XXVII Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL
XVI Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL

CADISON R20: Uprość projektowanie instalacji prtzemysłowych

04.02.2021 Skomentuj pierwszy

Intensywna globalna konkurencja, cyfryzacja, nowe metody pracy i rosnąca interdyscyplinarna sieć - to rosnące wymagania, które dotyczą również projektowania instalacji przemysłowych. Dlatego też twórcy nowej wersji CADISON R20 skupili się na uproszczeniu procesów w projektowaniu zakładów, redukcji ręcznych czynności, minimalizacji błędów, a tym samym zwiększeniu produktywności w inżynierii, nie tracąc przy tym z oczu przyszłych potrzeb użytkowników.

Jako podstawę dla nowej wersji, programiści szczegółowo przeanalizowali podstawy inżynierii - tj. tworzenie i edycję diagramów przepływu P&ID oraz P&ID - pod kątem możliwości ulepszeń, ponieważ P&ID jest głównym dokumentem dla całego planowania i projektowania zakładu.

Powrót do podstaw: Projektowanie P&ID jako podstawa sukcesu

"Przeanalizowaliśmy siebie: Czego naprawdę potrzebują nasi użytkownicy, aby lepiej zarządzać złożonymi etapami projektowania P&ID? Ponieważ w ostatecznym rozrachunku stanowi to solidną podstawę do planowania i projektowania systemu" - powiedział Stefan Kraus, szef działu rozwoju w ITandFactory. Na przykład: Nierzadko zdarza się, że gdy schematy są ukończone w fazie końcowej, układ linii musi być ponownie całkowicie zmieniony. Do tej pory inżynierowie musieli ręcznie poprawiać oznaczenia i etykiety w ostatnim kroku. CADISON R20 automatycznie dostosowuje oznaczenia. To nie tylko znacznie zmniejsza poziom błędów, ale także oszczędza inżynierom wiele czasu i nerwów, szczególnie w przypadku obszernych P&ID.

Praca z zestawami konstrukcyjnymi: Kluczowe dla efektywnego projektowania instalacji

Kolejnym ważnym elementem dla uproszczenia i redukcji procesów ręcznych jest praca z zestawami konstrukcyjnymi. Reprezentują one znormalizowane jednostki, takie jak grupy pomp.

Aby w pełni wykorzystać potencjał tego sposobu pracy, CADISON R20 zawiera nowy edytor dla Zestawów konstrukcyjnych. "Dzięki nowej funkcji, nasi użytkownicy mogą łatwo edytować utworzone jednostki", wyjaśnia Stefan Kraus. "Powoduje to ogromną oszczędność czasu podczas konserwacji istniejących zespołów. Korzystając z edytora, inżynierowie mogą nie tylko edytować reprezentację graficzną dla typu rysunku (np. PID), ale mogą również dodawać dodatkowe reprezentacje graficzne dla innych typów rysunków (np. plan rozmieszczenia 3D)."

Wartość dodana: zdefiniowane Zestawy konstrukcyjne mogą być rozszerzane w sposób ukierunkowany i ciągły - bazując na tym, co już istnieje i zostało sprawdzone w praktyce. W ten sposób klienci mogą w przyszłości wykorzystywać je w innych projektach.

Kolejny krok w kierunku BIM dla inżynierii zakładowej: rozszerzenie interfejsu IFC

W poprzedniej wersji, ITandFactory położyło fundamenty pod sieciową i cyfrową współpracę pomiędzy specjalistycznymi dyscyplinami poza projektowaniem instalacji z interfejsem IFC. Dzięki interfejsowi IFC nie ma już potrzeby podawania specyfikacji dotyczących stosowanego oprogramowania.

"W oparciu o opinie naszych klientów zoptymalizowaliśmy przepływ pracy dla tej wymiany danych", wyjaśnia Kraus.Teraz użytkownicy CADISON mogą wstępnie zdefiniować import i eksport danych oraz ustandaryzować je dla powtarzających się procesów. Ułatwia to między innymi przekazywanie aktualnych informacji do i od klienta, jak również do zewnętrznych partnerów planistycznych.

Nacisk na przyjazność dla użytkownika

Oprócz tych ulepszeń skupiono się również na "wygodzie użytkownika". Ulepszone wyświetlanie istotnych informacji prowadzi do większej niezawodności planowania podczas synchronizacji P&ID i planu instalacji 3D. Podczas umieszczania komponentów oprogramowanie wizualizuje i porównuje, czy sytuacja montażowa w P&ID odpowiada sytuacji montażowej w 3D. Ponadto, zespół projektantów zoptymalizował współpracę w środowisku wielostanowiskowym w celu zwiększenia wydajności. Dzięki temu zmiany dokonane na jednym stanowisku są widoczne również na innych stanowiskach po naciśnięciu jednego przycisku.

Kluczowe zmiany:

  • Uproszczone tworzenie schematów P&ID
  • Edytor zestawów konstrukcyjnych dla efektywnego projektowania instalacji
  • Ulepszony interfejs IFC
  • Ulepszone doświadczenie użytkownika

Więcej informacji o CADISON R20 >>

KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło: