ArCADia-GRAF

Typ: CAD
Producent: INTERsoft Sp. z o.o.
Wersja językowa: Polski
Platforma OS: Windows

ArCADia-GRAF to funkcjonalne narzędzie graficzne dedykowane branży budowlanej o intuicyjnym interfejsie i przejrzystej obsłudze. Interfejs jest maksymalnie uproszczony, a silnik graficzny został zaczerpnięty z programu IntelliCAD.

W programie rysujemy rzuty kondygnacji na płaszczyźnie, a ArCADia-GRAF buduje automatycznie trójwymiarową bryłę budynku włącznie z możliwością kształtowania połaci dachu, pokazując wszystko w oknie podglądu 3D. Program dodatkowo udostępnia podstawowe narzędzia do płaskiego rysowania pozwalając uzupełnić inteligentny rysunek o detale konstrukcyjne

Elementy architektoniczne:

  • wprowadzanie jedno- i wielowarstwowych ścian, wybieranych z gotowej biblioteki lub definiowanych dowolnie,
  • automatyczne tworzenie obrysów zamkniętych przez ściany jako pomieszczenia (zliczanie powierzchni, kubatury, itp.) z możliwością stworzenia wykazu pomieszczeń modyfikowanego wraz ze zmianami na rzucie,
  • wprowadzanie okien i drzwi z gotowej biblioteki lub definiowane dowolnie, wszystkie użyte elementy są wymienione w automatycznym zestawieniu stolarki,
  • wprowadzanie słupów o przekroju prostokątnym lub okrągłym,
  • automatyczne wykrywanie obrysu zamkniętej kondygnacji przy zakładaniu stropów,
  • możliwość wprowadzenia otworu w stropie o dowolnym kształcie lub automatycznie w obrysie wprowadzonych schodów,
  • wprowadzanie schodów jedno i wielobiegowych wraz z automatycznym wycięciem otworu w stropie,
  • wprowadzanie kominów jako pojedyncze elementy rzutu lub jako zgrupowane szachty,
  • wbudowana biblioteka obiektów pozwala na uszczegóławianie rysunków o potrzebne symbole architektoniczne 2D i trójwymiarowe elementy wyposażenia.
Praca w programie:
Nowy projekt otwiera się z zaznaczonym arkuszem papieru w formacie kartki A4. Wielkość tego arkusza i skalę rysunku jaka mieści się w jego obrysie można dowolnie definiować, tak samo jak ramkę, domyślnie umieszczoną dookoła strony. W opcjach wydruku prócz wielkości arkusza zadawana jest skala, układ strony, wielkość odstępu ramki, jednostki wydruku i jego kolorystyka. Układ ramki może być widoczny lub ukryty w zależności od potrzeby.
Wszystkie rysowane elementy domyślnie wyświetlane są jedną grubością, wygląd ten można zmienić pokazując na ekranie różnicę rysowanych elementów.
 


Możliwości programu:
Rysowanie dowolnych płaskich projektów za pomocą linii, polilinii, okręgów, łuków, elips, wielokątów foremnych i prostokątów. Podczas rysowania dostępny jest pasek poleceń, w którym można wprowadzać odpowiednie długości i kąty przy rysowaniu. Można także wskazywać np. opcję rysowania poziomo w prawo na zadaną odległość. Dla każdego elementu w jego własnościach można przypisać odpowiedni rodzaj, grubość i kolor pisaka.

Zamknięte obrysy: okręgi, wieloboki i prostokąty można wypełnić poprzez wybór koloru wskazany w oknie własności elementu.

Edycja wszystkich elementów rysunkowych: przesuwanie, kopiowanie, skalowanie, obracanie, lustro, szyk, ucinanie, rozbijanie i funkcja odsuń odbywa się poprzez zaznaczenie elementu do zmiany a następnie funkcji wyboru funkcji modyfikacji.

Możliwość tworzenia i zapisywania bloku, czyli grupy elementów tworzących określony symbol. Blok jest zapisywany do nowego dokumentu, może być wprowadzony do rysunku zarówno tego, w którym powstał jak i do każdego kolejnego. Każdorazowo przy wprowadzaniu bloku program pyta o skalowanie i ewentualny obrót wprowadzanego symbolu.

Opis rysunku można stworzyć tekstem wielowierszowym przy pomocy czcionek technicznych SHX lub czcionek True Type. Tekst jest wprowadzany w dodatkowym oknie wywołanym po włączeniu opcji. Jego wielkość rodzaj czcionki, wyrównanie, itp. definiowane są w oknie wprowadzania tekstu.

Wprowadzanie podkładów rastrowych w najpopularniejszych formatach. Wprowadzone rastry można skalować i przycinać. Można także zmieniać ich jasność, kontrast i przenikanie.
 

Tagi:
Komentarzy: Skomentuj pierwszy
KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło:
 
REKLAMA
midas NFX 2022
Praca dla inżynierów na 3DCAD.pl