Autodesk DAYS 2021

Solid Edge i NX – razem w pakiecie licencyjnym

12.02.2021 Skomentuj pierwszy

Siemens Digital Industries Software wprowadził do swojej oferty nowy pakiet licencyjny.

Jego zastosowanie pozwala na elastyczność pracy – w zależności od zadań, z którymi trzeba się zmierzyć, w danej chwili do dyspozycji są 2 stanowiska Solid Edge lub 1 stanowisko NX.

Każdy z pakietów licencyjnych zawiera:

  • 2 licencje Solid Edge Classic (SE290)
  • 1 licencję NX MACH 1 (NX91110)
  • 2 licencje SEEC (SE375) do ewentualnej integracji SE z Teamcenter

W przypadku zakupu kilku pakietów (np. pięciu), mamy do czynienia z jeszcze większą elastycznością. W każdym momencie możliwe jest wykorzystanie dowolnych kombinacji stanowisk, w stosunku 1:2 (NX:SE).

Pakiety licencyjne mogą znaleźć zastosowanie w środowisku multi-CAD, gdy np. model biznesowy firmy przewiduje współpracę z wieloma różnymi klientami lub też istnieje konieczność jednoczesnego posiadania oprogramowania klasy high-end (NX CAD) i mid-range (Solid Edge). Można więc skorzystać jednocześnie z zalet obu rozwiązań, przy zachowaniu pełnej elastyczności licencjonowania – miksując dowolne kombinacje z puli dostępnych stanowisk – by zaspokajać różne potrzeby biznesowe.

Solid Edge i NX są zbudowane na tym samym kernelu geometrycznym – Parasolid – co pozwala to na bezpośrednią wymianę plików pomiędzy nimi, bez konieczności translacji – nie jest to możliwe w żadnej innej parze rozwiązań. Ogranicza to ryzyko związane z utratą danych.

Nie bez znaczenia pozostaje także kwestia obniżenia kosztów posiadanego oprogramowania – Siemens oferuje tu ujednolicone licencjonowanie, procesy zakupowe i logistyczne realizowane u jednego dostawcy.

Dodatkowe informacje:

  • Pakiety licencyjne SE+NX są dostarczane w postaci licencji permanentnych lub w modelu subskrypcyjnym.
  • Każde stanowisko NX MACH 1 zawiera NX Embedded Client, który wraz z licencją Teamcenter Author umożliwia dostęp do integracji NX – Teamcenter.
  • Każde stanowisko Solid Edge Classic zawiera Solid Edge Embedded Client, który wraz z licencją Teamcenter Author umożliwia dostęp do integracji SE – Teamcenter.
  • Pakiety licencyjne oferowane są wyłącznie w postaci pływającej - wymagają instalacji menedżera licencji.

Autor: Jakub Kręcisz

KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło:
 
Autodesk DAYS 2021