Szkolenia SOLIDWORKS

ArCADia-ARCHITEKTURA

Typ: CAD Dodatki
Producent: INTERsoft Sp. z o.o.
Wersja językowa: Polski
Platforma OS: Windows

ArCADia-ARCHITEKTURA to program będący modułem branżowym systemu ArCADia. Głównym zadaniem programu jest ułatwić i znacznie przyspieszyć rysowanie w programie CAD. Program stworzony jako edytor graficzny CAD w którym rysujemy używając obiektów architektonicznych (np ściany wielowarstwowej) pozwala na szybkie wstawianie różnego rodzaju elementów architektonicznych takich jak okna, drzwi, schody itp. które są posiadają szereg cech zdefiniowanych w bazie obiektów umieszczonych w programie. Program pozwala na tworzenie profesjonalnych rzutów i przekrojów architektonicznych, interaktywnego podglądu 3D oraz realistycznej wizualizacji. Program ArCADia-ARCHITEKTURA jest częścią systemu ArCADia z tego powodu do pracy zawsze wymaga licencji na program ArCADia-START. Aplikacja może pracować w trzech trybach :

 1. Jako niezależna aplikacja z dedykowanym do tego celu edytorem graficznym  którym jest program ArCADia-START. 
 2. Jako nakładka dla programu ArCADia-INTELLICAD,
 3. Jako nakładka dla programu AutoCAD.

Program ArCADia-ARCHITEKTURA 5 posiada zaawansowany tryb wymiany danych z programem ArCon, które umożliwia obiektowe dwukierunkowe przenoszenie całej bryły budynku.

Projekt wykonany w ArCADii-ARCHITEKTURZE będący np. domkiem jednorodzinnym po przeniesieniu do programu ArCon jest widoczny jako trójwymiarowy projekt budynku. Tak samo jak budynek narysowany w ArConie przenoszony jest jako pełen budynek do programu ArCADia-ARCHITEKTURA. Zapewnia to architektowi możliwość posługiwania się nie tylko zwykłymi liniami, lecz kompletnymi obiektami typu: ściana, okno czy drzwi. ArCADia-ARCHITEKTURA posiada także możliwości przeniesienia „obiektowego” projektu w formacie IFC, czytanym między innymi przez programy Allplan, Revit i ArchiCAD. Oznacza to, że rzuty budynków zostaną przeniesione jako zbiór ścian, okien, drzwi, itp. elementów architektonicznych 3D, a nie linii, polilinii i okręgów. Tak zaawansowana wymiana danych pomiędzy programami CAD pozwala na znacznie szybsze wykonywanie projektu architektonicznego oraz umożliwia projektantom wykorzystać najlepsze cechy każdego ze środowisk CAD bez większych nakładów pracy związanych z ponownym przerysowywaniem projektu.

Podstawowe możliwości programu:

 • Wprowadzanie ścian łukowych jedno- lub wielowarstwowych (projektant korzysta ze zdefiniowanych typów ścian lub definiuje własne).
 • Możliwość przekształcenia rysunku 2D w formacie .dwg, stworzonego z polilinii lub linii (czyli np. w programie AutoCAD lub programie Intellicad innego producenta) w rzut ścian jedno bądź wielowarstwowych, ścian wirtualnych lub rzutu fundamentów.
 • Wprowadzanie słupów o przekroju prostokątnym i eliptycznym z możliwością wyboru rodzaju kreskowania dla odwzorowania materiału.
 • Wprowadzanie okien o różnych kształtach (okrągłe, trójkątne, z łukiem, itp.) z możliwością zadawania podziału poziomego i pionowego oraz definiowaniem widoczności parapetu lub wycinania wyłącznie otworu w ścianie w kształcie okna specjalnego.
 • Wprowadzanie drzwi łukowych pojedynczych i podwójnych.
 • Wprowadzanie w ścianie otworu o zadanej szerokości i wysokości z lewej i prawej strony (wstawianie na dowolnej wysokości), możliwość wprowadzenia wnęki o zadanej głębokości.
 • Wprowadzanie dowolnych stropów poprzez wskazanie kształtu.
 • Wprowadzanie otworów w stropie w sposób automatyczny lub dowolny.
 • Tworzenie schodów krętych wprowadzanych wraz ze słupkiem konstrukcyjnym lub bez niego.
 • Wprowadzanie ramp/pochylni pojedynczych lub ze spocznikem.
 • Automatyczne, jak i dowolne wprowadzanie dachów wielospadowych z pełną możliwością edycji (zmiany na jedno- lub dwuspadowy, zmiany wysokości ścianki kolankowej i nachylenia dla każdej połaci oddzielnie). Wprowadzanie okien i otworów w dachu. Wprowadzanie facjatek dachowych (lukarn).
 • Wprowadzanie na rzut ław oraz dowolnie definiowanych stóp fundamentowych.
 • Rysowanie dowolnego kształtu bryły o zadanej wysokości. Bryła może być użyta jako taras, podest, antresola, itp. element.
 • Wprowadzanie bryły o określonej szerokości i wysokości, np. jako podciągi i belki z możliwością wyboru osi lub krawędzi wprowadzania.
 • Wprowadzanie bryły poprzez obrys prostokątny.
 • Import obiektów w formacie 3DS.
 • Możliwość zapisu własnych symboli z elementów 2D do biblioteki programu.
 • Automatyczne wymiarowanie całego rzutu kondygnacji poprzez wybór linii wymiarowych (całkowity zewnętrzny, zewnętrzny elementów wystających, pomieszczeń i ścian oraz stolarki i otworów).
 • Przypisanie wymiarowania do obiektów umożliwiające automatyczną modyfikację po każdorazowej edycji.
 • Rendering uproszczony (szybki i prosty w użyciu) lub zaawansowany z możliwością definiowania wszystkich potrzebnych ustawień (definiowanie własnych materiałów dla każdego obiektu, rodzaju i pozycji oświetlenia, zmiękczania cieni, itp.).
 • Program posiada bazą materiałów normowych (wg PN-EN 6946 i PN-EN 12524) wraz z możliwością dowolnej modyfikacji poprzez dodawanie, zmianę i usuwanie elementów z biblioteki.
 • Automatyczne tworzenie przekroju poprzez wskazanie linii cięcia budynku z możliwością definiowania elementów widocznych w przekroju.
 • Automatyczne wprowadzanie wieńców, umieszczanie ich nad nośną warstwą ściany (przy zadaniu typów ścian) w przestrzeni stropu, wraz ze stolarką i otworami, automatyczne wprowadzanie nadproży widocznych na przekroju.
 • Komunikacja z innymi programami CAD, obiektowy import / eksport projektu w formacie IFC.

Specyfikacja techniczna:

Producent: ArCADiasoft
Główny dystrybutor:  INTERsoft sp z o.o.

Wymagania:

 • Licencja na program ArCADia-START 4
 • W przypadku instalacji jako nakładka dla ArCADia-INTELLICAD wymagany jest program ArCADia-INTELLICAD 2009 SE (6.6.7) lub ArCADia-INTELLICAD 7 
 • W przypadku instalacji jako nakładka dla AutoCAD niezbędny jest program AutoCAD 2009 / 2010 / 2011 32/64bit, dla wersji 64bit należy instalować program ArCADia również w wersji 64bit.

Uwagi dodatkowe:

 • Klienci chcący pracować na tym samym stanowisku z programem ArCADia-SIECI ŚWIATŁOWODOWE, powinni zamówić aktualizację z ArCADia-SIECI ŚWIATŁOWODOWE do ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2

Wymagania systemowe:

 • Pentium IV D (zalecane min. Pentium IV Core2Duo),
 • 1024 MB RAM, (zalecane min. 4096 MB RAM),
 • napęd DVD-ROM,
 • około 500 MB wolnego miejsca na dysku na instalację,
 • karta graficzna zgodna z min. OpenGL 1.5, dla zaawansowanego renderingu karta zgodna z DirectX 10, system Windows XP Sp2 PL, Windows Vista 32/64 bit PL, Windows 7 32/64 bit PL
Komentarzy: Skomentuj pierwszy
KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło:
 
REKLAMA
Praca dla inżynierów na 3DCAD.pl
Praca dla inżynierów na 3DCAD.pl