ZW3D - oprogramowanie CAD MOLD  CAM w przystępnej cenie
Targi Toolex 2022
Targi Toolex 2022

SOLIDWORKS Electrical część 1.

14.12.2021 Skomentuj pierwszy

Projekty elektryczne szybko i bez błędów, integracja systemów sterowania i projektów mechanicznych, czy takie rzeczy są w ogóle możliwe? Oczywiście, że tak. 

Oprogramowanie SOLIDWORKS Electrical Schematic Professional zostało stworzone z myślą o projektantach systemów sterowania. Obszerne biblioteki symboli, danych katalogowych oraz zaimplementowane narzędzia w znaczący sposób ułatwiają opracowywanie projektów elektrycznych. Bardzo prosty i intuicyjny interfejs umożliwia realizację typowych zadań projektowych szybciej i wydajniej. Wiele czynności, które normalnie pochłaniają dużo czasu i są dodatkowo narażone na powstawanie kosztownych błędów, zostały zautomatyzowane i ograniczają się do kilku kliknięć myszką. Dodatkowym atutem rozwiązań elektrycznych firmy SOLIDWORKS jest możliwość integracji projektów elektrycznych i mechanicznych.  

Poznawanie możliwości programu SOLIDWORKS Electrical rozpocznijmy od zagadnień związanych z lepszą organizacją pracy zespołu projektantów. Przykładem może być w tym przypadku projektant pracujący w większym zespole. W takich sytuacjach często pojawiają się problemy z synchronizacją danych, z przypadkowym ich nadpisywaniem przez innych współpracowników lub równoczesnym dostępem wielu osób do tego samego projektu. O pracy zespołu projektantów nie wspominam tutaj przypadkowo. W takiej sytuacji ważne jest kto i do czego ma dostęp oraz na jakich prawach. Oprogramowanie SOLIDWORKS Electrical daje nam możliwość przypisywania użytkownikom różnych ról, np.: administratora, czy menedżera projektu. Możemy również ograniczyć niektórym użytkownikom dostęp do wybranych skoroszytów naszego projektu. Dzięki tym mechanizmom uzyskujemy lepsze i bardziej elastyczne zarządzanie prawami dostępu. 

Rozpoczynając pracę nad nowym projektem, w pierwszej kolejności z pewnością będziemy chcieli opracować ogólne założenia naszego systemu, zdecydować jakie główne komponenty będą potrzebne oraz jakie będą ich wzajemne relacje. Do tego celu doskonale nadaje się funkcjonalność schematów uproszczonych. Umożliwia ona tworzenie ogólnego schematu naszego systemu z uwzględnieniem jego podstawowych składników. Możemy w tym przypadku np.: zdefiniować czujniki, napędy oraz listwy zaciskowe, które wykorzystamy do wzajemnego połączenia tych elementów. Dla ww. komponentów możemy zdefiniować również kable. Dzięki tej funkcjonalności będziemy mieli pewność, że elementy, które zostały określone na tym, wstępnym, etapie pracy nad koncepcją systemu, pozostaną tam do momentu przejścia do bardziej szczegółowej części dokumentacji. 

Rozwinięciem koncepcji schematów uproszczonych są schematy mieszane. Stanowią one pewnego rodzaju hybrydę łączącą w jednym dokumencie schematy uproszczone oraz typowe schematy zasadnicze. Wykorzystując schematy mieszane nie musimy tworzyć dwóch osobnych dokumentów w naszym projekcie. Obydwa rodzaje tych schematów możemy umieścić na tej samej stronie.

Jeżeli korzystaliśmy ze schematów uproszczonych, to tworzenie schematów zasadniczych będzie ułatwione. W tej sytuacji nie ma potrzeby ponownie definiować danych katalogowych, ponieważ informacje znajdujące na schematach uproszczonych można w łatwy sposób przypisać symbolom znajdującym się na schematach wielokreskowych. Program czuwa nad określaniem referencji oraz prawidłowym wykorzystaniem danych katalogowych. Sprawdza wykorzystanie zestyków i informuje użytkownika o ewentualnym wyczerpaniu zasobów danej karty katalogowej. Sytuacja taka sygnalizowana jest odpowiednim kolorem, przez co jest łatwo dostrzegalna dla projektanta. 

Warto również wspomnieć o możliwości ponownego wykorzystania istniejących danych projektowych. Do tego celu służą makra. Oprócz typowych obwodów używanych w codziennej pracy jako makro możemy zapisać większy fragment (kilka dokumentów) danego projektu. Jeżeli kolejny projekt okaże się być podobny do poprzedniego, z łatwością będziemy mogli wykorzystać zapisane wcześniej makro. W ten sposób zaoszczędzimy dużo czasu i sprawimy, że nasz projekt przejdzie do fazy budowy znacznie szybciej.

Oprogramowanie zawiera szereg wygodnych menedżerów, które ułatwiają zarządzanie danymi projektowymi. Zaliczyć do nich możemy m.in.: menedżera listew zaciskowychmenedżera sterowników PLC oraz menedżera kabli. Nie będziemy omawiać ich wszystkich. Skoncentrujemy się na dwóch pierwszych.

Menedżer listew zaciskowych pozwala użytkownikom na łatwe zarządzanie wszystkimi listwami zaciskowymi znajdującymi się w danym projekcie.

Za jego pomocą możemy dodawać kolejne złączówki, zmieniać ich kolejność lub numerację.  Ważną funkcjonalnością udostępnioną przez to narzędzie jest możliwość generacji schematów montażowych. Schematy takie mogą mieć postać graficzną lub tabelaryczną, w zależności od standardu obowiązującego w danej firmie. 

Istotnym elementem nowoczesnych systemów są sterowniki programowalne. Dzięki narzędziu Menedżer PLC możemy w łatwy sposób dodawać oraz zarządzać sterownikami PLC w obrębie danego projektu. Z jego poziomu możemy również zdefiniować typowe obwody, które są dołączone do poszczególnych We/Wy PLC. Narzędzie to umożliwia automatyczne generowanie schematów na podstawie danych w nim zawartych. 

Należy jednak pamiętać, że samo utworzenie schematów zasadniczych i montażowych to jeszcze nie wszystko. Warto upewnić się, że podczas projektowania naszego systemu nie popełniliśmy błędów, które mogą mieć istotny wpływ na fazę jego realizacji. Mogą to być komponenty, które nie zostały finalnie wykorzystane w naszym projekcie lub pozbawione danych katalogowych. 

Z pewnością każdy projektant chce mieć możliwość generowania raportów na postawie przygotowanych wcześniej danych projektowych. Nie interesuje nas przygotowywanie danych w sposób ręczny. Tym bardziej, że dane te są częścią naszego projektu. W związku z tym, program został wyposażony w odpowiednie mechanizmy, które mają nam zapewnić taką możliwość. Zasadniczo nasze zadanie ogranicza się do decyzji, które raporty nas interesują i jaką mają mieć postać. Możemy je dołączać do naszego projektu w formie kolejnych arkuszy. Możemy je także wyeksportować do formatów zewnętrznych: excel, txt lub xml. Oprogramowanie nie zawęża naszego działania tylko do określonej liczby typowych raportów. 

Możemy tworzyć własne raporty (zapytania SQL), które będą pokazywały tylko dane dla nas istotne. Warto również wspomnieć o możliwości nakładania filtrów, na wcześniej utworzone raporty. W ten sposób, przedstawiamy tylko interesujący nas dane.

W celu przygotowania dokumentacji projektowej zawartość naszego projektu możemy wyeksportować do formatu DWG, DXF lub PDF. W przypadku tego ostatniego formatu, utworzony w ten sposób plik zachowuje strukturę oryginalnego projektu (katalogi, skoroszyty). Nadal mamy również dostęp do zakładki komponentów. PDF przechowuje również łącza pomiędzy powiązanymi ze sobą komponentami, np.: pomiędzy schematem uproszczonym, a zasadniczym.

W drugiej części artykułu przyjrzymy się SOLIDWORKS Electrical 3D.

 
Radosław STUSIŃSKI
Industry Process Senior Consultant Electrical Products
Dassault Systèmes

 

KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło:
 
ZW3D - oprogramowanie CAD MOLD  CAM w przystępnej cenie