STOM 2021 - Salon Technologii Obróbki Metali
Dni druku 3D

Projektowanie formy w VISI Mould - Video

09.07.2021 Skomentuj pierwszy

System VISI Mould oferuje kompletne stanowisko do projektowania form w oparciu o specyficzne dla branży zautomatyzowane czynności, prowadzące projektanta przez proces tworzenia form. Biblioteki zestawów płyt, elementów prowadzących, wypychaczy czy suwaków dają konstruktorowi niezbędny zestaw umożliwiający całościowe zaprojektowanie formy.

Kontrola wypełniania

Kontrola wypełniania jest procedurą krok po kroku, która pozwala użytkownikowi w prostu sposób przeprowadzić analizę przepływu, np. w celu wybrania optymalnego punktu wtrysku, poprzez wskazanie gniazda, punktów wtrysku oraz wybór materiału do przeprowadzenia symulacji.

Przygotowanie gniazda formy (tworzenie siatki i obliczanie grubości) wykonywane jest poprzez polecenie Definicja Detalu, więc konstruktor musi wskazać tylko gniazdo formy.

Podział detalu

Dostępnych jest wiele metod umożliwiających automatyczne wygenerowanie optymalnej linii podziału wokół elementu. Interaktywna praca z programem przy pomocy graficznego interfejsu pozwala konstruktorowi zaprojektować linię podziału dopasowaną do indywidualnych wymagań projektowych. Po znalezieniu optymalnej linii podziału, możliwe jest wyodrębnienie jej do krzywych lub automatyczne podzielenie modelu na odpowiednie ruchome strefy rdzenia, gniazda czy też suwaków.

Elementy katalogowe

Zespół funkcji pozwala projektantowi na szybkie skonstruowanie układu korpusu formy i powiązanych elementów. Wykorzystywanie parametrycznej struktury opartej na bibliotekach wiodących dostawców, takich jak: FCPK-Proplastica, Hasco, DME, DMS, Strack, Meusburger, Cabe, Ceni, FCL, Futaba, LKM, Pedrotti, Rabourdin, Siam, Sideco, Siderugica, Knarr, Siscat, TVMP, UMC, VAP i Victoria, daje dostęp do parametrów poszczególnych płyt, zapewniając szybką i sprawną modyfikacje układu narzędzia. Wszelkie zmiany wymiarów płyt automatycznie dostosowują położenie każdego elementu prowadzącego i łączącego. Lista detali tworzona jest automatycznie i może być wyeksportowana jako zewnętrzny arkusz kalkulacyjny dla dalszego przetwarzania na przykład do detalowania lub składania zamówień

Układ chłodzenia

Dostępne są różne możliwości definiowania kanałów chłodzenia: szkic 3D, szkic 2D (na przekrojach i powierzchniach), szkic 3D rozpoczynając się od zdefiniowanego kanału oraz wybór 2D/3D. Możliwe jest tworzenie grup kanałów chłodzących, które przechodzą przez różne komponenty formy. Możliwe jest również zapisywanie plików szablonów obwodów chłodzących, które mogą być później wczytane i dostosowane do różnych geometrii. Finalnie, możliwe jest utworzenie połączonych obiegów chłodzenia, które następnie można wyeksportować do VISI FLow, w celu przeprowadzenia symulacji termalnej.

Kontrola przenikania otworów

Narzędzie to pozwala na sprawdzenie minimalnej odległości pomiędzy gniazdami oraz otworami w wybranym elemencie oraz czy nie dochodzi do kolizji elementów.

Kontrola chłodzenia formy

Kontrola chłodzenia jest procedurą krok po kroku, która pozwala użytkownikowi na łatwe przeprowadzenie analizy termicznej układu formy poprzez wskazanie gniazda, kanałów chłodzących i wybranie odpowiednich materiałów do analizy. Funkcja ta zawarta jest w podstawowym module do projektowania form wtryskowych.

Przygotowanie gniazda formy (tworzenie siatki i obliczanie grubości) wykonywane jest poprzez polecenie Definicja Detalu, więc konstruktor musi wskazać tylko gniazdo formy.

Analiza zmiennych wykonywana jest na całym przekroju, co pozwala określić lokalną temperaturę w dowolnym punkcie siatki 3D formy na końcu całego cyklu wtrysku. Najczęstsze problemy dotyczące warunków formowania są rozwiązywane przy użyciu Kontroli Chłodzenia.

KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło: