Poznaj nowości w IRONCAD 2021

27.05.2021 Skomentuj pierwszy

IRONCAD CAD 3D to parametryczne oprogramowanie, dedykowane m.in. dla branży mechanicznej, konstrukcyjnej, blacharskiej, instalacyjnej, a także do druku 3D.

Jako jedyny program na świecie oferuje unikalne rozwiązanie oparte na dwóch silnikach graficznych ACIS i Parasolid. Dzięki połączeniu technologii modelowania bezpośredniego z projektowaniem opartym o historię operacji, oprogramowanie charakteryzuje się szczególną wydajnością i swobodą tworzenia, umożliwiając realizację zaawansowanych projektów. Dodatkowo program obsługuje pliki z innych popularnych systemów CAD, dzięki czemu bez problemu otworzysz dowolną dokumentację techniczną lub model 3D w innym formacie.

Warto wspomnieć o zintegrowanych branżowych katalogach części, operacji i funkcji, które przyspieszą Twoją pracę i pozwolą stworzyć własne biblioteki.

Program w najnowszej wersji wprowadza wiele przydatnych narzędzi i opcji, które dodatkowo usprawnią codzienną pracę projektantów i konstruktorów. Listę najważniejszych nowości w IRONCAD 2021 znajdziesz poniżej.

Nowości w IRONCAD 2021

1.Zastępowanie części/zespołów za pomocą części z katalogu

W IRONCAD 2021 wprowadzono możliwość zastąpienia połączonej części, znajdującej się na dowolnym poziomie sceny, częścią przeciąganą i upuszczaną bezpośrednio z katalogu, z wciśniętym klawiszem Ctrl. Pozwala to na całkowitą wymianę w scenie danej części, która jest połączona.

2.  Wczytywanie własnych dostosowań wstążki / paska narzędzi z poprzednich wersji programu

W Narzędziach/Opcjach  IRONCAD 2021 dodano nowe polecenie, aby umożliwić użytkownikom wczytanie własnych dostosowań interfejsu. Możliwe jest przeniesienie poprzednich ustawień do nowej wersji. Włączając polecenie użytkownicy mogą wybrać wersję programu, z której chcą wczytać ustawienia. Przy następnym uruchomieniu IRONCAD zmieni dostosowania.

3. Poprawienie właściwości szyku tworzonego wzdłuż krawędzi

W IRONCAD 2021 dostępna jest nowa opcja w poleceniu Szyk, ułatwiająca zdefiniowanie położenia szyku. Przed wprowadzeniem zmiany szyk prowadzony Wzdłuż krawędzi rozpoczynał się w miejscu elementu, przy włączonej opcji Odsuń krawędź.

Teraz można ukryć element i dzięki opcji Użyj wybranej krawędzi jako początek, zdefiniować na jego podstawie szyk odsunięty od krawędzi i rozpoczynający się w miejscu początku tej krawędzi.

4. Wyciąganie linii / połączonych linii

Nowa opcja w poleceniu Wyciągnięcie proste umożliwia użytkownikom IRONCAD 2021 wyciąganie linii lub szeregu połączonych linii w wybranym kierunku. Jest to przydatne na przykład przy tworzeniu powierzchni podziału, którą definiuje jeden kierunek.

5. Uzyskiwanie powierzchni według kierunku widoku

Do polecenia Uzyskiwanie powierzchni w IRONCAD 2021 dodano nową opcję, która umożliwia tworzenie powierzchni według kierunku widoku. Wybierając tę opcję można zdefiniować kierunek uzyskiwania powierzchni z wybranych części.

6. Wybór materiału bezpośrednio po upuszczeniu blachy

W najnowszej wersji IRONCAD dodano nową opcję, która umożliwia automatyczne wyświetlanie okna wyboru materiału podstawy blaszanej po upuszczeniu z katalogu. Daje to użytkownikowi możliwość zdefiniowania materiału w pierwszej kolejności, przed przystąpieniem do modelowania elementów blaszanych.

7. Zmiana długości gięcia poprzez dwukrotne wciśnięcie lewego przycisku myszy

W IRONCAD 2021 została dodana nowa możliwość wywołania okna zmiany długości gięcia, poprzez dwukrotne wciśnięcie lewego przycisku myszy na uchwycie wymiarowym. 

8. Chmurka rewizyjna

W IRONCAD 2021 wprowadzono nowe polecenia do szkicowania chmurki rewizyjnej. Użytkownicy programu będą mogli dodać kształt odręcznie lub jako prostokąt. Rezultatem jest szkic łuków, który można wybrać, zmodyfikować lub usunąć.

9. Paleta symboli w tworzeniu/edycji wymiarów

Podczas tworzenia wymiarów dodano paletę symboli, aby umożliwić umieszczanie symboli w polach nad/pod skryptem oraz pre/post fix wewnątrz przeglądarki właściwości. Zmniejsza to w IRONCAD 2021 wymaganą liczbę kliknięć do edycji właściwości wymiarów, po ich dodaniu.

10. Sterowanie ukrytymi elementami podczas tworzenia widoku

W IRONCAD 2021 w trakcie tworzenia rysunku pojawi się nowa opcja, gdy w scenie znajdują się ukryte elementy. Pozwala to użytkownikowi na włączenie lub wyłączenie ukrytych elementów w widoku i pomaga kontrolować rozmiar podglądu w oknie dialogowym widoku bazowego

11. Obsługa tworzenia rysunków pakietowych dla połączeń zewnętrznych z pojedynczym rysunkiem

Narzędzie do tworzenia rysunków pakietowych zostało w IRONCAD 2021 rozbudowane o możliwość dołączania wszystkich połączeń zewnętrznych do głównego pliku rysunkowego. Wcześniej połączenia otwierały oddzielny rysunek dla każdego pliku z łączami zewnętrznymi. Użytkownicy najnowszej wersji programu mają teraz możliwość kontrolowania, jaką metodę chcieliby stosować w procesie tworzenia szczegółów.

12. Dodawanie numerów pozycji w widoku izometrycznym

W IRONCAD 2021 dodano wsparcie dla numerów pozycji w widoku izometrycznym, aby zapewnić dodatkowe możliwości tworzenia szczegółów dla rysunków.

Nowości w IC-NORMALIA 2021

Nowe przydatne opcje znajdziesz również w IC-Normalia, czyli branżowych bibliotekach części i narzędzi zgodnych z normami ISO, DIN, PN. Poniżej przedstawiamy najważniejsze nowości w wersji 2021.

1. Ulepszenie narzędzia Eksport blachy do DXF

To narzędzie zostało poprawione, a dodatkowo w oknie dialogowym jest teraz dostępna nowa opcja pozwalająca na umieszczenie na rysunku rozwinięcia w dxf również ścian równoległych do tego rozwinięcia.

2. Nowe funkcje z generatora kształtowników

W nowej wersji do generatora dodano opcje zastępowania grupy kształtowników o tym samym przekroju, kształtownikami o innym przekroju. Można zastąpić kształtowniki znajdujące się w tym samym złożeniu lub w całej scenie. Tę opcję można uruchomić edytując właściwości istniejącego kształtownika.

3. Ulepszenie narzędzia PRO Active Manager

W konfiguracji Listy części (BOM) można teraz wyznaczyć masę pojedynczej części, jak i całkowitą masę dla wszystkich elementów takiego samego typu.

4. Nowe narzędzie Import zeskanowanych plików DXF3D

Zwykle skaner 3D posiada narzędzia które pozwalają użytkownikowi na eksport zeskanowanych punktów w kilku formatach. W IRONCAD dodano nowe narzędzie, dzięki któremu można zaimportować plik DXF3D wygenerowany przez aplikację skanera 3D.

5. Dodatkowa opcja w narzędziu View Manager

W tym narzędziu dodano możliwość ustawienia wymiarów generowanych do dokumentu zewnętrznego grafik/widoków.

6. Nowe narzędzie Stwórz płaszczyznę połączeń

Do katalogu dodano nowe narzędzie ułatwiające tworzenie krzywej podczas projektowania instalacji rurowych. Narzędzie jest pomocne przy definiowaniu promienia kolan.

IRONCAD CAD 3D to naturalny wybór firm, które w codziennej pracy stają przed koniecznością skracania terminów realizacji zleceń, a także wprowadzają niespodziewane modyfikacje w swoich projektach.

Pobierz i przetestuj bezpłatnie możliwości IRONCAD 2021, aby poznać pełną funkcjonalność programu.

KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło: