Pobierz infografikę wyzwania projektowe w CAD
Plastpol 2018
Podręcznik SOLIDWORKS 2018 Nowości w programie, porady praktyczne oraz ćwiczenia
Innoform 2018
SOLIDWORKS Simulation

Symulator Edgecam

10.01.2017 Skomentuj pierwszy

Edgecam zapewnia doskonałą wizualizację modelu i weryfikację ścieżek narzędzia. Aby przejść do symulatora należy wybrać opcję Symulacja dostępną na zakładce Obróbka.

Symulacja obróbki jest stosowana do frezowania, frezowania wielopłaszczyznowego, 2 osiowego, z dodatkowymi osiami C, Y, B, 4 osiowego toczenia, 4/5 osiowej obróbki symultanicznej. W każdym przypadku narzędzia, oprawka i uchwyty mogą być włączone do symulacji. Symulacja daje bardzo realistyczne przedstawienie całego procesu obróbki. Prędkość można odpowiednio korygować a widok dynamicznie obraca, powiększa i pomniejsza.

Podczas toczenia można wyświetlić tylko ¾ modelu lub włączyć widok umożliwiający podgląd wewnętrznych operacji.

Niektóre opcje dostępne w symulatorze:

Zmiana Prędkości symulacji

Aby kontrolować prędkość symulacji, należy kliknąć lewym klawiszem myszy na ikonę zegara. Przesuwanie suwaka zmniejsza lub zwiększa prędkość odtwarzania.

Opcje szybkości można również zmienić klikając lewym klawiszem myszy na ikonie Opcje widoku. Użytkownik ma wpływ na Maksymalną ilość kroków i Maksymalny krok kątowy. Parametry znajdują się na zakładce Opcje szybkości.

 

Wstrzymywanie Symulacji

Symulator w Edgecam oferuje szereg opcji wstrzymujących odtwarzanie. Jest to bardzo przydatne. Jeśli chcemy pominąć niektóre etapy obróbki lub ocenić stan modelu po określonej liczbie zrealizowanych poleceń należy użyć Opcji Stop.

 

Raport

Aby włączyć okno Raport należy umieścić kursor na szarym tle paska i kliknąć prawy klawisz myszy, a następnie wybrać z listy Raport.

Dzięki informacjom zawartych na poszczególnych kartach można ocenić stan części, sprawdzić i skorygować ewentualne kolizje.

Zakładka Raport pokazuje każde polecenie, które zostało zasymulowane i wszelkie usterki, które mogą wystąpić.

Zakładka Kolizje pokazuje kolizje z narzędziem i/lub oprawką z półfabrykatem i/lub uchwytem.

 

Punkt pozwala użytkownikowi wybrać dowolny punkt na półfabrykacie. Wyświetlane są współrzędne X, Y, Z. Jest to przydatne do sprawdzenia ilości pozostawionego materiału w osi Z.

Symulacja maszyny i grafika

W Symulatorze jest możliwość wyboru pełnej symulacji maszyny lub widoku samego narzędzia skrawającego komponent. Odbywa się to poprzez wybranie lub anulowanie wyboru opcji Symulacja obrabiarki. Na pasku narzędzi można również włączyć lub wyłączyć różne części grafiki maszyny, uchwytu, narzędzia, oprawki, itp.

Zapisz STL

Symulator obróbki oferuje możliwość zapisu komponentu i ponowne użycie go, jako półfabrykat dla następnej operacji obróbki. Plik zapisywany jest w formacie STL. Aby utworzyć taki plik, gdy obróbka została zakończona należy użyć polecenia Zapisz STL znajduje się ono na pasku narzędzi

Profil tokarski ¾ i widoki profilu tokarskiego

Aby zmienić widok modelu należy kliknąć prawym klawiszem myszy w obszarze graficznym i wybrać opcję widoku Profil tokarski ¾ lub Profil tokarski 2D. Opcje te są szczególnie przydatne w podglądzie wewnętrznych otworów.

Pełna Kontrola kolizji maszyny

Symulator oferuje możliwość pełnego sprawdzania kolizji maszyny. Można sprawdzać kolizje dla narzędzia, magazynu/głowicy, półfabrykatu i uchwytu lub maszyny. Grafika maszyny również jest sprawdzana pod względem kolizji własnych elementów np. wrzeciona do stołu lub 4-osi. Każda opcja kontrolująca daną kolizję może być dowolnie włączana lub wyłączana.

Pliki AVI

W Edgecam możliwe jest nagrywanie przebiegu symulacji np. w celu późniejszej demonstracji procesu obróbki. Opcja dostępna jest poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy w obszarze graficznym i wybranie z menu kontekstowego polecenia Opcje a następnie zakładki Pliki AVI.

Wybierając Nagraj AVI z paska narzędzi. Wyświetli się dodatkowe okno gdzie można wybrać kompresję wideo.

 

KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło:
 
NX CAD Ćwiczenia