NX Structure Designer - projektowanie konstrukcji ramowych

03.09.2020 Skomentuj pierwszy

Najnowsza odsłona systemu NX, NX 1926 dostarcza szereg usprawnień, jak manipulowanie widokiem czy nowy sposób zmiany kolorów na modelach. Udostępnia również sporo nowości, jak szkic wspomagany sztuczną inteligencją, czy środowisko do projektowania konstrukcji ramowych – Structure Designer.

Nowe środowisko posiada bardzo bogatą bibliotekę profili znormalizowanych, rys 1. Poza profilami stalowymi dostępne są również profile wykonane z aluminium. Na razie środowisko dedykowane jest do konstruowanie konstrukcji spawanych, jednak kolejne wersje maja również wspierać konstrukcje skręcane.

Rysunek 1 Profile dostępne w NX Structure Designer

Projektowanie ramy zaczyna się od wykonania szkicu, definiującego jej zarys. Może być on bezpośrednio wykonany w środowisku, lub przygotowany wcześniej. Gdy „kształt ramy” jest już gotowy, konstruktor wybiera profil jaki zostanie wykorzystany, do jej utworzenia. Po wskazaniu szkicu program na krzywych rozciągnie wybrany kształt. Możliwe jest wybranie jednego z dziewięciu punktów charakterystycznych łączących profil z krzywą szkicu, rys 2.

Rysunek 2 Możliwość wybrania innego punktu bazowego.

Program automatycznie wykańcza naroża, docina profile, dzięki czemu projektowanie konstrukcji ramowych jest bardzo szybkie i intuicyjne. Konstruktor w każdej chwili może zmienić domyślny sposób wykończenia.

Rysunek 3 Wykończenie naroża

Dostępne opcje to, rys 3, 4 :

  • Brak
  • Ścięcie ukośne
  • Inteligentne wydłużenie
  • Czołowa
  • Profil
  • Dopasowanie profili

Rysunek 4 Możliwości przycięcia profili "wewnątrz" konstrukcji ramowej

Jeżeli w jednym węźle spotykają się więcej niż dwa profile użytkownik może, zmieniając ich kolejność, decydować o sposobie wykończenia naroża.

Wstawianie znormalizowanych wzmocnień, zwiększających sztywność konstrukcji ramowych, czy zamykanie otwartych profili, w znaczący sposób skraca czas potrzebny na zaprojektowanie konstrukcji.

Raportowanie wizualne do każdego profilu przypisuje kolor dzięki czemu możliwa jest szybka kontrola, rys 5. Po zapisaniu konstrukcji, NX wydziela każdy komponent jako osobną część na dysku. Umożliwia to utworzenie dokumentacji warsztatowej, jak i dalszą obróbkę, np. wiercenie otworów, rys 6.

Rysunek 5 Wizualne raportowanie

Rys. 6: Dokumentacja płaska

Dzięki uwagom zgłaszanym przez użytkowników oprogramowania w NX 1926 w znaczący sposób usprawniono i zautomatyzowano możliwość tworzenia ram.

Opracował: Piotr Szymczak

KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło: