Solid Edge 2023 - nowości w tegorocznej odsłonie

26.10.2022 Skomentuj pierwszy

12 października 2022 roku odbyła się prezentacja nowej odsłony programu Solid Edge, oznaczonej numerem 2023. W jej trakcie Siemens pokazał nowe funkcję i usprawnienia. W tym artykule opiszemy najważniejsze nowości wprowadzone w SE 2023.

 1. Nowy interfejs programu

Trudno opisywać nowości wprowadzone w tegorocznej edycji, gdybyśmy nie zaczęli od tego, co najbardziej widoczne na pierwszy rzut oka - od interfejsu użytkownika. Duży nacisk położono na odświeżenie tego elementu programu. W górnej części interfejsu zmianom uległy ikony operacji. Nie są to gruntowne zmiany, gdyż dotyczą w dużej mierze palety kolorów wykorzystanej w projekcie ikon. Teraz dominuje tutaj kolor pomarańczowy, błekitny, szary i czarny. Zmiana palety pozwoliła na odświeżenie programu, jednocześnie nie powodując tego, że użytkownik będzie musiał się uczyć programu na nowo. Z dolnej części interfejsu przeniesiony tu został także pasek podpowiedzi. Być może to tylko moje odczucia, ale jest on dzięki temu bardziej widoczny.

O wiele większą zmianą jest to, w jaki sposób przemodelowano pasek operacji. Aktualnie, wygląda on bardzo podobnie jak w programie NX. Nie jest już to pasek, lecz okno, w którym pogrupowane zostały poszczególne kroki operacji oraz opcje pozwalające na dostosowanie tych kroków do zamierzeń użytkownika.

2. Usprawnienia modułu CAD 

A. Regiony szkiców w środowisku sekwencyjnym 

Do sekwencyjnego trybu modelowania trafiła funkcjonalność, znana do tej pory tylko i wyłącznie z trybu synchronicznego. Jest to możliwość wykorzystania regionów w celu wykonania operacji dodania czy też wycięcia materiału. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na szkic, można wybrać funkcję Uaktywnij Regiony, która sprawi, że użytkownik będzie mógł je zaznaczyć i przeprowadzić na nich operację.

B. Możliwość użycia uchwytu sterowego w grupie operacji Przenieś lica.

C. Ustawienia tolerancji otworów.  

Po przejściu do Opcji otworu, użytkownicy mogą teraz ustawić dokładność wybranych otworów na luźne, mieszane lub ciasne, a także ustawić tolerancje dla poszczególnych parametrów otworów.

D. Biblioteka palet stylów.  

Nowość ta bazuje na bazie kolorów należącej do Siemensa. Paleta stylów podzielona jest na kilkanaście kategorii. Znajdziemy tu m.in palety wykorzystywane w wytwarzaniu addytywnym, palety powłok, kompozytów, tkanin, plastików, szkła, kamieni szlechetnych, cieczy czy metali. Stosowanie palet stylów jest bardzo proste, wystarczy przeciągnąć materiał na część i zostanie on do tej części zastosowany.

E. Dostępność operacji Rowek, Suma, Różnica i Wycięcie po krzywej w środowisku złożeń.

W Solid Edge 2023 została również dodana możliwość korzystania z wymienionych powyżej operacji w środowisku złożeń. Szczególną uwagę zwrócono na wycięcie po krzywej, gdyż od tej wersji można korzystać z tej operacji na takiej samej zasadzie jak w środowisku części. Czy to wycięcie na pojedynczej ścieżce i przekroju, czy na wielu ścieżkach i przekrojach - operacja będzie możliwa do wykorzystania. Warto wspomnieć o tym, że przy wykorzystywaniu operacji, wycięcie może być wykonane poprzez kilka elementów złożenia.

F. Nowa działanie funkcji Rozstrzel automatycznie  

Funkcja szczególnie efektownie wygląda przy nieco większych złożeniach. Pozwala rozstrzelić elementy złożenia w taki sposób, jak gdyby wystąpiła eksplozja. Każdy element rozchodzi się koncentrycznie, pozwalając bardziej szczegółowo pokazać budowę złożenia.

2. Definicja bazująca na modelu  

A. Funkcja Rozmieść wymiary

B. Autowymiarowanie 

Autowymiarowanie to rozbudowana funkcja, pozwalająca na automatyczne zwymiarowanie elementów bryłowych. Za jej pomocą użytkownik doda również tolerancje, opisy otworów, również z odwołaniem do ich parametrów.

C. Paleta widoków modelu  

Funkcjonalność ta pozwala na zapisywanie widoków modelu, a także na płynne przełączanie się między nimi, w celu prezentacji zestawów wymiarów, adnotacji czy też orientacji przestrzennej modelu.

3. Kontroler Solid Edge  

W nowej edycji Solid Edge został dodany również tak zwany Kontroler Solid Edge. Służy on do analizy danych jakościowych i bazuje m.in na tabelach tolerancji, ale też kształcie i położeniu modelów. Za pomocą kontrolera użytkownik może tworzyć raporty (między innymi w formacie programu Microsoft Excel), zawierające dane z konkretnego widoku modelu.

4. Usprawnienie funkcji CAD DIRECT oraz translacji projektów  

W ubiegłorocznej edycji wprowadzono możliwość wczytywania projektów pochodzących z NX bez translacji. Funkcjonowało to w taki sposób, że edycja elementu przebiegała w programie NX. Jeśli użytkownik zerwał powiązanie z programem NX, edycja projektu mogła być przeprowadzana w Solid Edge. W tym roku Siemens umożliwił na takich samych zasadach wczytywanie projektów pochodzących z programu SolidWorks. Usprawniony został także migrator projektów dla systemów SolidWorks i Inventor. Pozwala on teraz na przeniesienie bazy materiałów i otworów.  

Wersja testowa do pobrania TUTAJ >>

KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło: