STOM 2021 - Salon Technologii Obróbki Metali
Dni druku 3D

Skanowanie 3D: projekt formy modelu bez dokumentacji

17.06.2020 Skomentuj pierwszy

Co zrobić kiedy nie ma dokumentacji, forma wtryskowa została zniszczona, a potrzeby jest model konkretnej części? Można to zrobić przy pomocy skanera 3D oraz programu ZW3D CAD/CAM.

Na podstawie gniazdka elektrycznego pokazany jest proces odtworzenia modelu i zbudowania dla niego formy wtryskowej.

Pierwszym etapem jest proces inżynierii odwrotnej - najpierw niezbędna będzie obudowa gniazdka oraz skaner 3D do przechwycenia jego geometrii i przeniesienia do komputera w postaci siatki trójkątów. Dalsze pracę zostaną wykonane w programie ZW3D CAD/CAM.

ZW3D - skanowanie 3d i projetkowanie form

Po imporcie modelu składającego się z siatki trójkątów zapisanej w pliku o rozszerzeniu STL pierwszym krokiem jest ułożenie modelu w układzie współrzędnych.

ZW3D - skanowanie 3d i projetkowanie form

ZW3D CAD/CAM zawiera dedykowaną operację, która narysuje nam krzywe przekroju siatki trójkątów na wskazanej płaszczyźnie. Umieszczanie płaszczyzn do utworzenia krzywych przekroju będzie bezproblemowe dzięki metodzie „na 3 punkty”, z tego względu, że ZW3D widzi punkty na wierzchołkach trójkątów siatki STL.

ZW3D - skanowanie 3d i projetkowanie form

Od tego momentu praca ze skanem 3D wygląda prawie jak normalny proces modelowania z tą różnicą, że przy szkicowaniu dopasowujemy nasz szkic do wcześniej zrobionych krzywych przekroju i/lub granicy model, oraz przy wyciągnięciach szkiców, mamy możliwość zaznaczenia końca wyciągnięcia na punktach siatki trójkątów.

ZW3D - skanowanie 3d i projetkowanie form

Oczywiście pracując w ZW3D CAD/CAM mamy możliwość pracy w trybie modelowania hybrydowego, używając jednocześnie kilku brył i powierzchni oraz wprowadzając między nimi interakcje (np. przycinając model bryłowy przy pomocy powierzchni o zerowej grubości czy odciskając kształt bryły w modelu powierzchniowym).

ZW3D - skanowanie 3d i projetkowanie form

Należy brać pod uwagę, że nie wszystkie detale modelu wykonamy operacją wyciągnięcia lub nie będzie to najłatwiejszy sposób, dlatego wykorzystamy tu również m.in. operację dzielenia ścian, odsuwania ich z zachowaniem krzywizny, wyciągnięciem krawędzi bryły (a nie szkicu) czy wykorzystam funkcje bezpośredniej edycji do ustawienia współosiowego otworów.

ZW3D - skanowanie 3d i projetkowanie form

ZW3D - skanowanie 3d i projetkowanie form

KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło: