Pobierz bezpłatną wersję próbną Solid Edge
Targi druku i skanu 3d - 3D SOLUTIONS 2020

Solid Edge Insight

Typ: PDM Dodatki
Producent: Siemens Industry Software Sp. z o.o.
Wersja językowa: Angielski
Platforma OS:
Solid Edge Insight™ bazuje na platformie Microsoft SharePoint, wiodącym rozwiązaniu wspierającym wydajność działań biznesowych, które łączy zarządzanie informacjami i dostępem do nich, współpracę oraz procesy zorientowane na ludzi w przyjazne środowisko usprawniające realizację codziennych zadań.
  • Bezpośrednie i spójne środowisko usprawniające realizację wszystkich zadań związanych z przepływem informacji oraz współpracą.
  • Łatwe w przyswojeniu, użytkowaniu oraz dostosowaniu do indywidualnych użytkowników
  • Pojedyncza platforma IT, której obsługa nie wymaga zaawansowanego wsparcia technicznego dla użytkowników końcowych.

Solid Edge Insight

może działać na platformie Microsoft Windows Server Services 3.0 (WSS) i Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS). Pozwala zatem wykorzystać aktualnie posiadane oprogramowanie serwerowe, które jest najlepiej dopasowane do aktualnej architektury IT Twojej firmy. W/w platformy zapewniają ulepszoną współpracę oraz udostępniają szereg funkcjonalności, które zapewniają wysoki stopień bezpieczeństwa danych przechowywanych i przetwarzanych w Solid Edge Insight.

Bezpieczne operacje check-in/check-out

Solid Edge Insight zarządza przesyłaniem danych dotyczących produktu - z uwzględnieniem plików i informacji ogólnych – w obrębie zorganizowanych obszarów roboczych, co ułatwia wyszukiwanie i powtórne ich wykorzystanie. Informacje te, są chronione dzięki możliwości nadawania określonych ról poszczególnym użytkownikom systemu, a także poprzez możliwość definiowana poziomów zabezpieczeń i nadzorowanie operacji wprowadzania (check-in) oraz pobierania (chcek-out) danych.

Obszerna kontrola dostępu dzięki definiowaniu ról poszczególnych użytkowników systemu

Firmy mogą łatwo przypisać rolę każdemu użytkownikowi systemu i każdemu uczestnikowi procesu zarządzania danymi oraz ustanowić reguły dostępu do dokumentów projektowych. Dopuszcza się sytuację, gdy użytkownik jest członkiem więcej niż jednej grupy i jego status może być zmieniany w zależności od roli w danym projekcie.

Transparentny proces zarządzania danymi podczas pracy w Solid Edge

Wbudowanie procesów check-in i chceck-out w zestaw standardowych poleceń odnoszących się do pliku Solid Edge zapewnia, że w danym czasie, zmian w projekcie dokonuje wyłącznie jeden użytkownik. Zapobiega to jednoczesnemu wprowadzaniu wielu zmian w danym projekcie części i to zmian, które nierzadko wzajemnie się wykluczają. Śledzenie zmian w złożeniach zapewnia powtarzalną i ciągłą informację zwrotną o statusie plików, ich dostępności i o tym kto aktualnie na nich pracuje.

Błyskawiczne wyszukiwanie i raporty „gdzie użyte”

Projektanci mogą wykorzystać rozbudowane narzędzie wyszukiwania, aby za pomocą zdefiniowanych kryteriów szybko zlokalizować dane projektowe. Atrybuty, struktura produktu oraz powiązane pliki są umieszczone w bazie danych SQL co zapewnia szybki dostęp i dlatego wyszukiwanie potrzebnych informacji zajmuje sekundy a nie minuty. Dodatkowo użytkownik może wykorzystać rozbudowane narzędzie wyszukiwania by odnaleźć konkretny tekst zapisany w dokumentach Solid Edge wraz z notatkami umieszczonymi na rysunkach.

Szybkie wyszukiwanie za pomocą funkcji „gdzie użyte” pomaga zlokalizować wszystkie produkty i podzespoły, które zawierają konkretny projekt części. Ta błyskawiczna informacja zwrotna pozwala szybko i precyzyjnie określić jaki wpływ na produkt będzie miała proponowana modyfikacja jego projektu.

Zarządzanie rewizjami

W trakcie postępu prac nad danym projektem, Solid Edge wykorzystuje narzędzie Insight do uproszczenia kontroli poszczególnych wersji i rewizji. W znaczącym stopniu wpływa to na wydajność pracy zespołów projektowych ponieważ dostarcza im wiedzy o tym gdzie dokładnie znajduje się najnowsza wersja dokumentów i czy pracując wykorzystują aktualne dane. Kiedy konstruktorzy zakończą swoją pracę nad dana częścią, złożeniem czy rysunkiem, system Solid Edge automatycznie umieszcza te projekty w bazie danych i aktualizuje powiązane pliki w taki sposób, aby uwzględniały wprowadzone zmiany.

Jeśli konstruktor chce rozpocząć pracę nad nowym projektem opierając się na uprzednio stworzonym modelu, może wykorzystać menadżera rewizji (Revision Manager) i utworzyć nową wersję dokumentu za pomocą polecenia „zapisz jako”

Zarządzanie publikacjami projektów

Solid Edge insight znacząco upraszcza proces publikacji projektów poprzez automatyzację zdarzeń które z reguły są wykonywane ręcznie. Insight zarządza całościowym procesem projektowym od fazy wstępnej poprzez publikację aż po fazę zgłaszania ewentualnych uwag na późniejszym etapie cyklu opracowywania produktu i dzięki temu każda zmiana może być błyskawicznie wprowadzona, sprawdzona i zatwierdzona. Asystent cyklu życia (Life Cycle Assistant) jest oddzielną funkcjonalnością, która służy do przesuwania kompletnych pakietów dokumentów (złożenia, części i rysunki) przez kolejne fazy procesu publikacji projektu bez potrzeby uruchamiania systemu Solid Edge.

Zarządzanie zadaniami oraz funkcjonalności odnoszące się do procesów workflow

Użytkownicy Insight mogą wykorzystać przewagę jaką dają im funkcjonalności Microsoft Office SharePoint Server w zakresie procesów workflow i wdrożyć kolejne szablony postępowania wspierające specyficzne zadania czy procesy w firmie. Te dodatkowe procesy workflow mogą zawierać powiadomienia, a zatem użytkownicy otrzymają wiadomość e-mail za każdym razem gdy zostanie wprowadzona jakakolwiek zmiana.

Zarządzanie strukturą danych CAD produktu i tworzenie list materiałowych

Solid Edge Insight ułatwia zarządzanie złożonymi powiązaniami w obrębie dokumentów projektowych, nawet w wielopoziomowych złożeniach składających się z tysięcy komponentów. Insight automatycznie zarządza listami materiałowymi, które definiują fizyczną postać produktu i steruje wieloma innymi procesami biznesowymi. Dokładne listy materiałowe mogą zostać pobrane w każdym momencie i zapisane do pliku XML w celu ich łatwego wczytania do systemu ERP oraz innych systemów działających w obrębie infrastruktury IT danej firmy.

Typ pracy off-line z możliwością synchronizacji po powtórnym przyłączeniu do sieci

Solid Edge Insight wspiera pracę w trybie off-line. Użytkownik może zdalnie kontynuować realizację zadań projektowych pracując w siedzibie klienta lub w domu. Zmiany zostaną automatycznie naniesione do plików zlokalizowanych w sieci po podłączeniu się do bazy danych SharePoint.

Szerszy dostęp do danych konstrukcyjnych dzięki wykorzystaniu portalu internetowego

Solid Edge Insight wykorzystuje sieciową technologię Microsoft, która ułatwia nawiązanie skutecznej współpracy internetowej. Jest to rozbudowane, a jednocześnie proste w obsłudze narzędzie pozwalające przeglądać projekty 2D i 3D oraz zarządzać dostępem do powiązanych danych. Specjalna wtyczka umożliwia dodanie do specjalnego portalu funkcjonalności przeglądania, które są zaczerpnięte z systemu Solid Edge i pozwala korzystać z unikalnego rozwiązania do przeglądania części, złożeń i rysunków oraz całej struktury produktu za pomocą standardowej przeglądarki sieciowej.

Tagi:
Komentarzy: Skomentuj pierwszy
KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło:
 
REKLAMA
Praca dla inżynierów na 3DCAD.pl
Praca dla inżynierów na 3DCAD.pl