XXVII Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL
XVI Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL

Dlaczego nie chronimy naszych zysków?

28.11.2012 Skomentuj pierwszy

Aż 70% przebadanych firm* stwierdziło, że inwestycje we wzornictwo się opłacają. Efekt jest wymierny i wyraża się m.in. w zbudowanej na rynku przewadze konkurencyjnej oraz osiąganym zysku. Wiele firm podkreśla, że wzornictwo jest istotnym elementem ich działania. Dziwi zatem fakt, że jedynie 38% tych samych firm stosuje jakiekolwiek metody ochrony swoich wzorów.

Szczególnie mało zapobiegliwe w tym zakresie są firmy sektora „odzież, tkaniny i obuwie” oraz „meble i wyposażenie wnętrz”. Niestosowanie przez przedsiębiorstwa żadnych metod ochrony własności intelektualnej oraz nie zawsze odpowiednia ich skuteczność prowadzą  w efekcie do tego, że ponad 1/3 ogółu badanych firm potwierdza fakt skopiowania ich wzoru przez konkurencję. Większość przedsiębiorstw poniosła z tego tytułu wymierne straty.

Także projektanci deklarują, że mieli do czynienia z kopiowaniem ich wzorów przez konkurencję – fakt ten stwierdza aż  4 na 10 badanych projektantów.

Pozyskanie praw do wzoru i jego należyta ochrona jest istotnym elementem w procesie rozwoju i wprowadzania na rynek nowego produktu. Działanie to często warunkuje uzyskanie oczekiwanego przez firmę rezultatu.

Ochrona własności intelektualnej zaczyna się już od momentu tworzenia koncepcji produktu i współpracy z projektantem. Właściwie podpisana umowa z projektantem oraz należycie zabezpieczone interesy obu stron są podstawą efektywnej współpracy. Celem jest właściwe zrozumienie intencji i oczekiwań obu stron w kontekście dobra rozwijanego produktu i jego wizerunku na rynku.

Zagadnienia związane z korzyściami wynikającymi z właściwie zawartych umów oraz ochroną wzoru na rynku będą przedmiotem dwóch seminariów poświęconych prawnym aspektom współpracy przedsiębiorcy i projektanta. Seminaria odbędą się w Warszawie w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w dniu 10 grudnia br.

Szczegółowe informacje nt. programu seminariów „Prawne aspekty współpracy projektanta i przedsiębiorcy” znajdują się  na stronie: http://www.iwp.com.pl/konferencje_prawne_aspekty

*Raport „Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w branżach produkcyjnych”, IWP, Warszawa 2011

KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło: