ZW3D - Skorzystaj z 30 procentowego rabatu

ZWSim Structural

13.01.2021 Skomentuj pierwszy

ZWSim Structural 2021 to oprogramowanie, które jest przeznaczone w głównej mierze do symulacji zarówno mechanicznej jak i termicznej. Dzięki niemu w szybki i prosty sposób możliwe jest przeprowadzenie wstępnego pre-procesingu dla wybranego rozwiązania symulacji.

Poniżej przedstawione zostaną rodzaje symulacji (jest ich pięć) oraz sposób wykonania ich w programie ZWSim Structural.

Analiza liniowa – statyczna

Analiza liniowa, statyczna jest najbardziej powszechnie używaną analizą przez inżynierów. Pozwala na sprawdzenie czy dany model spełnia zakładane oczekiwania pod względem wytrzymałości.

Jest ona używania najpowszechniej przez inżynierów i pozwala na sprawdzenie czy model spełnia założone oczekiwania pod względem wytrzymałości.

Wyboczenie

Wyboczenie to innymi słowy deformacja – elementy pod wpływem obciążenia są ściskane, jednak gdy będzie ono za duże mogą ulegać procesowi wyboczenia. Program ZWSim pomaga przeanalizować to, czy jak dany element będzie reagował na obciążenie.

Zjawisko wyboczenia zależy miedzy innymi od: rozmiaru elementu ściskanego, jego długości oraz materiału z którego jest wykonany oraz wielkości obciążenia.

W inżynierii przyjęło się, że zjawisko wyboczenia opisywane jest przy pomocy wartości liczbowej. Jeżeli wartość ta jest mniejsza niż 1 to istnieje ryzyko wystąpienia wyboczenia na elemencie. ZWSim Structural umożliwia również graficzny podgląd deformacji danego elementu.

Jeżeli mówimy o analizie wyboczenia należy wspomnieć o dwóch elementach, które są poddawane analizie. Może to być bryła lub model powłokowy lub prętowy.

Analiza modalna

Analiza modalna daje możliwość sprawdzenia jaka występuje częstotliwość drgań własnych oraz jak wyglądają ich postacie. Pod pojęciem częstotliwości drgań własnych kryje się zjawisko rezonansu – który jest zjawiskiem niepożądanych w elementach wirujących, ponieważ powoduje nagły wzrost amplitudy, co ma niekorzystny i niszczący wpływ na element.

Dzięki takie analizie modalnej możliwe jest dobranie odpowiednych paramentów np. wiertła takich jak sztywność czy masa, aby zjawisko rezonansu nie występowało lub pojawiało się tylko przy prędkościach, które podczas normalnej pracy nie występują.

Analiza termiczna w stanie ustalonym

Jest to jedna z dwóch możliwych symulacji termicznych w ZWSim Structural, a polega na sprawdzeniu rozkładu temperatur w modelu po ich wyrównaniu – czyli w stanie ustalonym. Dzięki oprogramowaniu możliwe jest sprawdzenie czy zakres temperatur jest odpowiedni dla wybranego materiału lub czy izolacja/chłodzenie jest odpowiednie (czy nie należy go zmienić). Dostępne polecenia w analizie temicznej w stanie ustalonym to m. in. Temperatura wstępna, przepływ ciepła czy radiacja.

Analiza przewodności cieplnej

Analiza przewodności cieplnej to druga możliwość symulacji termicznych w ZWSim Structural.

Polega ona na sprawdzeniu jaki po danym kroku czasowym będzie rozkład temperatur na elemencie. Czyli jaką temperaturą będzie posiadał dany element przy wybranych warunkach brzegowych np. po 30 minutach.

Oto pięć analiz, które możliwe są w oprogramowaniu ZWSim Structural.

KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło:
 
ZW3D - Skorzystaj z 30 procentowego rabatu