STOM 2021 - Salon Technologii Obróbki Metali
Dni druku 3D

Maksymalny współczynnik połączenia w NX CAM

24.06.2021 Skomentuj pierwszy

Parametr Maximum Merge Factor (Maksymalny współczynnik połączenia) decyduje o sposobie tworzenia cechy otworu.

Jeśli otwór jest przerwany to program rozpoznaje długość przerwania i w zależności od obrabianej średnicy tworzy pojedynczą cechę bądź wiele cech.

Omawianą opcję znajdziesz w lokalizacji:

File (Plik) > Prferences (Preferencje) > Manufacturing (Wytwarzanie) > Geometry (Grometria) > Features (Cechy) > Maximum Merge Factor (Maksymalny współczynnik połączenia)

A teraz dla lepszego zobrazowania - jak to działa w praktyce ?

Domyślnie wartość Maximum Merge Factor (Maksymalny współczynnik połączenia) jest ustawiona na "6".

Jeśli przerwanie rozpoznawanej cech otworu jest mniejsze niż średnica x  współczynnik to wyszukana zostanie jedna cecha.

Jeśli przerwanie rozpoznawanej cech otworu jest większe niż średnica x współczynnik to wyszukane zostanie wiele cech.

W naszym przypadku będziemy obrabiać otwór o średnicy 10 [mm] oraz przerwie w detalu 60 [mm]. Gdy współczynnik ustawimy np. na wartość 7 otrzymujemy przerwanie mniejsze niż 10 x 7 = 70 [mm].

W efekcie utworzona zostaje pojedyncza cecha.

Gdy współczynnik ustawimy np. na wartość 5,5 otrzymujemy przerwanie większe niż 10 x 5,5 = 55 [mm].

W efekcie utworzone zostaną dwie cechy.

Omawiany parametr Maximum Merge Factor (Maksymalny współczynnik połączenia) ma znaczenie zarówno przy automatycznym wykrywaniu cech jak i ręcznym wskazywaniu ścianek w operacji (gdy pomijamy automatyczne opcje wyszukiwania).

KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło: