XXVII Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL
XVI Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL

FEATUREWORKS czyli rozpoznawanie operacji w SOLIDWORKS

07.07.2022 Skomentuj pierwszy

Program Solidworks pozwala na import neutralnych formatów plików takich jak STEP, IGES, x_t, x_b oraz za pośrednictwem 3D Interconnect plików z innych środowisk CAD na przykład z programu Inventor (.ipt). Niestety, podczas zapisu pliku do formatu neutralnego, bądź importu pliku z innego środowiska CAD tracone są informacje, przedstawiające w jaki sposób dany projekt został wykonany. Są to przede wszystkim szkice, operacje i płaszczyzny.

Czym jest FEATUREWORKS?

Posiadanie tych informacji jako elementów drzewa operacji jest bardzo pomocne aby lepiej zrozumieć w jaki sposób powstał dany plik. Ponadto umożliwia to łatwiejszą edycję i kontrolowanie poprawności wymiarów. Program oferuje narzędzie, pozwalające rozpoznać operacje części, na podstawie kształtu importowanego obiektu. FeatureWorks umożliwia rozpoznanie operacji standardowych jak i arkusza blachy. W poniższym przykładzie przedstawiony zostanie sposób importowania części i rozpoznania jej operacji.

Jak uruchomić funkcję FEATUREWORKS?

W uruchomionym programie SOLIDWORKS należy kliknąć „Otwórz” i wybrać plik do zaimportowania. Po otwarciu pliku można dokonać diagnozy importu. Jeżeli program rozpozna wadliwą geometrię, umożliwi jej naprawę.

SOLIDWORKS FEATUREWORKS - uruchomienie funkcjiSOLIDWORKS FEATUREWORKS - naprawa wadliwej geometriiJeżeli podczas importowania pliku włączone zostało narzędzie 3D Interconnect należy przerwać połączenie z pierwotnym plikiem. W przeciwnym razie program nie pozwoli skorzystać z FeatureWorks. Po poprawnym zaimportowaniu pliku w drzewie operacji FeatureManager znajduje się jedynie zaimportowany obiekt i domyślne elementy zgodne z wybranym szablonem. Przed przystąpieniem do rozpoznawania operacji, warto spersonalizować opcje FeatureWorks. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na “Import” → “FeatureWorks” → “Opcje”.

SOLIDWORKS FEATUREWORKS - personalizacja funkcji

 

Opcje FEATUREWORKS

Opcje FeatureWorks rozdzielone zostały na cztery grupy:

  • Ogólne,
  • Wymiary i relacje
  • Narzędzia zmiany rozmiaru
  • Zaawansowane regulatory

W opcjach „Ogólne” istnieje możliwość zastąpienia istniejącego pliku, bądź utworzenie nowego. W opcjach „Wymiary/Relacje” można zdecydować, czy szkice mają zostać automatycznie zwymiarowane przez program. Jeżeli opcja ta zostanie zaznaczona program umożliwi wybór sposobu wymiarowania. Ponadto możliwe jest automatyczne wstawienie relacji. Opcje „Narzędzie zmiany rozmiaru” pozwala ustalić kolejność rozpoznawania operacji.

SOLIDWORKS FEATUREWORKS - funkcje ogólneSOLIDWORKS FEATUREWORKS- funkcje narzędzia zmiany rozmiaruSOLIDWORKS FEATURES - narzędzia zmiany rozmiarów

 

 

Rozpoznawanie operacji – SOLIDWORKS FEATUREWORKS

Po personalizacji opcji, należy ponownie kliknąć prawym przyciskiem myszy na Import → FeatureWorks i wybrać „Rozpoznawanie operacji”. Wybranie tej opcji przenosi użytkownika do Menedżera właściwości. W nim można dokonać wyboru, czy operacje mają zostać rozpoznane w sposób automatyczny, czy interaktywny.

Sposób interaktywny pozwala na manualny wybór operacji do rozpoznawania, a automatyczny rozpoznaje wszystkie możliwe operacje. Typ operacji umożliwia wybór, czy import ma zostać rozpoznany jako standardowe operacje czy jako arkusz blachy.

Omawiany przykład zostanie rozpoznawany jako arkusz blachy. Automatyczne operacje dostępne są po wyborze automatycznego trybu rozpoznawania operacji. Jest to szereg operacji widoczny na poniższych zdjęciach. Operacje różnią się w zależności od tego czy model rozpoznawany jest jako standardowa bryła czy arkusz blachy. Jeżeli import rozpoznawany jest jako arkusz blachy należy wybrać nieruchomą ścianę względem której program dopasuje zgięcia i rozcięcia. Należy pamiętać, iż odpowiednio dobrane opcje są kluczowe aby program mógł rozpoznać wszystkie operacje za pośrednictwem których dany obiekt został zamodelowany.

SOLIDWORKS FEATUREWORKS - rozpoznawanie operacjiSOLIDWORKS


Ostatnim krokiem jest wybranie OK bądź strzałki w prawo. Program przedstawi użytkownikowi rozpoznane operacje.

SOLIDWORKS FEATUREWORKS - przedstawienie rozpoznanych operacjiZatwierdzenie rozpoznanych operacji spowoduje dodanie ich do drzewa operacji. Poniższe zdjęcie prezentuje w pełni rozpoznany model wraz z drzewem operacji:

SOLIDWORKS FEATUREWORKS - drzewo operacji

Autor: Barłomiej Wójcik

KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło: