Narzędzie dla konstruktorów pracujących w Solid Edge i w NX CAD - kalkulator tolerancji i pasowań
STOM 2021 - Salon Technologii Obróbki Metali
Warsaw Indystry Week 2021
Dni druku 3D

DraftSight – Tips and Tricks

02.06.2021 Skomentuj pierwszy

DraftSight jest dość intuicyjnym narzędziem do rysowania i projektowania 2D, a jego obsługa nie stanowi problemu dla większości użytkowników. Istnieje wiele trików, które znacznie ułatwiają i przyspieszają pracę. W artykule opisane zostały porady i wskazówki, które mogą zwiększyć produktywność podczas pracy z programem DraftSight.

Dostosowanie interfejsu użytkownika

Dostosowanie środowiska użytkownika ma bardzo duży wpływ na zwiększenie produktywności. Draftsight pozwala na tworzenie własnych niestandardowych pasków narzędzi, aby zwiększyć efektywność pracy poprzez zgrupowanie często używanych poleceń w jednym określonym pasku narzędzi.

Klikamy prawym przyciskiem myszy na górny pasek i wybieramy dostosuj interfejs.

Możemy dodawać, usuwać, zmieniać m.in.: paski szybkiego dostępu, wstążki, menu i paski narzędzi.


Rys. 1. Dostosowanie interfejsu użytkownika

Gesty myszy

Gest myszy to sposób na połączenie urządzenia wskazującego i kliknięć, które Draftsight rozpoznaje jako określone polecenie. Gesty myszy zapewniają szybki dostęp do typowych funkcji programu. Najszybszym sposobem na ustawienie gestów myszy jest wpisanie polecenia „gest” i zatwierdzenie. Pojawi się okno, w którym włączamy gesty myszy i określamy ilość gestów (4 lub 8) oraz przypisujemy interesujące nas polecania do konkretnego gestu myszy. Aby użyć gestu myszy trzymamy prawy przycisk myszy i przesuwamy wskaźnik w jedną z ośmiu pozycji


Rys. 2 Gesty myszy

Wyszukiwanie w opcjach

Dzięki zastosowaniu wyszukiwania w opcjach nie musimy tracić wiele czasu na odnalezienie interesujących nas ustawień. Po prostu przechodzimy do opcji i w pasku „znajdź” na dole okna wpisujemy odpowiednie hasło. Program przechodzi do ustawienia i oznacza je żółtą strzałką.


Rys. 3 Wyszukiwanie w opcjach

Polecenia, aliasy

Aby przyśpieszyć swoją pracę w DraftSight nie należy zapominać o poleceniach. Poleceń tych można używać w wierszu poleceń u dołu ekranu i są one szybszą metodą aktywacji niektórych narzędzi i funkcji niż korzystanie z paska narzędzi. Wśród typowych poleceń odnaleźć możemy m.in.:

A jak arc (łuk); L jak line (lina); TR jak Trim (przycięcie)

Aby zobaczyć pełną listę poleceń DraftSight, przechodzimy do opcje—preferencje użytkownika—aliasy. Możemy dodawać, usuwać, importować i eksportować polecenia.


Rys. 4. Aliasy

Inteligentne wybieranie

Inteligentne wybieranie jest szczególnie przydatne w przypadku pracy na dużych złożeniach. Po wpisaniu komendy „smartselected” i zatwierdzeniu przyciskiem enter pojawia się okno dialogowe. W oknie określamy następujące parametry:

  • wyszukiwanie w całym rysunku lub określonym polu,
  • rodzaj wyszukiwanego elementu
  • właściwość (np. kolor linii)
  • operator (np.=, >)
  • wartość (np. konkretny kolor)


Rys. 5. Inteligentne wybieranie

Grupowanie podmiotów

Grupowanie elementów pozwala na „połączenie” tych samych lub podobnych elementów w jedną grupę. Elementy, które znajdują się w danej grupie możemy przenosić, kopiować, skalować, itp. jako całość. Każdą grupę możemy rozgrupować lub edytować (dodanie lub usunięcie elementów, zmiana nazwy). Aby aktywować grupę klikamy na „wybierz styl”


Rys. 6 Grupowanie podmiotów

Odrzucanie zduplikowanych elementów

Odrzucenie zduplikowanych elementów pozwala na zlikwidowanie powielonych elementów które zachodzą na siebie, np. nałożone na siebie 3 jednakowe okręgi. Funkcję wybieramy z paska lub wywołujemy komendą „DISCARDDUPLICATES”, określamy obszar i zatwierdzamy. Pojawia się okno, określamy opcje i potwierdzamy. W oknie poleceń możemy zobaczyć ile odrzuconych zostało elementów zduplikowanych i zachodzących na siebie


Rys. 7 Odrzuć zduplikowane elementy

Podgląd warstwy

Podgląd warstwy jest szczególnie przydatny, jeżeli chcemy wyświetlić elementy rysunku przypisane do konkretnych warstw. Do przywołania podglądu warstwy wykorzystać możemy komendę „LAYERPREVIEW”


Rys. 8. Podgląd warstwy

Sprawdzanie pisowni (tylko dla angielskich i niemieckich nazw)

W sytuacji, w której nie jesteśmy pewni poprawności pisowni w rysunku DraftSight możemy ją sprawdzić za pomocą polecenia SpellCheck. Po przywołaniu komendy, w obszarze graficznym wybieramy elementy tekstowe do sprawdzenia  i zatwierdzamy. Pojawia się okno dialogowe sprawdzania pisowni.  DraftSight znajduje błąd w pisowni i otwiera okno, w którym określamy słownik (angielski lub niemiecki), kontekst w jakim zostało użyte słowo oraz co chcemy zrobić. Możemy zignorować dane słowo lub wszystko, dodać do słownika lub zmienić na jedną z propozycji


Rys. 9. Sprawdzanie pisowni

Znajdź i zastąp

Opcja ta może być zastosowana do tabeli elementów dla złożenia. Pozwala na szybkie znalezienie określenie części po nazwie i ewentualne zastąpienie inną nazwą. Funkcję tę przywołujemy za pomocą komendy „FIND”


Rys. 10 Znajdź i zastąp

Przedstawione w artykule porady i wskazówki są w rzeczywistości standardowymi narzędziami DraftSight, ale ze względu na ich małą popularność niejednokrotnie nazywane są trikami. Ich stosowanie może znacząco ułatwić i przyśpieszyć pracę i tym samym zwiększyć produktywność. Opisane wyżej porady dostępne są we wszystkich pakietach DraftSight

Autor: Wojciech Fura 

KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło:
 
Narzędzie dla konstruktorów pracujących w Solid Edge i w NX CAD - kalkulator tolerancji i pasowań