XXVII Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL
XVI Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL

EXPERT Certyfikat Energetyczny

Typ: CAD Inne
Producent: Graitec (Robobat Polska)
Wersja językowa: Polski
Platforma OS: Windows

Program EXPERT Certyfikat Energetyczny+ to szybkie i efektywne narzędzie do certyfikacji energetycznej budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego, budynków użyteczności publicznej oraz budynków produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych.

Może być również wykorzystywany do obliczania zapotrzebowania budynku na energię na potrzeby c.o., c.w.u., wentylacji, oświetlenia i klimatyzacji. Aplikacja umożliwia także sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej w oparciu o metodologię obliczeń zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.

Wydruk obliczeń wykonanych za pomocą programu (a w wersji elektronicznej plik zapisany w formacie *.cert) stanowi świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

Program sprzedawany jest w pakiecie EXPERT Certyfikat Energetyczny+, zawierającym także najnowszą wersją programu EXPERT Analiza cieplno-wilgotnościowa, służącego do kompleksowego obliczania: oporu cieplnego R, współczynnika przenikania ciepła U oraz analizy cieplno-wilgotnościowej dla przegród jednorodnych. Ponadto umożliwia tworzenie bazy przegród, wykorzystywanej również przez program EXPERT Certyfikat Energetyczny+.

Najważniejsze cechy naszego programu:

 • obliczenia prowadzone są w oparciu o aktualne wytyczne Ministra Infrastruktury (z dnia 6 listopada 2008 r), oraz według najnowszych wersji norm, w tym:

- PN-EN ISO 6946:2008
„Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.”

- PN-EN ISO 13370:2008
„Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metody obliczania.”

- PN-EN ISO 13790:2008
„Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia.”

- PN-EN ISO 14683:2008
„Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne.”

- PN-83/B-03430/Az3:2000
„Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.”

 • obliczenia zapotrzebowania na energię dla budynków jedno i wielostrefowych
 • możliwość wykonywania audytów energetycznych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. (moduł Audyt).
 • program jest przejrzysty i łatwy w obsłudze, dzięki czemu pozwala skupić się na obliczeniach, nie wymagając przy tym wprowadzania zbędnych danych
 • wbudowany edytor graficzny umożliwia wprowadzenie rysunków rzutów kondygnacji i wykorzystanie go do automatycznego wyznaczania danych geometrycznych
 • możliwość importu rysunków rzutów kondygnacji (pliki w formacie DXF) jako podkładów ułatwiających wykonanie obrysu przegród (ścian zewnętrznych i wewnętrznych) i wyznaczenia danych geometrycznych
 • możliwość importu danych geometrycznych z pliku zapisanego w formacie gbXML (współpraca m.in. z Revit Architecture, Revit MEP) - informacje o rodzaju, powierzchni, orientacji przegród oraz geometrii, lokalizacji okien/drzwi wraz z możliwością ustalenia domyślnych parametrów (U,g,c)
 • swobodna edycja danych geometrycznych w tym informacji o przegrodach, otworach oraz mostkach termicznych
 • model geometryczny można również wprowadzić bez użycia modułu graficznego
 • program umożliwia obliczenia współczynnika przenikania ciepła dla przegród o stałej grubości w oparciu o rozbudowane biblioteki materiałów budowlanych (normowych, typowych i producentów)
 • możliwość szybkiego obliczenia współczynnika przenikania ciepła dla okien
 • możliwość tworzenia własnych bibliotek materiałowych i typowych przegród
 • wbudowane mechanizmy ułatwiające szybki wybór typowych wartości parametrów obliczeniowych
 • program generuje raport z wynikami obliczeń pośrednich, pozwalający na weryfikację poprawności poszczególnych etapów obliczeń
 • program pozwala wygenerować dokument stanowiący projektowaną charakterystykę energetyczną budynku
 • świadectwo energetyczne (zgodne ze wzorem z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008 r.) przygotowywane jest w formie elektronicznej, w formacie PDF
 • wszystkie wydruki mogą być zapisane do plików .RTF, dzięki czemu możliwa jest ich edycja np. w programie MS Word

Program wyposażony jest w mechanizm automatycznego sprawdzania aktualizacji, dzięki czemu użytkownik informowany jest o pojawieniu się kolejnych wersji programu.

Komentarzy: Skomentuj pierwszy
KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło:
 
REKLAMA
Praca dla inżynierów na 3DCAD.pl
Praca dla inżynierów na 3DCAD.pl