XXVII Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL
XVI Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL

Nowość w projektowaniu geotechnicznym - DC-SOFTWARE

30.04.2014 Skomentuj pierwszy

DC-software to 31 programów do analizy geotechnicznej gruntów oraz obliczeń konstrukcji zagłębionych w gruncie.

Programy są łatwe w użyciu, posiadają intuicyjny interfejs graficzny, a także rozbudowane funkcje do przeprowadzania szczegółowych analiz i wymiarowania według Eurokodu 7,2 i 3 oraz norm DIN, OENORM, BS i innych.

Programy są dostępne pojedynczo lub w dowolnie skonfigurowanych pakietach zgodnie z potrzebami użytkownika.

Producentem DC-Software jest niemiecka firma DC-Software Doster & Christmann GmbH, która od ponad 20 lat rozwija produkt na rynku międzynarodowym. Obecnie DC-Software jest szeroko wykorzystywany przez inżynierów w ponad 60 krajach na świecie.

DC - Software oferuje dwie grupy produktów:

I. MECHANIKA GRUNTÓW ORAZ BADANIE PODŁOŻA - programy do badań podłoża gruntowego (profile geotechniczne, przekroje geotechniczne), mechaniki gruntów, obliczeń geotermicznych, opracowań map dla potrzeb dokumentacji geotechnicznej.

 • DCBORE - Odwierty wg DIN 4023:2006 / EN ISO / VSS / ÖNORM / BS 5930
 • DCBORE-LS - Specyfikacja warstw wg DIN 4022 p. 1 and EN ISO 22 475-1
 • DCBORE-LS2 - Specyfikacja warstw wg DIN 4022 p. 2
 • DCBORE-LS3 - Specyfikacja warstw wg DIN 4022 p. 3
 • DCBORE Well Graphics - Studnie oraz punkty pomiaru wody wg DIN 4943:2005
 • DCBORE-Geotherm - Dystrybucja ciepła z wierceń geotermalnych wg VDI wskazówka 4640
 • DCPROBE - Sondy dynamiczne wg DIN 4094 / SN 670 417
 • DCSECTION - Przekroje geologiczne, mapy terenu, przekrój automatyczny
 • DCSECTION Basic - Rozmieszczenie profili odwiertów, SPT, studni oraz sondowań na rysunkach (do formatu A0) - posiada opcje rysowania.
 • DCGIS - Zarządzanie odwiertami, sondowaniem itd. na mapach (georeferencja)
 • DCCONE - Badanie sondą CPT wg DIN 4094
 • DCSIEVE - Analiza sitowa oraz sedymentacyjna wg DIN 18123 / SN 670 / 810/816 / OENORM B 4412 / CEN ISO/TS 17892-4
 • DCLOAD - Sprawdzenie obc. płyty wg DIN 18 134 / SN 670 317
 • DCPRESS - Badanie na ściskanie / edometryczne
 • DCPROC - Badanie w aparacie Proctora wg DIN 18 127 / SN 670 330
 • DCCONS - Granice konsystencji gruntów spoistych (Atterberg) wg DIN 18 122 / SN 670 345 / OENORM B 4411 /CEN ISO/TS 17892-12
 • DCSHEAR - Sprawdzenie wytrzymałości na ścinanie wg DIN 18 137
 • DCDENS - Gęstość wg DIN 18125 / SN 670 335. Zawartość wody wg DIN 18 121 / SN 670 340
 • DCPERM - Badanie przepuszczalności wg DIN 18 130 oraz EN ISO/TS 17892-11
 • DCPUMP - Test pompy – grafika oraz ocena
 • DCGLOW - Straty przy prażeniu wg DIN 18 128
 • DCLIME - Zawartość wapna wg DIN 18 129
 • DCCHEM - Prezentacja pomiarów obciążenia z bazą wartości granicznych.
 • DCLABTEGRA - Zintegrowana mechanika gruntów. Połączenie badań terenowych oraz laboratoryjnych.

II. FUNDAMENTOWANIE, STATECZNOŚĆ SKARP, ODWODNIENIE BUDOWLI - programy do obliczeń geotechnicznych, statyki gruntu, konstrukcji zagłębionych w gruncie, odwodnienia wykopów.

 • DC-Bearing - Analiza nośności
 • DC-Settle - Analiza osiadania dowolnej liczby fundamentów
 • DC-Footing - Analiza fundamentów (prostokątnych, okrągłych, ław) ze wszystkimi sprawdzeniami oraz optymalizacją
 • DC-Footing/Pylon - Analiza fundamentów (prostokątnych, ław, fundamentów okrągłych) ze wszystkimi sprawdzeniami oraz optymalizacją
 • DC-Slope - Analiza podstawy i stateczności skarp

 • DC-Geotex - Grunt zbrojony za pomocą geosyntetyków
 • DC-Gabion - Analiza gabionów oraz konstrukcji oporowych z warstwowych bloczków kamiennych i betonowych
 • DC-Cantilever - Analiza i projektowanie ścian oporowych • DC-Pit - Analiza i projektowanie ścian wykopu fundamentowego (palościanki, ściany szczelinowe, ścianki szczelne, MIP). Sprawdzenie przekazania sił poprzecznych • DC-Pit Dimensioning - Projektowanie wszystkich typów ścian, wypełnienia (drewno, żelbet, pale), kotwy oraz wysięgniki.
 • DC-Nail - Gwoździowanie gruntu z uwzględnieniem projektowania ścian
 • DC-Underpinning - Podbudowy oraz ściany oporowe
 • Underpinning Optimization - Optymalizacja grubości ścian oraz sił kotwiących
 • DC-Integra - Zintegrowane projektowanie fundamentów: od rysunku do analizy.
 • DC-Integra 3D - Model 3D wykopów fundamentowych z dokładną geometrią ścian. Automatyczna generacja przecięć skarp. Dowolne przekroje modelu gruntu z wyświetlaniem warstw podłoża - z uwzględnieniem kolorów i symboli
 • DC-Integra 3D/Volume - Obliczanie objętości wykopów i mas dla wybranych elementów z uwzględnieniem współczynnika spęcznienia całkowitego oraz w odniesieniu do warstwy podłoża
 • DC-Integra3D/Pipeworks - Umożliwia wprowadzenie do modelu 3D danych o instalacjach podziemnych (rury kanalizacyjne, gazowe, wodociągi, kable elektryczne, ogrzewanie).
 • DC-Integra3D/Anchors - Wprowadzenie kotew do modelu 3D oraz sprawdzenie kolizji dla kotew, rurociągów oraz budowli.
 • DC-Pile - Projektowanie pali wierconych, przemieszczeniowych i mikropali
 • DC-Vibro - Analiza kolumn żwirowych
 • DC-Dewatering - Obniżanie poziomu wody gruntowej za pomocą instalacji wielostudniowych
 • DC-Infilt - Analiza infiltracji

Więcej informacji o nowych na polskim rynku programach mozna znaleźć na stronie polskiego dystrybutora

KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło: