ALLPLAN USER DAY
Warsaw Industry Week 2020
Targi druku i skanu 3d - 3D SOLUTIONS 2020
Dni Druku 3D 2020

Bezpłatny edytor rastrowy dla inżynierów - WiseImage LITE

31.08.2007 Skomentuj pierwszy
WiseImage Lite - zrób pierwszy krok do profesjonalnej pracy z rastrami
 
We wrześniu za pośrednictwem firmy APLIKOM można BEZPŁATNIE pobrać oprogramowanie WiseImage LITE – uproszczoną wersję znakomitego edytora obrazów rastrowych przydatnego dla profesjonalistów wykorzystujących dokumentację rastrową w projektach wektorowych.
 
Program jest doskonałym narzędziem także dla administratorów różnych obiektów wykorzystujących zeskanowaną dokumentację do wprowadzania drobnych zmian adaptacyjnych na potrzeby użytkowników, czy planowania przebiegu nowych instalacji telefonicznych czy planowania aranżacji pomieszczeń. 
 
WiseImage LITE to najprostsza wersja programu WiseImage umożliwiająca pracę z monochromatycznymi obrazami rastrowymi w środowisku AutoCAD oraz AutoCAD LT. WiseImage LITE pozwala na edycję obiektów rastrowych w sposób podobny do edycji obiektów wektorowych w programach typu AutoCAD/AutoCAD LT.
 
 
 
Dodatkowo w APLIKOMie otrzymać można materiały szkoleniowe i bezpłatne szkolenie internetowe z obsługi WiseImage LITE. 
 
 
Jeśli możliwości wersji LITE okażą się niewystarczające, to do dyspozycji jest pełna wersja WiseImage X, mająca znacznie większe możliwości niż wersja LITE.
 
 
 
 
Bezpłatna, promocyjna wersja WiseImage LITE to najprostsza wersja programów z rodziny inteligentnych edytorów rastrowych WiseImage. Umożliwia ona pracę z monochromatycznymi obrazami rastrowymi w środowisku AutoCAD (od wersji 2000 do 2007) oraz AutoCAD LT (od wersji 2002 do 2007). WiseImage LITE pozwala na edycję obiektów rastrowych w sposób podobny do edycji obiektów wektorowych w programach typu AutoCAD/AutoCAD LT.
 
 
 • Narzędzia korekcji rastra
  Poprawa jakości obrazów monochromatycznych poprzez filtry monochromatyczne (usuwanie zanieczyszczeń i dziur, pocienianie, pogrubianie, wygładzanie, kontur, inwersja), prostowanie, przycinanie, zmianę rozmiaru i rozdzielczości.
 • Obiekty rastrowe i grafika hybrydowa
  Hybrydowa technologia WiseImage pozwala na wybór zarówno obiektów rastrowych jak i wektorowych. W WiseImage Lite wybrany obiekt rastrowy jest w formie obrazu rastrowego i można zmienić tylko parametry obrazu rastrowego.
 • Tryby szybkiej lokalizacji punktów charakterystycznych
  Program pozwala na korzystanie z trybów szybkiej lokalizacji punktów (SNAP) również w odniesieniu do elementów rastrowych.
 • Zamiana rastra na wektor w trybie śledzenia
  Wskazując element rastrowy możemy zamienić go na polilinie. Podczas śledzenia polilinii program potrafi automatycznie określić najbardziej prawdopodobny kierunek śledzenia.
 • Przyjazny interfejs użytkownika
  Interfejs WiseImage jest w pełni modyfikowalny. Poprzez tworzenie i modyfikację menu, pasków narzędzi, klawiszy skrótu oraz usunięcie niepotrzebnych klawiszy i poleceń łatwy można dostosować własny obszar pracy.
 
Dla bardziej wymagających użytkowników dostępne są dwie, bardziej rozbudowane wersje: WiseImage i WiseImage PRO. Szczegółowe porównanie ich możliwości zawiera poniższa tabela:
 
 
WiseImagePRO
wersje:
for AutoCAD/AC LT i for Windows
WiseImage
wersje:
for AutoCAD/AC LT i for Windows
WiseImage Lite
wersja for AutoCAD/AC LT
Poprawa jakości i edycja
 
 
 
Filtry kolorowe: rozmyj; wyostrz; uśrednij
TAK
TAK
NIE
Filtry monochromatyczne: usuń zanieczyszczenia;
wypełnij dziury; pogrubianie; pocienianie;
wygładzanie; inwersja; kontur
TAK
TAK
TAK
Prostowanie; zmiana rozmiaru i rozdzielczości; przycinanie
TAK
TAK
TAK
Automatyczna korekcja obrazów
TAK
TAK
NIE
Tryb rysowania na obrazie; rasteryzacja obiektów wektorowych na obrazach kolorowych, monochromatycznych i w odcieniach szarości; łączenie obrazów kolorowych, monochromatycznych i w odcieniach szarości; jednolite wypełnianie monochromatyczne i kolorowe
TAK
TAK
Tylko dla obrazów monochromatycznych
Kalibracja
TAK
TAK
NIE
Dodatkowe funkcje przetwarzania obrazów kolorowych
binaryzacja, separacja kolorów,redukcja kolorów
TAK
TAK
NIE
Wybór danych rastrowych
 
 
 
Poprzez pojedyncze wskazanie (z automatycznym rozpoznaniem typu obiektu); oknem lub wielobokiem zawierającym;
TAK
TAK
Tylko dla obrazów monochromatycznych
Oknem, wielobokiem lub krawędzią przecinającą
TAK
TAK
Tylko dla obrazów monochromatycznych
Wymuszony tryb wyboru przez typ obiektu;
TAK
TAK
Tylko dla obrazów monochromatycznych
Wybór symboli rastrowych (na obrazach monochromatycznych)
TAK
TAK
NIE
Edycja danych rastrowych
TAK
TAK
NIE
Edycja wektorów
 
 
 
Rysowanie punktów, linii, okręgów, łuków, polilinii, prostokątów o różnej szerokości i wzorze linii; tekst jedno- i wielowierszowy; nazwane bloki; strzałki i kształty wypełnień użytkownika; tworzenie zaokrągleń i sfazowań; pomiar obiektów
wersja for Windows:TAK
wersja for AutoCAD: realizuje AutoCAD
wersja for Windows:TAK
wersja for AutoCAD: realizuje AutoCAD
tylko wersja for AutoCAD: realizuje AutoCAD
Wydłużanie, przycinanie, przerywanie, korekcja przecięcia, dopasowanie odległości i kąta;edycja polilinii
wersja for Windows:TAK
wersja for AutoCAD: realizuje AutoCAD
wersja for Windows:TAK
wersja for AutoCAD: realizuje AutoCAD
tylko wersja for AutoCAD: realizuje AutoCAD
Tryby lokalizacji względem rastrów i wektorów; Biegun, Orto i Skok
TAK
TAK
TAK
Interaktywna wektoryzacja (śledzenie)
 
 
 
Śledzenie polilinii rastrowych; automatyczne wykrywanie kierunku śledzenia polilinii
TAK
TAK
TAK
Śledzenie rastrowych linii, łuków, okręgów, polilinii, konturów, kreskowania na obrazach monochromatycznych, w odcieniach szarości lub kolorowych
TAK
TAK
NIE
Śledzenie symboli (na obrazach monochromatycznych)
TAK
TAK
NIE
Automatyczna wektoryzacja
TAK
NIE
NIE
Rozpoznawanie tekstu
TAK
NIE
NIE
Współpraca z zewnętrznym modułem OCR
TAK
NIE
NIE
Korekcja obrazów wektorowych
 
 
 
Automatyczna korekcja: przywracanie punktów przecięcia, dopasowanie, łączenie obiektów, usuwanie krótkich obiektów
TAK
NIE
NIE
Interaktywna korekcja: łączenie obiektów w linie, łuki, okręgi i polilinie
TAK
NIE
NIE
Korekcja rozpoznanego tekstu
TAK
NIE
NIE
Automatyzacja
 
 
 
Studio skryptów i poleceń wsadowych; DDE; automatyzacja OLE; obsługa skryptów VB
TAK
TAK
NIE
Polska wersja językowa
TAK
TAK
TAK
Platforma pracy
 
 
 
Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/VISTA
TAK
TAK
NIE
AutoCAD 2000/2000i/2002/2004/2005/2007/2008
AutoCAD LT 2002/2004/2005/2006/2007
TAK
TAK
TAK
 
KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło:
 
ALLPLAN USER DAY