Konkurs UNIGRAPHICS NX
STOM 2021 - Salon Technologii Obróbki Metali
Dni druku 3D

INDUSTRY NEXT2021 - The New Reality

Typ: Konferencja
Data wydarzenia: 01.09.2021
Czas trwania: 2 dni
Miejscowość: Poznań

KONGRES to innowacyjny projekt promujący globalny rozwój przemysłu 4.0, organizowany przez zespół największych targów tej branży ITM Industry Europe. Przedsięwzięcie zainicjowane przez Grupę MTP przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii dostarcza wiedzy na temat najnowszych technologii. Kongres jest pierwszą platformą prezentacji rozwiązań dla przemysłu mierzącego się obecnie z trudną sytuacją.

WIĘCEJ INFORMACJI >>