Szkolenia SOLIDWORKS

Surfcam Velocity

Typ: CAD CAM CNC
Producent: Surfware Inc
Wersja językowa: Polski Angielski Niemiecki Inne
Platforma OS:
SURFCAM jest nowoczesnym systemem przygotowania obróbki dla maszyn CNC. Zawiera moduły do frezowania 2, 3, 4 i 5-cio osiowego, toczenia i wycinania WEDM.

Najważniejsze cechy systemu to:
 • Technologia TRUEMILL pozwalająca na wydajne frezowanie
 • Generowanie dokładnej obróbki powierzchniowej 3D
 • Szerokie możliwości modułu frezowania 4- i 5-cioosiowego


TrueMill jest technologią generowanie obróbki CNC, która pozwala na frezowanie z dużą wydajnością bez niebezpieczeństwa zniszczenie narzędzia.

TrueMill pozwala na:
 • Zwiększenie posuwu 2-4 razy
 • Używanie 2-4 razy większej głębokości skrawania
 • Wydłużenie 2-4 razy okresu trwałości narzędzi
 • Skrócenie czasów obróbki o 30%-70%

Jest to efekt uwzględniania parametru Kąta Opasania Narzędzia. SURFCAM jest jedynym systemem CAM, który podczas generowania obróbki bierze pod uwagę ten parametr.


Frezowanie 2 osie
W zakresie operacji 2.5D program posiada następujące strategie:

 • Wybranie – frezowanie kieszeni, z możliwością zastosowania różnego rodzaju metody obróbki i wejścia w materiał (heliakalne, zig-zag); opcja HSM
 • TrueMill – frezowanie kieszeni zgodnie z technologią TrueMill
 • Kontur – wykańczające frezowanie ścianek
 • Planowanie
 • Wiercenie – wszystkie zabiegi w ramach operacji obróbki otworów definiowane są w jednym oknie; dostępne cykle: wiercenie, głębokie wiercenie, wiercenie z łamaniem wióra, gwintowanie, gwintowanie sztywne, lewy gwint, rozwiercanie, pogłębianie, wytaczanie, wytaczanie od spodu. Można również dopisać inne cykle, które są obsługiwane przez centrum CNC
 • Otwór wstępny – po wskazaniu wcześniej utworzonej obróbki Wybranie lub Z Zgrubnie, w miejscach zagłębiania się narzędzia wiercone są otwory wstępne
 • Resztki materiału – funkcja automatycznie rozpoznaje obszary nieobrobione we wcześniejszych operacjach typu wybranie lub kontur i obrabia je mniejszym narzędziem
 • Kontur 3D – frezowanie geometrii 3D
 • Frezowanie promienia – specjalizowana funkcja do wykonania zaokrąglenia frezem kształtowym
 • Frezowanie fazki – specjalizowana funkcja do fazowania
 • Frezowanie rowków – specjalizowana funkcja do frezowania rowków np. pod oringi
 • Frezowanie gwintu
    
 
Frezowanie 3 osie
SURFCAM jest zaawansowanym narzędziem generowania dokładnej i wydajnej obróbki powierzchniowej 3D nawet najbardziej skomplikowanych modeli. Jego mocna stroną są narzędzia CAD, wspomagające przygotowanie projektu do obróbki, dzięki którym można np. automatycznie utworzyć granice obróbki lub zaślepić otwory. Dostępne są funkcje ograniczania obróbki granicami i poprzez wskazanie powierzchni chronionych.

Strategie obróbki 3D:
 • Zgrubnie – podstawowa obróbka zgrubna; możliwość wczytania półfabrykatu z pliku; opcja HSM
 • Step Reduction Milling – obróbka zgrubna, w ramach której można użyć kilku narzędzi; SURFCAM najpierw generuje obróbkę zgrubną największym frezem a następnie automatycznie wykonuje obróbkę resztkową
 • TrueMill – obróbka realizowana zgodnie z technologią TrueMill
 • Zgrubnie osiowo – obróbka zgrubna wykonywana głowicami walcowo-czołowymi pracującymi w osi Z
 • Planarnie – strategia wykańczająca typu wierszowanie; możliwość określenia stałego przyrostu lub wysokości nierówności
 • Z Finisz – wykańczająca obróbka stromych powierzchni modelu z utrzymaniem kierunku skrawania współbieżnego lub przeciwbieżnego
 • Offset 3D – strategia wykańczająca, która pozostawia jednakowy naddatek i wysokość nierówności na całym modelu, niezależnie od zmian pochylenia powierzchni
 • Strome Płaskie – strategia inteligentnie przełącza styl ścieżek w zależności od kąta pochylenia powierzchni
 • Powierzchnie płaskie – strategia automatycznie wyszukuje obszary płaskie i obrabia je frezem walcowym
 • Cut – obróbka jest prowadzona po tworzących powierzchni
 • Rzutuj – rzutowanie ścieżek narzędzia 2D na powierzchnie
 • Obróbka ołówkowa – funkcja wyszukuje zaokrąglenia i naroża do obróbki frezem kulowym
 • Resztki materiału – obróbka resztkowa 3D 
    

Frezowanie 5 osi
SURFCAM posiada ogromne możliwości generowania obróbki symultanicznej w 4 lub 5 osiach.Obróbki 5 osiowe uwzględniają następujące opcje:
 • Wskazywanie powierzchni kontrolnych i chronionych
 • Ograniczanie drogi narzędzia granicami
 • Sterowanie parametrem przyrostu lub wysokością nierówności
 • Dokładne określenie ruchu dojazdu i odjazdu
 • Dowolne sterowanie kątem pochylenia osi narzędzia 

Toczenie
Moduł toczenia posiada specjalizowane funkcje obróbki toczenia 2-osiowego oraz obsługi narzędzi napędzanych w osi C lub Y. Dużym ułatwieniem dla programisty jest możliwość automatyzowania przygotowania obróbki przez wykorzystanie bazy szablonów z parametrami technologicznymi.

Strategie toczenia 2-osiowego:

 • Planowanie
 • Toczenie i wytaczanie zgrubne
 • Toczenie i wytaczanie wykańczające
 • Wiercenie i gwintowanie w osi Z
 • Nacinanie gwintu
 • Rowek
 • Odcięcie

Strategie frezowania:

 • Wybranie
 • Kontur
 • Wiercenie 

WEDM
SURFCAM, jako narzędzie kompleksowe, obsługujące wiele rodzajów obrabiarek CNC, w sposób efektywny steruje również pracą wycinarek drutowych dwu- i cztero- osiowych. Do zalet systemu należą:
 • Obsługa procesu technologicznego w zakresie: nawlekania drutu, napełniania zbiornika, płukania cieczą, przygotowywania otworów startowych, tworzenia mostków.
 • Specjalne strategie obróbki naroży.
 • Wielorakie strategie, porządkujące przejścia zgrubne i wykańczające oraz obróbkę mostków.
 • Szablony wycinania, dostępne w bazie danych, wywoływane na życzenie technologa.
 • Baza danych całej gamy drutów z przypisanymi do nich parametrami technologicznymi.
 • Programowanie wielokrotnych przejść wygładzających z możliwością sterowania parametrów naddatku, mocy, płukania, oddzielnie dla każdego przejścia.
 • Predefiniowanie obróbki na etapie projektowania.
 • Automatyczne definiowanie dojazdów i odjazdów drutu, sterowanie odległością prowadnic.
 • Automatyczna kontrola podcięć i obróbki ostrych naroży. 


Symujacja

Weryfikacja ścieżki narzędzia polega na wyświetlaniu procesu usuwania materiału kolejnych operacji obróbczych zastosowanych przez technologa. MachineWorks –wiodąca technologia symulacji jest w pełni zintegrowana i wbudowana w program SURFCAM. Dostarcza użytkownikowi zaawansowanych narzędzi pozwalających na dokładne sprawdzenie procesu technologicznego. Bardzo dokładne porównanie obrobionego półfabrykatu do modelu części, daje pewność, że końcowy produkt będzie odwzorowaniem zaprojektowanego detalu. Dzięki dostępnym narzędziom weryfikacji, możliwa jest identyfikacja nieregularności powierzchni, pozostałych naddatków oraz kolizji.

Dzięki możliwościom zaawansowanego sterowania obrazem, możliwa jest pełna kontrola nad modelem bez utraty jakości wyświetlania. Symulację można w każdym momencie zatrzymać i dokonać analizy interesującego obszaru lub przyspieszyć ją dla obszarów, które nie są krytyczne.

Funkcje weryfikacji:
 • Wychwytywanie i pokazywanie wszystkich kolizji z materiałem bądź oprzyrządowaniem w tym kolizji oprawki z materiałem, ruchów szybkich, części nie roboczej narzędzia.
 • Weryfikacja kolizji narzędzi niestandardowych, kształtowych włącznie z detekcją kolizji obszaru nie roboczego.
 • Identyfikacja naddatku pozostałego po obróbce zgrubnej w celu redukcji czasu kosztownej obróbki wykańczającej.
 • Możliwość wczytania półfabrykatu oraz mocowania typu kostka lub walec, jak również zapisanych jako dowolne bryły.
 • Dynamiczny przekrój części we wszystkich osiach, ujawniający szczegóły obróbki detalu.
 • Kontrola ostatecznych wymiarów detalu.
 • Śledzenie pracy narzędzia “krok po kroku”: pozycji, parametrów technologicznych, czasu pracy.
 • Efektywna kontrola obróbki dzięki różnym trybom pracy symulacji 


CAD
Współpraca producentów oprogramowania SURFCAM oraz SolidWorks zaowocowała wydaniem specjalnych wersji modelera bryłowego, dostępnych jako dodatek do programu SURFCAM. Użytkownicy uzyskali dostęp do wiodącego na świecie systemu CAD.

SolidWorks PDO™ (Parts Design Only).
Pozwala na parametryczne projektowanie części bez możliwości wykonywania złożeń i dokumentacji płaskiej. Oto niektóre cechy systemu:

 • Bezpośrednie otwieranie rodzimych plików SolidWorks, całkowicie eliminujące proces translacji
 • Automatyczne rozpoznawanie zmian modelu i przebudowa ścieżek narzędziowych powiązanych ze zmianami geometrii – asocjatywność
 • Pełne możliwości imporu/eksportu plików, szkiców (w tym szkiców 3D), arkuszy blach.
 • Narzędzia do projektowania form (linia i powierzchnia podziałowa, oprzyrządowanie formy wieloczęściowej, zamykanie powierzchni, rozbicie, powierzchnie promieniowe oraz rozwijalne).
 • Pełne możliwości tworzenia modeli, w tym m.in.: Wyciągnięcie, Obrót, Wyciągnięcie po ścieżce, operacje Boolowskie.
 • Typowe operacje, takie jak: Zaokrąglenie, Fazka, Otwór, Szkic, Skorupa, Żebro, Kopuła, Nacięcie, Gięcie, Owijanie, Łączenie, Rozdzielanie, Szablon, Lustro.
 • CosmosXpress

SolidWorks PD&A™ (Parts Design & Assembly).
Pozwala na osiągnięcie niezrównanej wydajności, dzięki możliwości projektowania złożeń składających się z dziesiątków tysięcy części. Wszystko to z charakterystyczną dla SolidWorks łatwością. Funkcjonalność taka jak dla SolidWorks PDO z możliwością projektowania złożeń. Dostępny tylko z programem SURFCAM.

SURFCAM Design
Wewnętrzny modeler, pozwalający na import plików wszystkich popularnych formatów, tworzenie geometrii oraz powierzchni. Posiada narzędzia ułatwiające przygotowanie obróbki poprzez łatwą i szybką edycję zaimportowanego modelu.

Cechy charakterystyczne modułu:
 • Import plików: DXF, DWG, CADL, IGES, SolidWorks (.prt, .Sldprt, .Sldasm), SolidEdge (.par), ACIS (.sat), Parasolids ( .x_t, .x_b), VDA-FS (.vda), MasterCam (*.mc*), CATIA 4(.model, .exp), CATIA 5(.catpart), Pro/E (.prt;*.prt.*), STEP AP203/214 (.step, .stp), UGII(.prt), Inventor(.ipt). Eksport plików: DXF, DWG, CADL, IGES, STL (.stl), ACIS (.sat), Parasolids ( .x_t, .x_b), VDA-FS (.vda).
  Dzięki tak szerokiej gamie importowanych plików, program współpracuje z każdym popularnym modelerem bryłowym, a kooperacja z partnerami i klientami przebiega bez problemów.
 • Możliwość dołączenia modeli do otwartych uprzednio projektów a w przypadku pików SolidWorks wczytania odpowiedniej/odpowiednich konfiguracji.
 • Posiada typowe metody przygotowywania geometrii, tworzenia krzywych 3D NURBS, metoda pracy na warstwach, z użyciem maskowania.
 • Tworzenie powierzchni z użyciem operacji takich jak: wyciągnięcie po ścieżce, zamknięcie powierzchni, powierzchnia obrotowa, łączenie, zaokrąglenie, przekroje poprzeczne.
 • Współpraca z Digitizerami: 5-cio osiowy Microscribe, 6-cio i 7-mio osiowy FaroArm.
 
Asocjatywność
Jest dynamicznym powiązaniem pomiędzy operacją a geometrią, na której ścieżka jest wygenerowana. Każda zmiana modelu (pliki SolidWorks, Parasolid) jest rozpoznawana w programie SURFCAM, następnie dzięki wewnętrznemu systemowi śledzenia, technolog jest informowany o nieaktualnych ścieżkach narzędzi, wygenerowanych uprzednio na modelu. Ścieżka na życzenie programisty jest automatycznie przebudowywana i dostosowywana do zmian modelu.

Zalety:
 • Możliwość równoległego prowadzenia procesu projektowania i przygotowywania technologii.
 • Skrócenie czasu przygotowywania technologii, dzięki możliwości aktualizacji ścieżek, bez konieczności wprowadzania ich na nowo. Bardzo istotna zaleta w zakładach, gdzie zmieniana jest koncepcja projektu lub prototypy przygotowywane są doświadczalnie.
 • Bieżąca kontrola zmian projektów, bez konieczności nadzorowania ich rewizji, modyfikacji.
 • Automatyczny dostęp do aktualnych plików CAD, z możliwością przyjęcia bądź odrzucenia poprawek w projektach.
 • Możliwość aktualizacji całych sekcji, w których znajdują się pojedyncze operacje lub regeneracji każdej z nich oddzielnie.
 • Asocjatywność z plikami importowanymi SolidWorks oraz Parasolid dotyczy również rozpoznania przypadku zmiany nazwy, przeniesienia lub usunięcia pliku.

Asocjatywność dotyczy również zmian parametrów przygotowanej wcześniej technologii. Droga narzędzia może być przebudowana po zmianie parametrów obróbki, bez konieczności wskazywania geometrii na nowo.

Moduły:
Toczenie
WEDM
Frezowanie 2 osiowe
Frezowanie 3 osiowe
Frezowanie 4 osiowe
Frezowanie 5 osiowe
SolidWorks PDO
SolidWorks PDA
Translatory plików CAD
 

Tagi:
Komentarzy: Skomentuj pierwszy
KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło:
 
REKLAMA
Praca dla inżynierów na 3DCAD.pl
Praca dla inżynierów na 3DCAD.pl