AlphaCAM

Typ: CAD CAM
Producent: Licom Systems Ltd
Wersja językowa: Polski Angielski Niemiecki
Platforma OS: WindowsAlphaCAM - Metalworking

FREZOWANIE

Funkcje CAD 2D i 3D
Pierwszym etapem przed przystąpieniem do opracowywania technologii jest przygotowanie modelu geometrycznego części. Bardzo złożone części należy zamodelować w wyspecjalizowanych programach 3D CAD np. SolidWorks i importować, proste można zaprojektować w AlphaCAM.

 • Projektowanie 2D z obsługą warstw, kolorów linii, splajnów, wymiarowanie
 • Modelowanie powierzchni 3D
 • Rozpoznawanie cech modelu – funkcje automatyzujące i ułatwiające pracę w importowanymi modelami 3D
 • Import: DXF, DWG, IGS, STL, ANVIL, STEP, CADL, VDA, Rhino 3D, SolidWorks, Parasolid, Inventor, SolidEdge, ProE*, Catia*, Unigraphics*
 • Export: DXF, IGS, STL, Rhino

 

Operacje 2D
Wszystkie podstawowe funkcje frezowania (planowanie, kieszenie, kontury) oraz operacje obróbki otworów są zawarte w technologii 2D.

 • Planowanie, frezowanie kieszeni i konturów
 • Grawerowanie 3D
 • Cykle obróbki otworów - wiercenie, wiercenie głębokie, gwintowanie, wytaczanie, pogłębianie, frezowanie gwintów; możliwość dopisania cykli niestandardowych
 • Automatyzacja procesów wiercenia – program rozpoznaje średnice oraz głębokość otworów i automatycznie dobiera odpowiednie narzędzia
 • Kompensacja promienia narzędzia
 • Aktualizacja ścieżki narzędzia jeżeli nastąpiła zmiana geometrii
 • Operacje 2,5D pracują w 3-, 4- lub 5-ciu osiach w trybie indeksowanym

Obróbki powierzchniowe 3D
AlphaCAM posiada liczne strategie obróbki powierzchniowej, służące do frezowania skomplikowanych części 3D.

 

  zgrubna
  po tworzących powierzchni
  konturowanie
  konturowanie + płaski obszar
  małe pochylenia
  strome nachylenia
  wierszowanie
  rzutowanymi konturami
  spiralnie
  promieniowo
  resztki materiału

 

Symulacja
Dynamiczna symulacja pokazuje efekt obróbki przed uruchomieniem jej na maszynie. Dzięki tej funkcji można znaleźć ewentualne błędy popełnione w czasie przygotowania projektu

 • Możliwość zamodelowania środowiska pracy (uchwyty, oprzyrządowanie)
 • Wykrywanie kolizji narzędzia

Dodatkowe cechy

 • Biblioteka narzędzi i materiałów – ponad 300 narzędzi metrycznych i calowych w bibliotece standardowej; możliwość dodawania nowych narzędzi
 • Edytowalne postprocesory umożliwiają dostosowanie generowanego kodu NC zgodnie z wymaganiami sterowania i dodatkowymi życzeniami użytkownika (czas obróbki, czas wykonania, lista narzędzi itp.)
 • Style obróbcze – automatyzacja pracy dzięki przygotowaniu biblioteki gotowych technologii
 • AlphaCAM API – możliwość napisania aplikacji lub funkcji współpracujących z AlphaCAM; dołączony edytor VB

TOCZENIE

Moduł AlphaCAM Toczenie jest zaprojektowany tak, aby połączyć prostotę obsługi z możliwością programowania złożonej obróbki na centrach tokarskich wyposażonych w narzędzia napędzane (oś C), wrzeciono przechwytujące i kilka głowic narzędziowych.

Funkcje CAD 2D
Prosty i intuicyjny interfejs pozwala w krótkim czasie zaprojektować część do obróbki

 • Projektowanie 2D z obsługą warstw, kolorów linii, splajnów, wymiarowanie
 • Geometrie specjalne – szybkie wstawianie grupy otworów lub rowków
 • Wstawianie czcionek TrueType (do grawerowania w osi C)
 • Import rysunków płaskich: DXF, DWG
 • Import modeli 3D: SolidWorks, Parasolid, Inventor, STEP, Rhino 3D, ProE*, Catia*, Unigraphics*
 • Export: DXF, IGS

 

Toczenie XZ

 • Podstawowe obróbki planowania, toczenia oraz wytaczania zgrubnego i wykańczającego
 • Operacje wiercenia i gwintowania
 • Specjalistyczne funkcje: nacinanie gwintu, odcinanie detalu, obróbka podcięć, toczenie rowków
 • Możliwość zaprogramowania synchronicznej pracy dwóch głowic narzędziowych

Frezowanie C/Y
Operacje z wykorzystaniem narzędzi napędzanych są opracowywane w trybie widoku czoła lub rozwiniętej średnicy, w którym należy narysować geometrie rowków, otworów itp.

 • Frezownie
 • Wiercenie, gwintowanie

Symulacja
Różne tryby symulacji pozwalają dokładnie przeanalizować obróbkę pod kątem bezpieczeństwa i dokładności.

 • Dynamiczna symulacja 3D
 • Kilka trybów symulacji 2D
 • Możliwość zamodelowania środowiska pracy (uchwyt, konik)
 • Wykrywanie kolizji narzędzia

Dodatkowe cechy

 • Biblioteka narzędzi i materiałów – ponad 150 narzędzi metrycznych i calowych w bibliotece standardowej; możliwość dodawania nowych narzędzi
 • Edytowalne postprocesory umożliwiają dostosowanie generowanego kodu NC zgodnie z wymaganiami sterowania i dodatkowymi życzeniami użytkownika (czas obróbki, czas wykonania, lista narzędzi itp.)
 • Style obróbcze – automatyzacja pracy dzięki przygotowaniu biblioteki gotowych technologii
 • AlphaCAM API – możliwość napisania aplikacji lub funkcji współpracujących z AlphaCAM; dołączony edytor VB

WEDM

Moduł AlphaCAM WEDM służy do opracowania precyzyjnego 2- lub 4-osiowego elektoroerozyjnego wycinania drutem.

Funkcje CAD 2D
Prosty i intuicyjny interfejs pozwala w krótkim czasie przygotować elementy do wycinania

 • Projektowanie 2D z obsługą warstw, kolorów linii, splajnów, wymiarowanie
 • Geometrie specjalne – rowki, elipsa, krzywa ewolwentowa, automatyczne dodawanie zaokrągleń technologicznych i inne
 • Wstawianie czcionek TrueType
 • Import rysunków płaskich: DXF, DWG
 • Import modeli 3D: SolidWorks, Parasolid, Inventor, STEP, Rhino 3D, ProE, Catia, Unigraphics
 • Export: DXF, IGS

Technologia

 • Wycinanie 2-osiowe
 • Wycinanie 4 osiowe ze stałym lub dowolnie zmiennym pochyleniem
 • Obróbka bezodpadowa
 • Korekcja narzędzia
 • Obróbka zewnętrznych naroży pętlą, łukiem lub prostoliniowo

Dodatkowe cechy

 • Edytowalne postprocesory umożliwiają dostosowanie generowanego kodu NC zgodnie z wymaganiami sterowania i dodatkowymi życzeniami użytkownika (czas obróbki, czas wykonania, lista narzędzi itp.)
 • AlphaCAM API – możliwość napisania aplikacji lub funkcji współpracujących z AlphaCAM; dołączony edytor VB

AlphaCAM - Woodworking

AlphaCAM jest wiodącym systemem do programowania CNC obróbki drewna. Pozwala na przygotowanie produkcji od zwykłego 2-osiowego wycinania do skomplikowanych części wykonywanych w 5-osiach.

Operacje 2D
Funkcje 2D służą do programowania podstawowej pracy każdego centrum CNC: frezowania kieszeni lub konturów dowolnego kształtu oraz wiercenia otworów. Operacje 2D mogą także być wykorzystywane w obróbce 5-cioosiowej indeksowanej.

 • Wszystkie typowe operacje frezowania oraz wiercenia
 • Wykorzystanie dowolnych narzędzi kształtowych
 • Cięcie piłą

 

Operacje 3D
Służą do generowanie obróbki w 3osiach jednocześnie (XYZ)

 • Grawerowanie 3D – wykonywanie efektownego zdobnictwa
 • Liczne strategie obróbki powierzchniowej (zgrubna, wykańczająca: po tworzących, konturowanie Z, wierszowanie XY, rzutowanymi konturami, promieniowa, spiralna, resztki materiału, powierzchnie płaskie)

Operacje 5osiowe
Służą do przygotowania jednoczesnej obróbki w 5-ciu osiach (XYZ + 2 osie kątowe). Pozwalają wykorzystać 100% możliwości centrum 5-cioosiowego

 • Uzyskanie obróbki 5-cioosiowej przez rzutowanie operacji 2D na powierzchnie
 • Obróbka splajnu lub polilinii
 • Obróbka powierzchniowa 5-cioosiowa

Funkcje CAD 2D i 3D
Funkcje CAD w AlphaCAM umożliwiają wykonanie całego projektu nawet skomplikowanej części do obróbki 5-osiowej. Można także importować gotowy rysunek / model przygotowany w zewnętrznym programie CAD

 • Projektowanie 2D z obsługą warstw, kolorów linii, splajnów, wymiarowanie
 • Modelowanie powierzchni 3D
 • Wstawianie czcionek TrueType
 • Import: DXF, DWG, IGS, STL, ANVIL, STEP, CADL, VDA, Rhino 3D, SolidWorks, Parasolid, Inventor
 • Export: DXF, IGS, STL

Symulacja
Dynamiczna symulacja pokazuje efekt obróbki przed uruchomieniem jej na maszynie. Dzięki tej funkcji można znaleźć ewentualne błędy popełnione w czasie przygotowania projektu

 • Możliwość zamodelowania całego środowiska pracy (stół maszyny, przyssawki)
 • Wykrywanie kolizji narzędzia

Dodatkowe cechy

 • Możliwość wykorzystania dodatkowych urządzeń np. projektor laserowy, agregaty wiercące
 • Nesting – funkcja optymalizacji rozłożenia elementów na arkuszu
 • Style obróbcze – automatyzacja pracy dzięki przygotowaniu biblioteki gotowych technologii
 • AlphaCAM API – możliwość napisania aplikacji lub funkcji współpracujących z AlphaCAM; dołączony edytor VB

AlphaCAM - Profiling

AlphaCAM Profiling jest znanym z łatwości użycia i funkcjonalności systemem opracowywania obróbki dla wypalarek laserowych, palnikowych, plazmowych i wodnych.

Funkcje CAD
Tworzenie geometrii części do cięcia w AlphaCAM lub import ze wszystkich popularnych formatów CAD

 • Projektowanie 2D z obsługą warstw, kolorów linii, splajnów, wymiarowanie
 • Modelowanie powierzchni 3D
 • Wstawianie czcionek TrueType
 • Import: DXF, DWG, IGS, STL, ANVIL, STEP, CADL, VDA, Rhino 3D
 • Export: DXF, IGS, STL

Obróbka

 • Wycinanie
 • Przebicie/wycinanie otworów
 • Obróbka bezodpadowa
 • Możliwość obróbki wierzchołków prostoliniowo, po łuku lub pętli
 • Możliwość połączenia części mostem, wykonania przerwy w drodze narzędzia

Laser 5-cio osiowy
Moduł AlphaCAM 5-Axis PROFILING pozwala na programowanie maszyn 5-cio osiowych. Posiada wszystkie funkcje modułu wycinania 2D oraz opcje definiowania cięcia 3D – przez określenie orientacji wiązki lub wycinanie między dwoma odsuniętymi konturami.

Nesting
Funkcja optymalizacji rozłożenia części na arkuszu blachy

 • Obliczanie procentu odpadu arkusza
 • Obliczanie czasu obróbki
 • Zarządzanie Listami Nakładania

Dodatkowe cechy

 • Edytowalne postprocesory umożliwiają dostosowanie generowanego kodu NC zgodnie z wymaganiami sterowania i dodatkowymi życzeniami użytkownika (czas obróbki, czas wykonania, itp.)
 • Style obróbcze – automatyzacja pracy dzięki przygotowaniu biblioteki gotowych technologii
 • AlphaCAM API – możliwość napisania aplikacji lub funkcji współpracujących z AlphaCAM; dołączony edytor VB

 

AlphaCAM - Stonemasonry

Moduł AlphaCAM AlphaSTONE został zaprojektowany do programowania specjalistycznej obróbki CNC kamienia a w szczególności marmuru. Program obsługuje dowolną konfiguracje maszyn, od 2- do 5-ciu osiowych.

Funkcje CAD
Prosty i intuicyjny interfejs pozwala zaprojektować efektowne elementy do obróbki

 • Projektowanie 2D z obsługą warstw, kolorów linii, splajnów, wymiarowanie
 • Modelowanie powierzchni 3D
 • Wstawianie czcionek TrueType
 • Funkcja importu bitmap i konwersji na elementy 3D do obróbki
 • Import rysunków płaskich: DXF, DWG
 • Import modeli 3D: STL, SolidWorks, Parasolid, Inventor, STEP, Rhino 3D, ProE*, Catia*, Unigraphics*
 • Export: DXF, IGS
 • Połączenie z digitizerami 3D

 

Technologia

 • Obróbki 2D, 3D oraz 5-cioosiowe
 • Praca z narzędziami dowolnego kształtu
 • Symulacja 3D obróbki

Dodatkowe cechy

 • Edytowalne postprocesory umożliwiają dostosowanie generowanego kodu NC zgodnie z wymaganiami sterowania i dodatkowymi życzeniami użytkownika (czas obróbki, czas wykonania, lista narzędzi itp.)
 • Style obróbcze – automatyzacja pracy dzięki przygotowaniu biblioteki gotowych technologii
 • AlphaCAM API – możliwość napisania aplikacji lub funkcji współpracujących z AlphaCAM; dołączony edytor VB

AlphaCAM - Nesting

Funkcja Nakładania dostępna jest w modułach AlphaCAM poziomu Advanced, w szczególności w module wycinania laserem oraz frezowania drewna.

 • Obliczanie procentu odpadu arkusza
 • Obliczanie czasu obróbki
 • Zarządzanie Listami Nakładania

 

Tagi:
Komentarzy: Skomentuj pierwszy
KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło:
 
REKLAMA
midas NFX 2022
Praca dla inżynierów na 3DCAD.pl