Pobierz infografikę wyzwania projektowe w CAD
Plastpol 2018
Podręcznik SOLIDWORKS 2018 Nowości w programie, porady praktyczne oraz ćwiczenia
Innoform 2018
SOLIDWORKS Simulation

SOLIDWORKS PDM Professional jako cyfrowe archiwum dokumentacji

19.11.2015 Skomentuj pierwszy

Tłumacząc znaczenie angielskiego skrótowca PDM (Produkt Data Management) myślimy najczęściej o systemie, którego zadaniem jest szeroko rozumiane zarządzanie dokumentacją projektową. Funkcjonalność takiego systemu PDM jest bardzo szeroka i pozwala na uporządkowanie procesów projektowania i publikacji danych o produkcie zapisanych w postaci plików.

PDM kojarzymy zazwyczaj jako oprogramowanie dedykowane do porządkowania tylko plików CAD tworzonych w aplikacji od tego samego producenta. Można by więc pomyśleć, że SOLIDWORKS PDM Professional to system stworzony do obsługi przede wszystkim plików SOLIDWORKS CAD 3D. Zastanówmy się jednak nad następującymi pytaniami:

  • Czy dokumentacja projektowa to tylko pliki powstające w SOLIDWORKS?

  • Czy tzw. pliki okołoprojektowe takie jak kalkulacje kosztów, normy, zdjęcia i inne mogą być pomijane, gdy mówimy o dokumentacji wyrobu?

  • Czy praca działu konstrukcyjnego, w efekcie której do PDM zapisywane są pliki, nie ma powiązań z innymi jednostkami organizacyjnymi i działami firmy?

  • Czy wcześniej utworzona dokumentacja projektowa z wykorzystaniem innych systemów CAD lub deski kreślarskiej powinna być zaniedbana przy wdrożeniu systemu PDM?

Odpowiedź na wszystkie powyższe pytania jest w przypadku większości firm przecząca. Oznacza to, że każdy z tematów powinien być szczegółowo omówiony i przygotowany już na etapie analizy przedwdrożeniowej systemu PDM. W niniejszym artykule skupimy się jednak tylko na ostatnim pytaniu: „czy PDM można wykorzystać do dokumentacji, która powstała w starym systemie CAD, lub która do tej pory występuje tylko w formie papierowej”? Dobrze zorganizowane działy konstrukcyjne wiedzą doskonale jakie korzyści przynosi właściwe składowanie plików projektowych. Firmy z dłuższą historią posiadające bogate zbiory dokumentacji wykonanej na deskach kreślarskich potrafią z kolei docenić poprawnie składowane i zinwentaryzowane archiwum rysunków wykonawczych i złożeniowych. Zobaczmy więc, czy system SOLIDWORKS PDM Professional może pełnić rolę cyfrowego archiwum i jakie ma zalety w stosunku do tradycyjnych metod składowania dokumentacji projektowej.

Struktura projektów

Przeniesienie istniejącej dokumentacji do SOLIDWORKS PDM odbywa się za pomocą standardowych poleceń Windows czyli poprzez skopiowanie plików oraz folderów i wklejenie do odpowiedniej lokalizacji wewnątrz tzw. przechowalni plików, lub za pomocą pojedynczego ruchu myszą czyli przeciągnij i upuść. W przypadku dokumentacji papierowej wymagana jest oczywiście jej wcześniejsza zamiana do formy elektronicznej czyli skanowanie. Jeżeli pierwotna struktura katalogów jest poprawna to może być przeniesiona do PDM bez żadnych zmian. Gdy wymagana jest reorganizacja plików i katalogów lub gdy przenosimy do PDM zeskanowaną dokumentację, wymagane jest świadome umieszczanie plików w utworzonej w PDM strukturze. Nie jest ważne, czy firma wykonywała dokumentację w oparciu o zlecenia, czy w oparciu o projekty z podziałem na grupy produktowe. W PDM można odtworzyć i usystematyzować dowolną strukturę katalogów, która w odpowiedni sposób będzie gromadzić zapisywane do niej pliki. Nadmienić należy, że struktura folderów może być zakładana automatycznie. Informacje podane w czasie zakładania nowej struktury folderów opisują utworzone w ten sposób katalogi. Opis folderu nie musi ograniczać się tylko do jego nazwy. Możemy wprowadzić znacznie więcej informacji charakteryzujących dany projekt lub zlecenie.

Niewątpliwą zaletą opisywania folderów do składowania plików dodatkowymi zmiennymi jest fakt, że zmienne, takie jak przykładowo numer projektu, nazwa projektu itp. mogą być automatycznie przekazane do plików zapisywanych później do tej struktury. Inną zaletą takiego opisywania folderów jest łatwość ich wyszukiwania nie tylko według nazwy, tak jak jest to tradycyjnie w czystym Explorer Windows, ale wg dowolnej zmiennej, przykładowo: klient, rok wykonania i inne.

SOLIDWORKS PDM Professional może być cyfrowym archiwum dla dowolnych typów plików. Możemy więc zapisywać w PDM pliki programów CAD 3D (SOLIDWORKS, Inventor, Solid Edge, Pro/E, Creo) i 2D DWG, DXF. PDM wspiera również pliki MS Office, pliki graficzne BMP, JPG, PNG, TIF, GIF, pliki PDF i wiele innych, których rozszerzenia nie zostały tutaj wymienione. Tak więc, czy są to pliki edytowalne tworzone przez aplikacje CAD lub Office, czy jest to nieedytowalna dokumentacja projektowa zapisana w wyniku skanowania z formy papierowej, PDM będzie ją obsługiwał.

Spośród wielu zalet programów CAD 3D, fakt, że programy te budują strukturę „drzewiastą” produktu, ma olbrzymie znaczenie z punktu widzenia zarządzania tymi danymi. Skutkuje to tym, że relacje między plikami stworzonymi w CAD 3D, przykładowo SOLIDWORKS, zapisane są bezpośrednio w tych plikach. Po umieszczeniu plików w PDM, struktura zespołów i podzespołów jest natychmiast widoczna. Zapis plików nawet w różnych folderach, ich przenoszenie, czy zmiana nazwy, nie wpływa na przyjętą w trakcie projektowania strukturę produktu. Problem pojawia się w przypadku innych plików projektowych, które powstały w programach nie mających funkcjonalności budowania relacji między plikami. Takie pliki to m.in. DWG, DXF z programów CAD 2D lub pliki PDF, TIFF, PNG i inne powstałe np. w wyniku skanowania dokumentacji papierowej. Na szczęście w przypadku tych plików bez odniesień, SOLIDWORKS PDM Professional pozwala ręcznie zbudować strukturę produktu lub odnosić pliki różnych formatów między sobą. Tzw. wstawianie odniesień między plikami jest standardową funkcjonalnością tego systemu. Możemy więc budować docelową strukturę produktów, przykładowo z dokumentacji papierowej zeskanowanej i zapisanej do PDM.

Aby ułatwić Klientom budowanie struktur produktów z plików bez wewnętrznych wzajemnych odniesień, m.in. dla plików powstałych w wyniku skanowania dokumentacji papierowej, SOLIDEXPERT przygotował dodatek do PDM, który ułatwia te czynności:

Dodatek pozwala tworzyć referencje między plikami wybierając w jednym kroku wiele plików z różnych lokalizacji. W trakcie dodawania odniesień między plikami można również ustalać ilości dla danych plików. Ustalenie tej wartości ma znaczenie w przypadku wyświetlania w PDM listy materiałowej BOM. Przykładowo jeżeli komponent (część lub podzłożenie) występuje w produkcie wiele razy, to oczywiście zeskanowany plik odnosimy do pliku nadrzędnego tylko jeden raz określając jedynie ilość wystąpień.

1 2
KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło:
 
Pobierz infografikę wyzwania projektowe w CAD