Druk 3D kompozytem i metalem
Warsaw Industry Week 2020

Szkolenie Femap

Typ: Szkolenie
Data wydarzenia: 12.10.2020
Czas trwania: -58 dni
Miejscowość: Wrocław

Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna w programie Femap. Od uczestników nie jest wymagana znajomość programów typu CAE. Zalecana jest znajomość obsługi komputera oraz podstawowych zagadnień technicznych.

Zakres szkolenia:

 1. Wprowadzenie do MES
 2. Instalacja, ustawienie parametrów i dostosowywanie programu do własnych potrzeb
 3. Interfejs użytkownika
 4. Korzystanie z pomocy on-line
 5. Proces obliczeniowy w Femap (Wokflow)
 6. Analiza wyników (postprocesing)
 7. Definiowanie materiałów i właściwości materiałowych
 8. Warunki brzegowe
 9. Dyskretyzacja – wstęp
 10. Budowa modeli powłokowych oraz belkowych
 11. Modelowanie powłokowe na bazie geometrii 3D
 12. Dyskretyzacja – Meshing Toolbox
 13. Zaawansowane narzędzia do zaznaczania i zarządzania wyświetlaniem
 14. Praca na grupach i warstwach
 15. Modelowanie złożeń
 16. Analiza wyników i tworzenie raportów

Szkolenie przeprowadza firma GM System Sp. z o.o.

Odbędzie się ono w siedzibie firmy: Wrocław, ul. Długosza 2-6, budynek 2.

W trakcie szkolenia zapewniamy bar kawowy i obiad. Uczestnicy otrzymują autorskie materiały oraz certyfikat ukończenia szkolenia. Zachowane będą zasady bezpieczeństwa wynikające w zaleceń w związku z pandemią COVID-19.

Dokładny plan szkolenia oraz lokalizacja: https://gmsystem.pl/events/szkolenie-femap-poziom-i/