ZW3D Lite - Ekonomiczny program 3D CAD
Targi Toolex 2022
Targi Toolex 2022

Solid Edge ST6 – garść nowości

27.06.2013 Skomentuj pierwszy

Użytkownicy Solid Edge doczekali się kolejnej odsłony programu – ST6.

W momencie powstawania tego wpisu Solid Edg-owcy :) uczestniczą w spotkaniu w Barcelonie, z którego pochodzi część poniżej opisanych nowości.

ST6_24Nowy wygląd uchwytu sterowego

INTERFEJS

Przywrócona została możliwość posiadania kilku wersji obok siebie. Do aktywowania poszczególnych wersji służy program SESetActiveVersion.exe, który znajduje się na płycie instalacyjnej. Po uruchomieniu oprogramowania wyświetlone zostanie okno, rysunek poniżej umożliwiające wybór żądanej wersji. Jednak jak można przeczytać, nie jest ona zalecana do stosowania na stanowiskach z których korzystają konstruktorzy :(

ST6_1

Po zainstalowaniu i pierwszym uruchomieniu powita nas ekran startowy umożliwijacy wybór pracy nowego „Solida”, rys poniżej. W zależności od wybranej opcji domyślne ustawienia programu będą się różniły między sobą. Jest pięć opcji do wyboru:

  • Maximum Assistance – ustawienia dla nowych użytkowników. Włączone są wszelkie podpowiedzi 
  • Some Assistance – ustawienia dla klientów przechodzących z innych systemów, szczególnie dla osób wcześniej pracujących na SolidWorksie
  • Maximum Workspace – dla osb pracujących już na Solid Edge. Temat ustawiony jest na maksymalizację przestrzeni roboczej
  • Balanced – dla osób pracujących już na Solid Egde, zachowana została równowaga między maksymalizacją przestrzeni roboczej a czytelnością interfejsu
  • Use my Custom theme fro the previous release of Solid Edge – dla użytkowników posiadających własne ustawienia. Jeżeli na komputerze jest zainstalowana wcześniejsza wersja, ewentualnie przechowywane są ustawienia można, je zaimportować do bieżącej wersji. 

ST6

W każdej chwili można przełączać się między tematami. Możliwe jest oglądnięcie filmu pokazującego ustawienie poszczególnych tematów, wystarczy kliknąć Play a video demonstrating the thema layouts. W zależności od wybranego tematu ekrany startowe będą się nieznaczenie różniły między sobą. 

ST6_3

Po wybraniu jednej z opcji tematu, pojawi się znany z innych wersji ST ekran startowy. Pierwszą z rzucających się rzeczy jest zakładka YouTube umożliwiająca w szybki sposób nagrywanie i wgrywanie filmów. Filmy mogą być umieszczane w serwisie na koncie użytkownika bezpośrednio z poziomu Solid Edge. 

ST6_4

PART – ŚRODOWISKO CZĘŚCI

W środowisku części zaszło kilka znaczących zamian. Zostało dodane kilka bardzo użytecznych funkcjonalności. Jedną z przyjemniejszych zmian jest wyświetlanie tylko wymiarów odnoszących się do danego lica podczas jego modyfikacji. We wcześniejszych wersjach wyświetlane były wszystkie wymiary, mała rzecz a cieszy :). Poprawiono dodanie szyków, szybko można przełączać się między krawędziami do których jedna z krawędzi szyku prostokątnego ma być równoległa, rys poniżej. Zmienia uległa budowa symbolu Uchwytu sterowego. 

ST6_5

ROZPOZNAWANIE SZYKÓW

Modyfikacje szyków w częściach zaimportowanych z innych systemów stało się jeszcze łatwiejsze dzięki poleceniu Recognize Hole Patterns . Pierwszym krokiem, po wczytaniu części jest rozpoznanie otworów. Służy do tego znane z wcześniejszych wersji polecenie Rozpoznaj otwory. Następnie wywołaj polecenie Recognize Hole Patterns, wskaż otwory tworzące szyk. Spowoduje to wyświetlenie okna Hole Pattern Recognition. Opcje znajdujące się na oknie pozwalają na przypisanie otworów do szyku kołowego lub prostokątnego. Po zatwierdzeniu opcji, przez kliknięcie OK, można edytować szyk, w taki sposób jakby został od początku utworzony w Solid Edge. W przypadku gdy użytkownik chce rozpoznać tylko część otworów jako szyk wystarczy że zaznaczy fragment geometrii, który go interesuje. 

MODELOWANIE POWIERZCHNIOWE

Twórcy Solid Edge wprowadzili sporo zmian do modelowania powierzchniowego. Pojawiły się tutaj nowe polecenia a istniejące zostały rozbudowane o nowe funkcjonalności. Pierwszą z nowości jest polecenie Isocline . Funkcjonalność stosowana głównie przy projektowaniu form. Pozwala w szybki sposób wyznaczyć linię podziału, rys poniżej. Uzyskana krzywa może być wykorzystywana do tworzenia, np. powierzchni podziału. 

ST6_6

BLUESURF

Polecenie BlueSurf zostało wzbogacone o nowe opcje. Jedną z nich jest BlueSurf – Surface Visualization Options. Opcja pozwala na wyświetlenie na tworzonej powierzchni Grzebienia analizy powierzchni, rys poniżej.  Opcje znajdujące się na oknie BlueSurf – Visualization Options pozwalają, miedzy innymi na ustawienie gęstości wyświetlanej siatki, kolorze poszczególnych grzebieni, itp.

ST6_7

Wzbogacono możliwość definiowania w jaki sposób, i na jakiej długości, tworzona powierzchnia ma być połączona relacjami geometrycznymi z istniejącymi powierzchniami lub bryłami, rys poniżej. Dzięki zastosowaniu nowych opcji łączenia i możliwości wyświetlania grzebienie, możliwe stało się uzyskanie powierzchni o żądanym wyglądzie.

ST6_8

Opcje pozwalające definiować przejście jednego profilu, krzywej, w drugą zostały również dodane do poleceń Curvers Keypoint. Dzięki temu łatwiej ustawić krzywą w optymalnym położeniu. Na poniższym rysunku widać możliwość definiowania przejść. Można do tego wykorzystać opcje znajdujące się na modelu, opcja A, i na pasku podręcznym, opcja B. 

ST6_9

Surface Bounded, rozbudowana została o polecenie pozwalające domknąć niezamknięty łańcuch krawędzi i krzywych. Podobnie jak we wcześniejszych opcjach można wyświetlić Grzebień analizy powierzchni oraz definiować przejścia jednego profilu w drugi.  Można również jako krzywą wskazać punkt, rys poniżej.

ST6_10

Nowym poleceniem jest polecenie Surface Redefine . Zbliżone jest ono do polecenie Powierzchnia ograniczona, pozwala ono na zastąpienie, kilku powierzchni jedną. Krawędziami ograniczającymi są krawędzi zaznaczonych lic. Podobnie jak we wcześniejszych opcjach można wyświetlić Grzebień analizy powierzchni. 

SECTION CURVATURE

Polecenie umożliwia wyświetlenie Grzebienia analizy powierzchni, umiejscowionym na wybranej płaszczyźnie, rys poniżej. 

ST6_12

1 2 3
KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło: