STOM 2021 - Salon Technologii Obróbki Metali
Warsaw Indystry Week 2021
Dni druku 3D

Szkolenie Solid Edge - poziom I

Typ: Szkolenie
Data wydarzenia: 09.08.2021
Czas trwania: 3 dni
Miejscowość: online

Szkolenie przeznaczone jest dla użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z Solid Edge. Od uczestników nie jest wymagana żadna znajomość programów typu CAD. Zalecana znajomość obsługi komputera oraz podstawowych zagadnień technicznych.
Zakres szkolenia:

Czas trwania: 3 dni

 •     Ogólne zasady pracy z programem.
 •     Rysowanie na płaszczyźnie (na przykładzie środowiska Part).
 •     Podstawy modelowania części w trybie sekwencyjnym.
 •     Wprowadzenie do modelowania części blaszanych (tryb sekwencyjny).
 •     Wprowadzenie do Technologii Synchronicznej.
 •     Rysowanie w trybie synchronicznym (na przykładzie środowiska Part).
 •     Podstawy modelowania części w trybie synchronicznym.
 •     Wprowadzenie do modelowania części blaszanych w trybie synchronicznym.
 •     Podstawy modelowania złożeń.
 •     Tworzenie dokumentacji rysunkowej modeli części i złożenia.
 •     Podstawy tworzenia dokumentacji rysunkowej modelu części blaszanej.

        Formularz zapisowy