Autodesk DAYS 2021

Szkolenie Solid Edge online: modelowanie powierzchniowe

Typ: Szkolenie
Data wydarzenia: 16.02.2021
Czas trwania: 1 dni
Miejscowość: online

Szkolenie Solid Edge specjalizowane. Przeznaczone jest dla osób, które dobrze znają oprogramowanie lub ukończyły szkolenie “Solid Edge – poziom I” i chcą poszerzyć wiedzę o wyspecjalizowane narzędzia oprogramowania Solid Edge. Od uczestników wymagana jest podstawowa znajomość tego programu.

Plan szkolenia:

1. Zasady modelowania powierzchniowego (wybór trybu, analogie do poleceń bryłowych)

2. Tworzenie i modyfikacja krzywych na płaszczyźnie i w przestrzeni

3. Podstawowe polecenia do tworzenia powierzchni

4. Tworzenie podstawowych powierzchni planarnych i zakrzywionych

5. Powierzchnie swobodne

6. Zasady edycji i modyfikacji powierzchni (przycinanie, kopiowanie itp.)

7. Polecenia specjalizowane (krzywe wypadkowe, rzutowane itp.)

8. Modelowanie hybrydowe (powierzchniowo-bryłowe)

9. Wykorzystanie powierzchni w operacjach formowania (wypraski, odlewy itd.)

10. Podział części z zapisem do złożenia

Informacje i formularz