ZW3D Lite - Ekonomiczny program 3D CAD
Targi Toolex 2022
Targi Toolex 2022

Solid Edge portfolio

05.03.2020 Skomentuj pierwszy

Solid Edge firmy Siemens Digital Industries Software to przystępny i intuicyjny w użyciu zbiór narzędzi, które odnoszą się do wszystkich aspektów procesu rozwoju produktu.

Jest dostępny w różnych wersjach, w których skład wchodzą funkcjonalności od podstawowych, aż po zaawansowane, służące do projektowania, wytwarzania, analiz inżynierskich czy zarządzania dokumentacją. Dzięki elastycznemu licencjonowaniu, każdy z użytkowników jest w stanie dopasować jego możliwości do swoich potrzeb.

Solid Edge Mechanical Design

Solid Edge Mechanical Design to potężny, ale łatwy w użyciu zestaw środowisk 3D CAD do projektowania mechanicznego. Dzięki dostępności szerokiej gamy pakietów może być stosowany w wielu branżach. Poza funkcjonalnościami o zakresie ogólnym (tworzenie modeli części, złożeń i dokumentacji 2D) posiada szereg narzędzi o charakterze specjalizowanym, do projektowania m.in.: konstrukcji ramowych, rurowych oraz spawanych, elementów blaszanych, form wtryskowych, wizualizacji i wiele więcej.

Solid Edge Electrical Design

Solid Edge Electrical Design to pakiet zintegrowanych narzędzi dla branży elektromechanicznej i składa się z następujących środowisk: Solid Edge Wiring Design (projektowanie i weryfikacja obwodów elektrycznych), Solid Edge Harness Design (tworzenie wiązek i przewodów elektrycznych), Solid Edge Electrical Routing (wirtualne prowadzenie przewodów elektrycznych w kontekście układu mechanicznego) oraz Solid Edge PCB Design (tworzenie schematów dla płytek obwodów drukowanych PCB).

Solid Edge Simulation

Solid Edge Simulation to w pełni zintegrowane środowisko służące do obliczeń inżynierskich na etapie projektowania. Wykorzystując jego narzędzia możliwe jest wykonanie analiz zarówno dla pojedynczych części, jak i dla całych złożeń z wykorzystaniem slovera NX Nastran. Analizy wykonywane w Solid Edge Simulation mogą dotyczyć m.in. wytrzymałości elementów (naprężenia, odkształcenia), częstotliwości drgań własnych (analizy modalne) oraz rozkładu temperatur (analizy termiczne) i ich wpływu na wytrzymałość (analizy złożone). Dodatkowo Solid Edge oferuje rozwiązania do analiz mechaniki płynów (FloEFD).

Solid Edge Manufacturing – Solid Edge CAM Pro

Oprogramowanie Solid Edge CAM Pro to sprawdzone rozwiązanie do komputerowego wspomagania wytwarzania (CAM), zawierające bogaty zestaw narzędzi, które pomagają w szybki sposób zdefiniować prawidłową obróbkę. Solid Edge CAM Pro to modułowa i elastyczna konfiguracja rozwiązań programistycznych do komputerowego sterowania numerycznego (CNC), która pozwala na zmaksymalizowanie wartości obrabiarek. Zaprojektowany z myślą o użytkownikach Solid Edge, CAM Pro zapewnia wydajne programowanie CNC przy niskim całkowitym koszcie posiadania, a przy tym jest łatwy do wdrożenia, nauki
i użytkowania.

Solid Edge Manufacturing – Solid Edge 2D Nesting

Solid Edge 2D Nesting to zaawansowane rozwiązanie inżynierskie CAD/CAM służące do optymalizacji rozkładu płaskich elementów blaszanych (w rozwinięciu) na arkuszach produkcyjnych, stosowane w celu ich dochodowego wytwarzania, rozpoczynanego przez wycinanie (np. laserem, plazmą, water-jet itd.). Wykorzystanie Solid Edge 2D NESTING umożliwia maksymalizację zysków z produkcji, m.in. poprzez minimalizację kosztów (uzyskanie możliwie niewielkich odpadów produkcyjnych).

Solid Edge Technical Publications

Solid Edge Technical Publications to oprogramowanie do tworzenia szeroko rozumianej dokumentacji technicznej, w tym przede wszystkim instrukcji (de)montażowych, obsługowych
i produkcyjnych. Dzięki niemu możliwe jest wczesne rozpoczęcie tworzenia dokumentacji, co wiąże się z usprawnieniem tego procesu oraz redukcją błędów w tworzonych projektach. Składa się z dwóch modułów: 3D Publishing (umożliwiający wykonanie pełnych stron katalogowych) oraz Illustrations (pozwala na tworzenie zbiorów ilustracji technicznych).

Solid Edge Data Management

Wbudowany w Solid Edge system zarządzania danymi to intuicyjne rozwiązanie, które w łatwy sposób można wdrożyć w środowisku pracy. Umożliwia wydajne i skuteczne zarządzanie tworzoną dokumentacją projektową z jednoczesnym uwzględnieniem jej spójności oraz zabezpieczeniem dostępu. Zarządzanie danymi może odbywać się bezpośrednio z poziomu Solid Edge lub w zintegrowanym Menadżerze projektu. Dostęp do danych projektowych jest możliwy bezpośrednio przez eksploratora Windows, bez konieczności używania jakichkolwiek dodatkowych narzędzi czy aplikacji. Poza tym, zawarte w Solid Edge PDM procesy Workflow (przebieg pracy), pozwalają na sprawne wydawanie dokumentacji projektowej.

Solid Edge Portal

Solid Edge Portal oferuje w pełni bezpieczną platformę do zarządzania, przeglądania i kontrolowania udostępnianych plików projektowych. Dostępny dla inżynierów i projektantów z całego świata, umożliwia współpracę z dostawcami, partnerami lub pracownikami. Najnowocześniejsze narzędzia przeglądania pozwalają użytkownikom korzystającym z różnych urządzeń na udostępnianie, przeglądanie, obracanie, przesuwanie i robienie przekrojów modeli CAD w najpopularniejszych formatach plików. Dostępna jest również pełna struktura złożeń z możliwością jej rozbicia oraz wymiana informacji przy pomocy znaczników.

Opracowanie: Maciej Warneński

KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło: