CADISON Release R19

10.02.2020 Skomentuj pierwszy

ITandFactory ma jedną wizję - "Stworzyć i dostarczyć najlepsze zintegrowane rozwiązanie inżynierskie", aby pomóc swoim klientom poprawić planowanie projektów, optymalizację inwestycji, zarządzanie ryzykiem, szybkość realizacji projektów i efektywność energetyczną.

Dzięki tej wizji stale ulepszają i rozwijają program CADISON. W tym momencie wchodzi na rynek nowa wersji, tj. CADISON R19.

Główny nacisk w programie CADISON R19 położono na poprawę użyteczności poprzez udoskonalenie tak zwanego User Experience. Tym razem przy pracach nad wersją R19 zmienili  podejście i poświęcili więcej czasu na zrozumienie wyzwań działu procesowego oraz potrzeb użytkowników systemu CADISON. Dzięki temu skupili się na poprawie wydajności niektórych istniejących możliwości poprzez modernizację technologii, co najlepiej widać w  narzędziach do izometrii, generowania raportów i czyszczenia baz danych. Udoskonalili UI w modułach Project Engineer i PDM.

Nowością w programie CADISON R19 jest wprowadzenie możliwości dokumentacji procesu w naszym module P&ID Designer. Zmieni to sposób prowadzenia dokumentacji procesowej przez inżynierów lub przez użytkowników P&ID.

Innym istotnym dodatkiem jest interfejs IFC w programie CADISON R19, który ułatwia interoperacyjność w branży AEC. IFC jest odpowiedzią na główne wyzwanie branży - tj. wymianę danych CAD niezależnie od różnych formatów plików różnego oprogramowania pomiędzy różnymi dziedzinami.

Więcej informacji na temat programu CADISON R19 w skrócie:

  • Szybsza i dokładniejsza dokumentacja procesowa za pomocą programu CADISON P&ID Designer do tworzenia wielostronicowych dokumentów PDF.

  • Poprawa wydajności (szybkości) "Generatora raportów" w celu generowania złożonych raportów

  • Standaryzacja i dystrybucja katalogów wśród zespołów globalnych (w chmurze)

  • Aktualizacja technologii w programie CADISON za pomocą narzędzia I-Configure i nowego programu CADISON IsoStyle Manager

  • Nowy system korytek kablowych z konstrukcją logiczną i automatycznym trasowaniem kabli w programie CADISON Electrical Designer

  • Nowa funkcja wyszukiwania i edycji z możliwością dokowania w Inżynierze Projektu upraszcza możliwości wyszukiwania i edycji drzewa CADISON.

KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło: