Wypróbuj Solid Edge za darmo
Additive Manufacturing Meeting 2017
Autodesk Inventor i Content Center

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@3dcad.pl to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Targi 3D SOLUTIONS – poznański know-how o branży druku 3D
SOLIDWORKS WORLD 2017 #SWW17
Podwodne roboty zaprojektowane w SOLIDWORKS

Autodesk Inventor i Content Center

18.08.2016 Skomentuj pierwszy

Poniżej podpowiedzi na temat używania i pracy z biblioteką elementów znormalizowanych Inventor Content Center.

Jak ustawić w Inventorze ścieżki zapisu projektów i elementów znormalizowanych Content Center

Najwygodniej jest ustawić ścieżki zapisu projektów do wydzielonego katalogu z projektami. Można to zrobić w Inventor > Plik > Opcje >  Zakładka PLIK

W zakładce Plik należy ustawić 2 ścieżki:

  • Folder projektów np.: D:Projekty Inventor ( w tym katalogu będą domyślnie umieszczane foldery z projektami).
  • Domyślne pliki Content Center, sugeruję ten folder zrobić podkatalogiem folderu z projektami (przykład poniżej).

Elementy znormalizowane z biblioteki po wstawieniu do zespołu będą zapisywane w domyślnym folderze biblioteki (przykład poniżej).

Elementy wstawione z biblioteki i zapisane w tym katalogu nie podlegają edycji.

Edycja elementów znormalizowanych Content Center

Elementów wstawionych z biblioteki Content Center do projektu nie można edytować. Aby poddać edycji element znormalizowany to w czasie wstawiania do zespołu należy wybrać opcję – Niestandardowo. Wówczas element z biblioteki zapisywany jest w folderze projektu i można w nim wprowadzać zmiany.

KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło: