Solid Edge - 5 sprawdzonych sposobów na duże złożenia
Podręcznik SOLIDWORKS 2020
Warsaw Industry Week 2020
ITM Industry Europe 2020
PLASTPOL 2020

Projektujemy różę, czyli powierzchnie w ZW3D

10.06.2020 Skomentuj pierwszy

Na świecie jest wiele gatunków kwiatów – w tym między innymi róże, które odtworzyliśmy w programie ZW3D CAD/CAM. Poniżej prezentujemy w jaki sposób stworzyć ją w swoim komputerze.

Krok1: Pracę zaczynamy od sporządzenia szkicu 2D na płaszczyźnie XZ. Krzywe budujemy poprzez użycie polecenia krzywa punktowa. Ostatnim wstawionym elementem jest linia, która posłuży do wykonania obrotu naszkicowanych wcześniej krzywych.

Rysunek . 1 Główny szkic na płaszczyźnie XZ.

Krok 2: Użyj polecenia Przez obrót, w celu stworzenia powierzchni płatków róży. Wybierz krzywą 1 i obróć według Linii od 0 do 360°, dla krzywej 2 wybierz wartości 0° do 55°, dla krzywej 3 od -20° do 30° dla 4 od -10° do 45° oraz dla ostatniej krzywej nr 5, 40° do 100°.

Rysunek . 2 Generowanie pączka i płatków.

Krok 3: Ponieważ krawędź płatka róży jest zbyt ostra, musimy ją przyciąć. Użyj polecenia Krzywa punktowa, aby narysować krzywą, do której będziemy przycinać płatki.

Rysunek . 3 Krzywa z punktami kontrolnymi na powierzchni płatka

Krok 4: Użyj polecenia Przytnij do krzywych, w celu stworzenia modelu bardziej naturalnego.

Rysunek . 4 Przycinanie płatków

Krok 5: Użyj polecenia skorupa w celu nadania grubości płatkom.

Rysunek . 5 Nadawanie grubości

Krok 6: Użyj polecenia Szyk geometrii do stworzenia większej ilości płatków róży, liczbę elementów możesz dowolnie zmieniać w celu osiągniecia pożądanego efektu.

Rysunek . 6 Szyk geometrii płatków

Krok 7: Stworzony model kwiatu róży.

Rysunek . 7 Model kwiatu róży.

Krok 8: Stwórz kształt profilu do wyciągnięcia łodygi, następnie użyj polecenia Wyciągnięcia po ścieżce, możesz wykonać profil, którego średnica będzie się zmniejszać ku górze, dzięki włączeniu opcji skala liniowo od 4 do 0.75.

Rysunek . 8 Tworzenie łodygi.

Krok 9: Następnie na stworzonej wcześniej łodydze przy użyciu polecenia Szkic i Wyciągniecie pręta stwórz płaszczyznę na której narysujesz kształt liścia. Użyj polecenia Wyciągniecie do stworzenia powierzchni.

Rysunek . 9 Tworzenie liści.

Krok 10: Powtórz kroki 5-7 do stworzenia liści.

Krok 11: W celu stworzenia bardziej realistycznych liści możesz użyć polecenia Rozwiń na powierzchni, następnie wykonać szkic i wyciągnąć go. W celu powrotu do wstawionego modelu liścia wybierz jedno z poleceń operacji morficznych Zawiń na ścianach.

Po zatwierdzeniu operacji morficznych otrzymamy ostateczny model.

Rysunek . 10 Gotowy model róży wykonany w ZW3D.

Krok 12: Wyrenderuj model używając programu Keyshot. Jeśli chcesz wykonać inne modele postępuj zgodnie z powyższymi krokami, a to wszystko dzięki niesamowitej technologii modelowania hybrydowego ZW3D.

Rysunek . 11 Końcowy efekt modelowania róży.

Zapraszamy do obejrzenia filmu poniżej:

KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło:
 
NX Learning Edition