ZW3D - Skorzystaj z 30 procentowego rabatu

POMAK

Typ: CAD GIS
Producent: BIPROGEO S.A.
Wersja językowa:
Platforma OS:
PoMaK (Podstawowa Mapa Kraju) jest programem nakładkowym dla systemu MicroStation, wspomagającym proces tworzenia wektorowej mapy numerycznej, na podstawie danych z pomiaru bezpośredniego lub plików rastrowych, uzyskanych drogą skanowania istniejących map.
 
 
Program umożliwia tworzenie obligatoryjnych i fakultatywnych warstw mapy zasadniczej w skalach 1:250, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 zgodnej w treści z instrukcją techniczną K1 oraz wytycznymi technicznymi K1.1. W zależności od potrzeb, użytkownik ma możliwość wyboru symboliki zgodnej z instrukcją z 1995r. i 1998r. Oprogramowanie PoMaK zostało napisane w języku Basic i MDL. Korzysta również z zewnętrznych bibliotek DLL.
 
SKŁADNIKI SYSTEMU
PoMaK rozszerza standardowe możliwości systemu MicroStation o funkcje
i procedury geodezyjne, które są łatwo dostępne przez wzbogacony w stosunku do standardu, interfejs użytkownika. Oprogramowanie obsługiwane jest przy pomocy menu:
 • Menu poziomów rysunkowych
 • Funkcje zarządzania projektem
 • Narzędzia ułatwiające rysowanie standardowych symboli geodezyjnych
 • Aplikacje wykonujące podstawowe obliczenia geodezyjne
 • Aplikacje wspomagające kartowanie mapy
 • Aplikacje umożliwiające topologiczne analizę rysunku
 • Aplikacje umożliwiające wsadowe przetwarzanie danych
 • Biblioteki znaków i stylów lini dla każdej skali mapy zasadniczej


STANDARDOWE BIBLIOTEKI SYMBOLI K1
PoMaK dostarcza standardowych bibliotek symboli geodezyjnych, punktowych i liniowych, oraz narzędzi ułatwiających ich wykorzystanie. Biblioteki przygotowano dla podstawowych skal mapy zasadniczej: 1:250, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000. Symbolika i nazewnictwo jest zgodne z instrukcją geodezyjną K1 z roku 1995 i 1998.
 
NARZĘDZIA RYSUNKOWE
Dla ułatwienia użytkownikowi rysowania skomplikowanych symboli geodezyjnych, PoMaK zawiera zestaw narzędzi ułatwiających to zadanie:
 • Wstawianie symboli pod kątem
 • Ściany oporowe
 • Ogrodzenia trwałe
 • Podpory wielosłupowe
 • Skarpy
 • Schody
OBLICZENIA GEODEZYJNE
PoMaK oferuje funkcje, ułatwiające wykonywanie prostych obliczeń geodezyjnych,
z jednoczesną wizualizacją nowych punktów na ekranie i zapis do pliku tekstowego. W skład narzędzi geodezyjnych wchodzą: obliczenie punktów (metodą biegunową, domiarów, wcięcia kątowego i liniowego), przygotowanie danych do tyczenia.
 
 
TRANSFORMACJA WEKTORÓW I RASTRÓW
PoMaK zawiera funkcje transformacji wektorów, rastrów i współrzędnych zawartych w plikach tekstowych, między różnymi układami współrzędnych występującymi w Polsce. Narzędzia obsługują następujące typy transformacji:
 • Transformacja izometryczna 7-parametrowa XYZ między elipsoidami
 • Transformacja geocentryczna BLH na XYZ
 • Odwzorowanie Gaussa-Kruegera
 • Odwzorowanie quasi-stereograficzne
 • Transformacja izometryczna płaska Helmerta, z możliwością korekcji Hausbrandta
 • Transformacja wielomianowa konforemna
W narzędziach transformacji znajduje się również funkcja zmiany punktu globalnego rysunku, bez zmiany współrzędnych elementów.
 
 
TOPOLOGIA
PoMaK oferuje funkcje, umożliwiające kontrolę topologiczną, a także tworzenie obiektów złożonych (figur zamkniętych) na podstawie elementów liniowych rysunku. W zestawie narzędzi znajdują się aplikacje tworzenia złożonych elementów liniowych.
 
APLIKACJE PRZETWARZANIA WSADOWEGO
Jest to zestaw modułów umożliwiających przetwarzanie wsadowe plików tekstowych:
 • Odczyt punktów z pliku tekstowego (plik z pomiaru) z uwzględnieniem kodowania
 • Generowanie wykazu współrzędnych, punktów charakterystycznych z mapy  numerycznej
 • Tworzenie szkicu osnowy, z pliku tekstowego pomiaru osnowy
 • Rysowanie siatki kartograficznej i opisu pozaramkowego na podstawie godła mapy zasadniczej, w układach 1965, 2000, SG Row, Pszów, Bełchatów, Kraków
 • Rysowanie schematu położenia sekcji mapy zasadniczej
 
Tagi:
Komentarzy: Skomentuj pierwszy
KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło:
 
REKLAMA
Praca dla inżynierów na 3DCAD.pl
Praca dla inżynierów na 3DCAD.pl