Konkurs UNIGRAPHICS NX
STOM 2021 - Salon Technologii Obróbki Metali
Dni druku 3D

Teamcenter Share – nowoczesna chmura dla inżynierów

15.01.2021 Skomentuj pierwszy

W minionym roku sytuacja epidemiczna zmieniła cały świat. Komunikacja zdalna, stosowana dotąd przez osoby oddalone od siebie, stała się jedynym sposobem wymiany informacji w lokalnych zespołach pracowniczych wielu przedsiębiorstw. I choć na płaszczyźnie samej dyskusji to rozwiązanie okazało się zaskakująco skuteczne i bardzo wygodne, to w zakresie wymiany danych już niekoniecznie. Problem dotknął szczególnie zespoły projektowe i działy konstrukcyjne, w których udostępnienie projektu na lokalnych zasobach sprzętowych firmy poprzez sieć stało się trudne lub wręcz niemożliwe. Wyjścia z tej trudnej sytuacji zaczęto poszukiwać (całkiem słusznie) w rozwiązaniach chmurowych. Niestety ogólnodostępne dyski chmurowe nie rozwiązały problemu, głównie z uwagi na brak specyficznych funkcji potrzebnych dla skutecznej pracy z plikami CAD. Latem 2020 roku nowe światło na usługi chmurowe dla inżynierów rzuciła firma Siemens, prezentując projekt innowacyjnej platformy Teamcenter Share…

Współpracuj bez ograniczeń dzięki synchronizacji danych z chmurą

Teamcenter Share od Siemens jest nowoczesnym narzędziem dla inżynierów, umożliwiającym skuteczną współpracę nad rozwojem produktu i wymianę danych projektowych za pośrednictwem chmury. Poza bezpiecznym przechowywaniem plików, pozwala na wyświetlanie, pomiary oraz komentowanie danych CAD na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu (komputer stacjonarny, laptop, tablet, telefon itd.) bez wykorzystania systemu CAD. Szybkość i niezawodność wymiany informacji zapewnia ciągła synchronizacja plików, która pozwala skupić się inżynierom wyłącznie na zadaniach projektowych.

Teamcenter Share poza plikami Solid Edge i NX, obsługuje większość najbardziej popularnych formatów CAD, zarówno uniwersalnych (m.in. JT, STEP, IGES, STL), jak i natywnych pochodzących od innych producentów (m.in. SolidWorks, Inventor, ProE/Creo, CATIA). Ponadto platforma pozwala przechowywać, wyświetlać i pobierać inne pliki, takie jak obrazy czy dokumenty PDF i MS Office, co gwarantuje dostęp do kompletnej dokumentacji projektowej.

Rys. 1 Widok okna Teamcenter Share – pojedynczy model części z wykonanymi pomiarami

Rys. 2 Dokument projektowy w formacie PDF wyświetlony bezpośrednio w oknie Teamcenter Share

Rys. 3 Widok okna ustawień aplikacji Siemens Connector – typy plików podlegające synchronizacji.

Wszystkie pliki mogą być umieszczane w chmurze na dwa sposoby. Pierwszy z nich to manualne „ładowanie” plików do chmury z poziomu przeglądarki internetowej po zalogowaniu do usługi Teamcenter Share. Jest to wygodny sposób umieszczania danych w sytuacji, gdy znajdują się one na urządzeniu mobilnym oraz gdy zaistnieje potrzeba udostępnienia plików dla zewnętrznych współpracowników czy recenzentów (np. klientów). Drugą, znacznie skuteczniejszą techniką przesyłania danych do chmury jest ciągła synchronizacja. Taki model automatycznej wymiany jest szczególnie polecany w zespołach wspólnie pracujących nad jednym projektem. Za pomocą specjalnej aplikacji instalowanej na komputerze, lokalnie tworzone dokumenty są automatycznie replikowane w chmurze, dzięki czemu pozostali uprawnieni użytkownicy błyskawicznie uzyskują do nich dostęp. Synchronizacja realizowana jest za pomocą Projektów (kontener) i jest dwukierunkowa. Oznacza to, że jeśli w obrębie projektu pojawi się plik zapisany na lokalnym komputerze, to jest jego kopia natychmiast widoczna w chmurze w tym samym projekcie. Działa to również w odwrotnym kierunku, tzn. jeśli osoba prześle do chmury plik do odpowiedniego projektu to natychmiast kopia tego pliku pojawia się lokalnie na komputerach użytkowników w obrębie tego samego projektu. Oczywiście synchronizacja obejmuje nie tylko tworzenie/usuwanie plików, ale również wprowadzone w nich zmiany. Ponadto moduł synchronizacji respektuje ustalone poziomy uprawnień, co oznacza, że nawet jeśli plik jest widoczny, to jego edycja lub wykonanie kopii z poziomu Windows mogą nie być możliwe.

Rys. 4a Automatyczna synchronizacja plików w obrębie projektu - widok z poziomu komputera
z Windows.

Rys. 4b Automatyczna synchronizacja plików w obrębie projektu - widok z poziomu przeglądarki po zalogowaniu do platformy Teamcenter Share (dowolne urządzenie).

To, co niewątpliwie jest najciekawsze w Teamcenter Share, to specjalne funkcje inżynierskie, umożliwiające pracę z dokumentacją projektową bez uruchamiania aplikacji CAD. Ich podstawę stanowi osadzona na platformie przeglądarka, która pozwala wyświetlać na dowolnym urządzeniu rysunki i modele 3D (pojedyncze części oraz całe złożenia z uwzględnieniem adnotacji PMI) zapisane w najpopularniejszych formatach. Dokładna ocena prototypu możliwa jest dzięki dostępności narzędzi do przeprowadzenia pomiarów, tworzenia przekrojów i generowania widoków rozstrzelonych dla zespołów. Dla jeszcze lepszego zrozumienia działania projektowanego wyrobu w warunkach rzeczywistych na platformie Teamcenter Share włączono obsługę technologii Rozszerzonej Rzeczywistości (Augmented Reality, skr. AR). Dzięki niej użytkownik może wyświetlić na ekranie telefonu czy tabletu trójwymiarowy prototyp na tle rzeczywistych pomieszczeń i przedmiotów i szybko ocenić wygląd oraz funkcjonalność docelowego produktu.

Rys. 5 Widok modelu złożenia w formacie JT po wykonaniu rozstrzelenia bezpośrednio na platformie Teamcenter Share

Rys. 6 Widok modelu na ekranie telefonu z uruchomionym trybem Rozszerzonej Rzeczywistości.

Niezwykle istotną z punktu widzenia zespołowej dyskusji nad projektem jest funkcja tworzenia komentarzy z możliwością odpowiadania na nie. Komentarze umieszczane są na rysunkach lub modelach za pomocą narysowanych kształtów oraz tekstu. Dodatkowo są one zapisywane na drzewie wyświetlanego obiektu w sposób uporządkowany, gwarantując szybki dostęp do konkretnych uwag oraz całej historii zmian w projekcie.

Rys. 7 Dyskusja nad zmianą w projekcie w Teamcenter Share - widok modelu z naniesionym komentarzem (zleceniem zmiany) oraz wykonanym pomiarem; po prawej stronie historia uwag i odpowiedzi

Udostępniaj dane w sposób kontrolowany

Współpraca nad projektem, której elementem jest przekazywanie elektronicznej dokumentacji projektowej, zawsze wymaga kontrolowania uprawnień, bez względu na to, czy odbywa się wewnętrznie w ramach organizacji, czy też dotyczy kontaktów z zewnętrznymi partnerami i klientami. Teamcenter Share oferuje w tym zakresie odpowiednie narzędzia, które gwarantują bezpieczną wymianę informacji o projekcie i ochronę własności intelektualnej. Regulacja uprawnień oparta została na projektach, typach użytkowników oraz poziomach uprawnień. Udostępnieniu (do momentu przerwania) podlegają całe projekty, w których znajdują się pliki. Dzięki takiemu podejściu wskazani użytkownicy zyskują automatycznie dostęp do nowych plików pojawiających się w obrębie projektu na odpowiednim poziomie uprawnień. Osoba udostępniająca projekt (właściciel) wskazuje osoby, wybierając je spośród dwóch typów użytkowników – członka organizacji (wewnętrzny lub zewnętrzny) lub recenzenta. W przypadku członków organizacji możliwe jest określenie wszystkich opcji dostępu (wyświetlanie, pobieranie oraz edycja). Użytkownicy – recenzenci mogą jedynie wyświetlać dane, nie mogą ich pobierać, nie mogą również edytować projektów ani znajdujących się w nich plików.

Rys. 8 Udostępnianie projektu w Teamcenter Share - widok dostępnych poziomów uprawnień.

Teamcenter Share w Solid Edge 2021

Jedną z bardzo interesujących rozwiązań najnowszej wersji systemu Solid Edge jest jego integracja z Teamcenter Share. Dzięki sprzężeniu obu systemów i współpracy z modułem synchronizacji możliwe jest nie tylko otwieranie i edycja w Solid Edge 2021 dokumentów znajdujących się w chmurze, ale także umieszczanie w nich uwag i komentarzy bezpośrednio w oknie systemu CAD, bez konieczności otwierania przeglądarki internetowej. To genialne rozwiązanie pozwala również przeglądać i komentować pliki pochodzące z innych aplikacji CAD, bez stosowania klasycznej czasochłonnej translacji! (rys. 9a i rys. 9b). Integracja w pełni wspiera poziomy uprawnień ustalane w Teamcenter Share. Oznacza to między innymi, że jeśli dany użytkownik Solid Edge ma przyznane uprawnienia tylko do wyświetlania plików w konkretnym projekcie, to z poziomu eksploratora Windows nie widzi w ogóle tego projektu (rys. 10a). Może jednak zobaczyć pliki tego projektu z poziomu Solid Edge (opcja Otwórz –> Współdzielone) - jedyną wówczas dostępną opcją będzie otwarcie plików w trybie Widok i uwagi (tylko zintegrowany z Teamcenter Share podgląd, brak możliwości „pełnego” otwarcia i edycji dokumentu – rys. 10b).

Rys. 9a Bezpośrednie otwieranie w Solid Edge dokumentów w obcych formatach bez wykonania klasycznej translacji - widok okna Otwórz przed otwarciem pliku z chmury (plik Inventor).

Rys. 9b Bezpośrednie otwieranie w Solid Edge dokumentów w obcych formatach bez wykonania klasycznej translacji - widok okna Otwórz po otwarciu pliku z chmury i wykonaniu przekroju (plik Inventor).

Rys. 10a Kontrola uprawnień w integracji Solid Edge 2021 z Teamcenter Share z włączoną synchronizacją – widok okna eksploratora Windows dla użytkownika z najniższym poziomem uprawnień (brak projektów i plików)

Rys. 10b Kontrola uprawnień w integracji Solid Edge 2021 z Teamcenter Share z włączoną synchronizacją – widok okna Solid Edge 2021 dla użytkownika z najniższym poziomem uprawnień (widoczne projekty i pliki, możliwość otwarcia pliku tylko w trybie „Widok i uwagi”)

Zwiększ wydajność współpracy dzięki Teamcenter Share i Solid Edge 2021

Teamcenter Share łączy w sobie najlepsze cechy usług chmurowych z najnowszymi rozwiązaniami znanymi z systemów CAD. Zapewniając bezpieczny dostęp do danych, znacząco podnosi wydajność zdalnej współpracy w zespołach projektowych, niezależnie od stosowanej aplikacji CAD. Opcjonalne połączenie platformy z systemem Solid Edge 2021 maksymalizuje skuteczność tego rozwiązania.

Zobacz na przykładzie trzech filmów, jak Teamcenter Share działa w praktyce:

Opracował Tomasz Luźniak

ZOBACZ RÓWNIEŻ ...
KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło: