ZWSim 2021 - samodzielny program do modelowania i analiz

08.12.2020 Skomentuj pierwszy

ZWSim 2021 - CAE MES

ZWSim 2021 posiada kilka wersji w zależności od tego do czego ma być wykorzystywane. Najpełniejszą wersją jest ZwSim i zawiera w sobie wszystkie inne, przedstawione poniżej wersje.

Kolejne wersje programu to:

  • ZWSim Structural – to jedna z najpopularniejszych wersji ZWSim służąca do wykonywania obliczeń MES,
  • ZWSim EM przeznaczona do obliczeń elektromagnetycznych
  • ZWMeshWorks służy do generowania siatek modeli do formatu .bdf.

Poniżej skupimy się na ZWSim Struktural w wersji  2021 aby przedstawić ją dokładniej. Jest to oprogramowanie przeznaczone do symulacji mechanicznej i termicznej. Dzięki niemu możliwe jest łatwiejsze i szybsze przeprowadzenie wstępnego pre-procesingu dla wybranego rozwiązania symulacji: w oprogramowaniu można tworzyć szybkie modelowanie, naprawiać geometrię, tworzyć siatki oraz ustalać warunki brzegowe.

Symulacje, które można wykonać za pomocą danego programu to: analiza liniowa (w małej deformacji), analiza modalna, analiza termiczna (w stanie ustalonym), analiza przewodności cieplnej oraz wyboczania.

ZWSim 2021 - CAE MES

Zadania, które można wykonywać dzięki ZWSim Struktural to między innymi zapisywanie modeli 3D do PDF 3D, edycję geometrii modelu, który został stworzony w ZW3D oraz ponowne przeliczanie analizy, która już istnieje, zmianę geometrii modeli zaimportowanych, tworzenie modelowania parametrycznego, modelowanie części 3D oraz szkicowanie.

Nie są to wszystkie właściwości, które posiada program. Jest to optymalne narzędzie do analizy posiadające wiele zalet. Klika z nich widocznych jest poniżej.

Zaleta 1. to zaawansowane narzędzia do modelowania. ZWSim Struktural może wspierać ponad 20 formatów zewnętrznych plików oraz modelowanie parametryczne. Umożliwia on również naprawiani modeli, upraszczanie go. Ma możliwość bezpośredniej edycji umieszczonych w nim plików. Kolejną ogromną zaletą jest możliwość tworzenia modeli hybrydowych.

ZWSim 2021 - CAE MES

Kolejną zaletą programu jest możliwość generowania sitaki MES w wysokiej jakości. Pozwala to na efektywne tworzenie siatki przy użyciu algorytmu Delaunay + frontier advancement meshing method. Funkcja ta również pozwala na wsparcie lokalnego zagęszczenia sitaki oraz wsparcia siatki zarówno kompatybilnej jak i niekompatybilnej. Pełni również funkcję inspekcji siatki.

ZWSim 2021 - mesh

Następna zaleta to wizualizacja po post-processingu. Pozwala na wyświetlanie wyników na różne, bardzo czytelne sposoby, między innymi w sposób graficzny, za pomocą animacji lub listy wyników. Program generuje raporty symulacji co ułatwia dalszą pracę.

ZWSim 2021 - mesh

Nie są to oczywiście wszystkie zalety oprogramowania ZW Sim Structural. Dowiedzieć się więcej o ZWSim >>

KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło: