NX Learning Edition
Warsaw Industry Week 2020
PLASTPOL 2020

Solid Edge Connect synchronizację projektów elektrycznych

28.08.2020 Skomentuj pierwszy

Solid Edge jest oprogramowaniem posiadającym szereg możliwości wspomagających pracę konstruktorów. Posiada ciekawy moduł do tworzenia wiązek elektrycznych o nazwie Solid Edge Electrical. Poniżej przedstawione zostały możliwości funkcji Solid Edge Connect. Solid Edge Connect umożliwia synchronizację projektów elektrycznych .

Do poprawnego skonfigurowania funkcjonalności niezbędne jest wskazanie komputerów, między którymi odbywa się połączenie oraz wskazanie portów, po których odbywa się komunikacja.​

Z poziomu Solid Edge Electrical należy rozwinąć operację Configures the connection, a następnie wskazać wyżej wymienione informacje. Najczęściej Solid Edge Electrical i Solid Edge będą zainstalowane na tym samym komputerze. Zachowanie w polu Host wartości localhost oraz portu domyślnego będzie dobrym rozwiązaniem, które zapewni bezproblemowe połączenie programów.

Poniżej widoczne jest zdjęcie z konfiguracji połączenia.

Po zakończeniu konfiguracji należy nacisnąć p1rzycisk Solid Edge Connect.

Obydwa programy poinformują o poprawnym nawiązaniu połączenia odpowiednim komunikatem.

Zanim przeniesiemy przewody zostaną przeniesione do środowiska Solid Edge.

Najpierw należy wczytać projekt w Solid Edge, do którego będą przenoszone informację ze schematu. Do programu Solid Edge zostaną przeniesione przewody z schematu zamieszczonego poniżej. 

Przebieg przenoszenia przewodów.

W tym celu należy wybrać opcję Bridge Out. Po krótkim przetwarzaniu danych wyświetli się raport.

Widać na nim, że transfer informacji zakończył się powodzeniem. Program nie napotkał błędów i nie ma żadnych ostrzeżeń. Przetransferowano 12 przewodów oraz 8 komponentów.

Następnym krokiem jest użycie operacji Aktualizuj zespół przewodów z poziomu programu Solid Edge. Wyświetli się okno Przypisz wystąpienie/komponent. Warto zwrócić uwagę, że poszczególne komponenty po zaznaczeniu zostaną podświetlone w obszarze roboczym. Jak widać, dwa komponenty nie zostały przypisane do swoich odpowiedników przez program. Są wyszczególnione kolorem pomarańczowym. W takim przypadku przypisanie należy zrobić ręcznie. 

W celu ręcznego przypisania komponentów, należy zaznaczyć je prawym przyciskiem myszy oraz wybrać polecenie Przypisz wystąpienie. Następnie wskaż komponent w obszarze roboczym. Po przypisaniu komponentów wybierz przycisk dalej. W następnym kroku należy dobrać do zacisków odpowiednie przewody. Możemy również zaakceptować przewody wybrane automatycznie przez program.

Po kliknięciu na przycisk zakończ w obszarze roboczym pojawią się przewody i połączenia.

Wybór krzyżowy.

Solid Edge Connect pozwala również na tak zwany Wybór krzyżowy. Zaznaczając przewód, komponent w jednym z programów – zostanie on także zaznaczony w drugim programie.

Po wykonaniu wyżej wymienionych instrukcji możliwa staje się dalsza praca na projekcie w środowisku Solid Edge. Po jej zakończeniu możliwe będzie wysłanie danych z powrotem do programu Solid Edge Electrical, który zaktualizuje właściwości przewodów o zmiany wprowadzone na nich podczas pracy w Solid Edge.

Cały proces o którym mowa został pokazany na załączonym poniżej materiale wideo. Widać na nim również, że po utworzeniu przewodów rzeczywistych można skorygować ich położenie, tak by nie przechodziły poprzez komponenty.

KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło:
 
NX Learning Edition