Pobierz bezpłatną wersję próbną Solid Edge

Tworzenie narzędzia formowania blach w IRONCAD

27.04.2018 Skomentuj pierwszy

Oprogramowanie IRONCAD 2018 oferuje wiele opcji wspierających wykonywanie elementów blaszanych. Jedną z nich jest możliwość generowania własnych narzędzi do formowania blach. Są to części działające, jak tłoczniki, które edytują arkusz blachy w taki sposób, aby utworzyć w nim odpowiednie operacje formowania np. odgięcia czy szczeliny.

Aby wykonać własne narzędzie do formowania blach w IRONCAD 2018 należy wykonać następujące działania.

1. Modelujemy część, która zostanie użyta jako narzędzie formowania.

2. Na pasku narzędzi Arkusz blachy, wybieramy Narzędzie do otworów

3. Następnie w oknie Właściwości dla aktywowanej funkcji:

- Wybieramy ścianę jako ścianę zatrzymania – jest to ściana, która definiuje głębokość zatrzymania narzędzia formowania (po jego zastosowaniu dla arkusza blachy)

- Wybieramy kolejno jedną lub więcej ścian jako powierzchnie do usunięcia. Jeżeli nie chcemy usunąć ścian w momencie zastosowania narzędzia na arkusz blachy, nie wskazujemy w tym oknie żadnej geometrii.

4. Tworzymy nowy katalog – zakładka Ogólne -> grupa Katalogi -> Nowy. Utworzenie własnych katalogów z narzędziami formowania, pozwala na ich szybkie i intuicyjne dodanie do danego arkusza blachy.

5. Umieszczamy narzędzie w katalogu, przeciągając je lewym przyciskiem myszy w jego obszar.

6. Przeciągamy lewym przyciskiem myszy narzędzie formowania z biblioteki na ścianę arkusza blachy, który ma zostać zmodyfikowany. Ściana, do której stosujemy narzędzie odpowiada powierzchni stopy samego narzędzia. Domyślnie narzędzie porusza się w dół.

7. W oknie Właściwości możemy również definiować wartości promienia krawędzi oraz odsunięcia narzędzia względem ściany na którą jest dodawane.

KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło:
 
Pobierz bezpłatną wersję próbną Solid Edge