
 • UG NX: 11 - NX 2306
 • Inventor: V11 - V2024
 • SolidWorks: 98 - 2024
 • SolidEdge: V18 - SE 2023
 • JT Import: 8 - 10.2, 10.3, 10.517, 10.618 i 10.718
 • IFC: IFC 2x3, IFC 4
 • Rhino: V2-7
 • DXF/DWG: 2.5 – 2024

Nowy natywny translator BIM IronCAD (w 1. kwartale 2024 r.)

Nowa opcja natywnego translatora będzie dostępna dla dodatkowego importu/eksportu formatów

BIM i formatów graficznych. Obejmują one:

 • IFC Reader/Writer
 • Revit Reader/Writer
 • GLTF Writer

Wersja DEMO do pobrania TUTAJ >>>

KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło: