Pobierz infografikę wyzwania projektowe w CAD
Plastpol 2018
Podręcznik SOLIDWORKS 2018 Nowości w programie, porady praktyczne oraz ćwiczenia
Innoform 2018
SOLIDWORKS Simulation

Inventor 2017 R3 – nowe funkcje

25.11.2016 Skomentuj pierwszy

Obecna poprawka do Inventora 2017 zawiera wiele udogodnień i udoskonaleń. Poniżej opisujemy najważniejsze z nich.

Ulepszenia polecenia Zmierz

 • Ponowne uruchomienie polecenia zmierz. Teraz można łatwo uruchomić ponownie polecenie Zmierz, klikając w oknie graficznym.
 • Jednostka podwójna, Stopa — architektoniczny, jest teraz dostępna w przypadku pomiaru odległości, obwodu i pola.
 • Uwaga: Ułamki mniejsze niż 1/128 nie są obsługiwane.
 • Więcej informacji – Mierzenie odległości, kąta, obwodu lub pola w modelu.

Inventor 2017 R3

Zaznacz oknem wiele obiektów

Wybór wielu obiektów oknem. Można teraz użyć okna przecinającego, aby wybrać wiele zamkniętych profili podczas tworzenia elementów przy użyciu poleceń Obrót, Przeciągnięcie, Zwój, Fazowanie i Zaokrąglanie.

PDF 3D

Eksport do formatu PDF 3D jest znacznie szybszy i obsługuje teraz nadpisania kolorów w reprezentacji widoku.

Inventor 2017 R3

Funkcja wyboru styczności teraz dostępna w ramach polecenia "Rzutuj Geometrię"

Funkcja wyboru styczności, poprzednio dostępna tylko w przypadku części i zespołów, jest teraz dostępna również w środowisku szkicu, gdy polecenie Rzutuj geometrię jest aktywne. Teraz można szybko utworzyć zbiór wskazań wszystkich powierzchni lub krawędzi stycznych do siebie, korzystając z polecenia Rzutuj geometrię w środowisku szkicu:

 • Kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy powierzchnię lub krawędź.

lub

 • Wybierz powierzchnię lub krawędź, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu kontekstowego opcję Wybierz styczności.

ir3-2

Więcej informacji – Polecenie Wybierz — odniesienie

Rzutowane odniesienia szkicu są teraz zachowywane po ponownym zdefiniowaniu szkicu

Poprzednio, jeśli płaszczyzna, na której został utworzony szkic części lub zespołu, została ponownie zdefiniowana, rzutowane odniesienia były tracone (szkic zmieniał kolor na zielony).

Obecnie po ponownym zdefiniowaniu płaszczyzny skojarzenie jest zachowywane (szkic pozostaje żółty). Ma to zastosowanie do następujących typów odniesie szkicu:

 • rzutowana geometria,
 • rzutowana pętla,
 • krawędź tnąca,
 • odniesienie między częściami.

Więcej informacji – Rzutowanie geometrii szkicu.

Nowe opcje w oknie "Opcje aplikacji" -> karta "Szkic" poprawiające wydajność

Dostępne są teraz osobne ustawienia do sterowania zachowaniem polecenia „Patrz na” dla szkicu zespołu i szkicu części. Ustawienia Opcje aplikacji karta Szkic. Osobne ustawienia dla szlicu w części i zespole pozwalają wyłączyć pokazywanie płaszczyzny szkicu podczas edycji komponentu i włączyć podczas edycji szkicu zespołu.

ir3-3

Ustawienie W środowisku części steruje zachowaniem polecenia Patrz na:

 • Podczas tworzenia lub edycji część szkicu.
 • Podczas tworzenia lub edycji komponentu w części.
 • Podczas lokalnej edycji części w zespole.

Ustawienie W środowisku zespołu steruje zachowaniem polecenia Patrz na podczas tworzenia lub edycji szkicu zespołu.

Więcej informacji – Karta Szkic (Opcje aplikacji) — odniesienie.

Nowy minipasek Narzędzi Szkicu 3D i nowe opcje minipaska Narzędzi Szkicu 2D

Minipasek narzędzi został dodany do środowiska szkicu 3D

 Inventor 2017 R3

 

Edytuj szkic 3D: jest wyświetlane po wybraniu szkicu 3D w środowisku części i konstrukcji blachowej.

 

Ponadto poniższe opcje zostały dodane do nowego minipaska narzędzi szkicu 3D i do istniejącego minipaska narzędzi szkicu 2D. Następujące opcje są wyświetlane po wybraniu elementu opartego na szkicu 2D lub 3D:

 Inventor 2017 R3 Udostępnij szkic: jest wyświetlane w środowisku części i konstrukcji blachowej, gdy szkic nie jest udostępniony.
 Inventor 2017 R3 Anuluj udostępnianie szkicu: jest wyświetlane w środowisku części i konstrukcji blachowej, gdy szkic jest udostępniony.
 Inventor 2017 R3 Ustaw szkic jako widoczny: jest wyświetlane we wszystkich środowiskach części i zespołu, gdy widoczność jest wyłączona.
 Inventor 2017 R3 Ustaw szkic jako niewidoczny: jest wyświetlane we wszystkich środowiskach części i zespołu, gdy widoczność jest włączona.


Więcej informacji:

Przekształcenie tekstu szkicu na geometrię

Można teraz przekształcić tekst szkicu części, zespołu i rysunku na geometrię szkicu (linie, łuki). Przekształconej geometrii tekstu można użyć do tworzenia grawerów lub ścieżki narzędzia. Po przekształceniu tekstu na standardową geometrię szkicu, następuję przerwanie skojarzenia z oryginalnym tekstem. Zobacz przyklad poniżej:

Kliknij prawym przyciskiem myszy tekst szkicu.

Wybierz polecenie „Przekształć w geometrię”

Inventor 2017 R3
Dokonaj wyborów czcionki. Inventor 2017 R3
Tekst zostanie przekształcony na standardową geometrię linie i łuki. Inventor 2017 R3

Więcej informacji – Przekształcanie tekstu szkicu na geometrię szkicu.

1 2
KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło:
 
Pobierz infografikę wyzwania projektowe w CAD