Szkolenia SOLIDWORKS

Nowości ZWCAD 2024 cz.2

28.06.2023 Skomentuj pierwszy

Poniżej kolejna porcja nowości w ZWCAD 2024

Perspektywa

Dodaliśmy również nową zmienną PERSPECTIVE, za pomocą której możemy szybko przełączyć pomiędzy widokiem aksonometrycznym, a perspektywą.

Zmienna włączająca perspektywę

Podkładanie plików DGN

ZWCAD 2024 umożliwia podkładanie plików DGN. Obecnie wstążka do podkładania różnych formatów plików wygląda w taki sposób, jak pokazaliśmy na obrazku poniżej.

Wstążka do podkładania plików w ZWCAD 2024

Możemy również zaimportować plik DGN, korzystając z dedykowanych narzędzi zlokalizowanych nieco dalej w tej samej wstążce Wstaw.

Import plików CAD

Wprowadziliśmy również dodatkowe narzędzia do obsługi podłożonych plików DGN:

 • DNGATTACH - pozwala na przyłączenie do rysunku pliku DGN. Należy wybrać docelowy plik, ścieżkę, skalę, punkt wstawienia, kąt obrotu i inne ustawienia.
 • DGNCLIP - to polecenie, które kontroluje wyświetlanie wewnątrz i na zewnątrz obszaru do przycięcia. Kiedy wybierzesz obszar zewnętrzny, obiekty poza obszarem będą ukryte, natomiast przy wybraniu wewnątrz, obiekty w obszarze będą niewidoczne. W wierszu polecenia pojawi się opcja odwrócenia tego trybu, można to zrobić także klikając na strzałkę u góry przyciętego obszaru. Nie można nałożyć nowego przycięcia bez pozbycia się poprzedniego. Można także wykorzystywać do tego polecenie CLIP.
 • DGNADJUST - to polecenie, które dostosowuje wyświetlanie odnośników DGN. Można kontrolować takie aspekty jak kontrast, cień.
 • DGNBIND - pozwala na przyłączenie pliku DGN do rysunku DWG.
 • DGNLAYERS - pozwala na włączanie i wyłączanie widoczności warstw z obrazu z odnośnika DGN. Po zaznaczeniu pliku DGN w rysunku na wstążce otworzy się odpowiednia zakładka.
 • DGNOSNAP - to zmienna systemowa określająca czy przyciąganie do punktów charakterystycznych ma być włączone w odnośnikach DGN.
 • UOSNAP - to zmienna systemowa określająca czy można się przyciągać do obiektów na odnośnikach PDF, DWF/DWFx czy DGN.
 • DGNFRAME - to zmienna kontrolująca wyświetlanie i drukowanie ramek odnośników DGN.

Zmienione zostało również okno do zarządzania zewnętrznymi odnośnikami - polecenie ZEWODN (_XREF).

Okno do zarządzania zewnętrznymi odnośnikami w ZWCAD 2024

Oznaczanie, wymiarowanie i zestawienia powierzchni - TABELAPOWIERZCHNI

Funkcja TABELAPOWIERZCHNI umożliwia pomiar oraz oznaczenie wskazanej lub narysowanej powierzchni. Wyniki pomiarów możemy wstawić do tabeli do rysunku lub do zewnętrznego pliku CSV.

Nazwy mierzonych obszarów możemy wprowadzić ręcznie lub skorzystać z automatycznego oznaczania. Opisy możemy wstawić na wybraną warstwę. 

Poniżej zamieściliśmy okno konfiguracji funkcji do mierzenia powierzchni:

tabela powierzchni 

zewstawienie powierzchni cad

Poniżej zamieszczamy film pokazujący sposób pracy z funkcją do zestawień powierzchni.

Edytor bloków parametrycznych -  Flexiblock

W ZWCAD 2024 wprowadziliśmy edytor bloków parametrycznych - Flexiblock. Uruchamiamy go poleceniem  BEDIT lub klikając na wybrany blok.

Po uruchomieniu edytora otworzy się wstążka z narzędziami do tworzenia i edycji bloków parametrycznych - rys. poniżej:

edytor blokow dynamicznych zwcad

Bloki parametryczne to zwykłe bloki wzbogacone o parametry, dzięki którym możemy łatwo zmieniać wygląd oraz wymiary bloku.

Poniżej przedstawiliśmy blok parametryczny utworzony w ZWCAD 2024.

blok dynamiczny zwcad bedit

Edytor Flexiblock jest bardzo podobny funkcjonalnie do Edytora bloków dynamicznych w AutoCAD®, jednak z powodu ograniczeń patentowych bloki utworzone w ZWCAD będą widziane w AutoCAD® jak zwykłe bloki. 

Funkcjonalność edytora bloków dynamicznych w AutoCAD® jest opatentowana. Patent został złożony w 2006 roku, niedawno został przedłużony i obowiązuje do 2027 roku.

Wobec zastrzeżeń patentowych dodaliśmy do ZWCAD edytor bloków parametrycznych z pewnymi ograniczeniami, aby nie naruszać praw autorskich i patentowych.

Wiąże się to jednak z pewnymi ograniczeniami podczas wymiany danych pomiędzy ZWCAD i AutoCAD®.

Nowe opcje porównywania plików CAD

Do funkcji porównywania plików FCMP dodaliśmy kilka nowych opcji:

 • możliwość kopiowania obiektów pomiędzy porównywanymi plikami,
 • możliwość ukrywania różnic pomiędzy rysunkami,
 • utworzenie trzeciego rysunku będącego kombinacją porównywanych rysunków.

Przed uruchomieniem funkcji porównywania plików proszę upewnić się, że włączony jest nowy tryb porównania - zmienna FCMPSTATE = 1 .

Otwieramy pierwszy plik dwg, a następnie wywołujemy polecenie FCMP i wskazujemy drugi plik do porównania. 

Ulepszenia w edytorze tekstu wieloliniowego

W ZWCAD 2024 dokonaliśmy kolejnych zmian w edytorze tekstu wieloliniowego (polecenie WTEKST):

- dodaliśmy różne rodzaje numerowania list:

numerowanie tekstu zwcad 2024
- dodaliśmy możliwość rozłożenia tekstu w dynamicznych kolumnach:


dynamiczne kolumny tekstu w zwcad 2024
dynamiczne kolumny zwcad
- dodaliśmy justowanie tekstu:

justowanie tekstu w zwcad 2024
- dodaliśmy ikony indeksu górnego i dolnego:

indeksy gorny dolny

 

Zachęcamy do zapoznania się z filmem o nowych funkcjach w edytorze tekstu:

Rozbudowane narzędzie do usuwania nakładających się obiektów

W funkcji OVERKILL dodaliśmy nowe właściwości obiektów do ignorowania:

 • skalę rodzaju linii,
 • przezroczystość,
 • styl wydruku.

Dodaliśmy również opcję ASOCJACYJNY, aby funkcja nie usuwała obiektów skojarzonych z wymiarami.

Poniżej prezentujemy okno funkcji OVERKILL w ZWCAD 2023 i ZWCAD 2024.

overkill w zwcad 2023 

overkill w zwcad 2024

XREFy i warstwy

Już od dawna w ZWCAD możemy zmienić właściwości wyświetlania obiektów znajdujących się w XREFie. 

W ZWCAD 2024 dodaliśmy narzędzia do szybkiego przywracania domyślnych ustawień widoczności obiektów XREFa. 

nadpisanie stanu warstw xrefow

Na poniższej animacji pokazaliśmy jak zmienić ustawienia widoczności warstw w XREFie oraz jak przywrócić stan domyślny.

nadpisanie warst xrefow

 

KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło:
 
Szkolenia SOLIDWORKS