Zbiór ćwiczeń do Autodesk Inventor 2020 - nowy podręcznik

21.04.2020 Skomentuj pierwszy

Podręcznik „Zbiór ćwiczeń. Autodesk® Inventor® 2020. Kurs Professional” przeznaczony jest dla tych użytkowników programu Inventor, którzy chcą zapoznać się ze specjalizowanymi modułami zawartymi w programie Autodesk® Inventor® Professional 2020, przeznaczonymi do projektowania przebiegów instalacji rurowych, projektowania tras wiązek przewodów i kabli elektrycznych, do prowadzenia symulacji dynamicznych, analiz naprężeń, analiz konstrukcji z profili hutniczych oraz do projektowania form wtryskowych.

W książce położono szczególny nacisk na praktyczne zapoznanie się z narzędziami specyficznymi dla danego modułu specjalistycznego. Użytkownik programu będzie poznawał interesujący go temat wykonując dokładnie opracowane ćwiczenia praktyczne, które przygotowano do samodzielnej pracy z podręcznikiem. Cały materiał został podzielony na sześć rozdziałów tematycznych:

Projektowanie przebiegów instalacji rurowych

Wiele urządzeń wykorzystuje w swoich mechanizmach układy hydrauliki lub pneumatyki czy też instalacje do prowadzenia różnych rodzajów mediów. Rozdział 1 prezentuje właściwą organizację pracy z projektami instalacji rurowych oraz działanie prawie wszystkich narzędzi zawartych w module do projektowania przebiegów rurowych. W tym rozdziale poświęcono dużo uwagi technikom prowadzenia tras rurowych na różnych obiektach oraz dostosowanie modułu „rurowego” do własnych potrzeb.

Projektowanie przebiegów wiązek przewodów i kabli

Rozdział 2 prezentuje istotne narzędzia modułu do projektowania przebiegów wiązek przewodów i kabli. Zwrócono tutaj szczególna uwagę na pokazanie, w jaki sposób można układać przewody i kable elektryczne w modelu 3D urządzenia bazując na schemacie połączeń dostarczonym przez oprogramowanie do projektowania elektrycznego oraz jak tworzyć rysunek rozwinięty wiązki elektrycznej. Dodatkowo, zaprezentowano sposób przygotowania komponentów elektrycznych do pracy w środowisku projektowania przebiegów wiązek przewodów i kabli oraz wykorzystanie bibliotek programu AutoCAD Electrical.

Symulacja dynamiczna mechanizmów

W rozdziale 3 pokazano w jaki sposób należy przygotować model zespołu do przeprowadzenia symulacji dynamicznego działania mechanizmu. W tym rozdziale wyjaśniono jak działają połączenia ruchu, jak konwertować wiązania zespołów na połączenia ruchu, jak wprowadzać wymuszenia ruchu i odczytywać wyniki symulacji. Jednym z ważnych elementów, jaki tutaj przedstawiono jest współpraca modułu do symulacji dynamicznej z modułem do analizy naprężeń.

Analiza naprężeń części i zespołów, generator kształtu

W rozdziale 4 pokazano w jaki sposób należy przygotować model części lub model zespołu do przeprowadzenia analiz wytrzymałościowych z wykorzystanie metody elementów skończonych, w zakresie statyki liniowej i analizy modalnej. Pokazano tutaj także, w jaki sposób działa parametryczny mechanizm optymalizacji konstrukcji zastosowany w module do analizy naprężeń oraz jak wygenerować kształt części, który będzie spełniał założone warunki obciążenia.

Analiza konstrukcji z profili hutniczych

Rozdział 5 prezentuje działanie modułu do obliczeń, z użyciem metody elementów skończonych, konstrukcji wykonanych z profili hutniczych pochodzących z biblioteki Content Center programu Inventor. W tym rozdziale pokazano, w jaki sposób należy przygotować model do wykonania obliczeń, jak go zmodyfikować i ponownie przeliczyć.

Projektowanie form wtryskowych

W rozdziale 6 przedstawiono, w serii kilku następujących po sobie ćwiczeń, praktycznie pełny proces przygotowania prostej formy wtryskowej, od wstawienia wypraski i wykonania podstawowych analiz wtrysku tworzywa poprzez modelowanie gniazd formujących, modelowanie układu wtryskowego i układu chłodzenia, konstrukcję korpusu formy i zautomatyzowane tworzenie rysunków. Mimo, że zastosowano tutaj serię uzupełniających się ćwiczeń, każde ćwiczenia można wykonać oddzielnie bez koniczności zakończenia ćwiczenia poprzedniego.

Podręcznik „Zbiór ćwiczeń. Autodesk Inventor 2020. Kurs Professional” to obecnie jedyna na polskim rynku książka prezentująca wszystkie moduły specjalistyczne zawarte w wersji Professional oprogramowania Autodesk Inventor 2020.

Ten podręcznik uzupełnia serię książek dla najnowszej wersji programu Autodesk Inventor 2020, która obejmuje:

  • „Zbiór ćwiczeń. Autodesk Inventor 2020. Kurs podstawowy”
  • „Zbiór ćwiczeń. Autodesk Inventor 2020. Kurs zaawansowany”
  • „Zbiór ćwiczeń. Autodesk Inventor 2020. Kurs Professional”

Seria „Zbiór ćwiczeń. Autodesk Inventor” jest doceniana przez czytelników za rzetelnie przygotowane i dobrze opisane przykłady ilustrujące zastosowanie narzędzi programu Inventor w praktyce, wskazówki ułatwiające dopasowanie oprogramowania do wymogów danej firmy, czy wyjaśnienie aspektów związanych z zarządzaniem plikami i prawidłowym prowadzeniem projektu w systemie Inventor.

Więcej informacji o nowej książce można znaleźć na stronach Wydawnictwa >>>

KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło: