ZW3D Lite - Ekonomiczny program 3D CAD
Targi Toolex 2022
Targi Toolex 2022

ArCADia-TERMO

Typ: CAD
Producent: ArCADiasoft S.J.
Wersja językowa: Polski
Platforma OS: Windows
ArCADia - TERMO jest programem służącym do wykonywania kompleksowych obliczeń cieplnych budynku, pozwalającym na sporządenie certyfikatu i audytu energetycznego.
 
ARCADIA-TERMO POZWALA NA OBLICZENIA:
 • współczynnika przenikania ciepła U wg normy PN EN ISO 6946
 • wymiany ciepła przez grunt wg normy PN EN ISO 13370
 • mostków cieplnych wg normy PN EN ISO 14683
 • zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń wg norm PN B 03406 i PN EN 12831
 • sezonowego zapotrzebowania na ciepło budynku wg norm PN B 02025, PN EN 832 i PN EN ISO 13790
 • audytu energetycznego wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 28.02.2008 r.
 • charakterystyki energetycznej (certyfikat energetyczny) wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 r.

Program pobiera z rzutu architektonicznego stworzonego w systemie ArCADia lub przeniesionego do ArCADii z innych programów architektonicznych posiadających interfejs IFC np. takich jak Allplan, ArchiCAD, Revit lub z ArCona geometrię budynku wraz z niezbędnymi danymi i w zasadzie za kliknięciem myszki wykonuje obliczenia cieplne pozwalające na oszacowanie strat w pomieszczeniach, określenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło, charakterystyki cieplnej (certyfikat) oraz audytu energetycznego budynku.

Dane budynku

W takim przypadku ArCADia-TERMO pozwala na bardzo szybkie sporządzenie certyfikatu oraz dokonywanie analiz i obliczeń cieplnych. ArCADia-TERMO może funkcjonować też niezależnie i samodzielnie - wyposażony jest we własny interfejs do wprowadzania danych numerycznie, lecz wiąże się to ze żmudnym wpisywaniem danych o obiekcie.
Ale i w tym przypadku zalecamy skorzystanie z systemu ArCADia, i zamiast czasochłonnej analizy i numerycznego wpisywania danych, najpierw sporządzenie rysunku w ArCADii, a zaraz potem automatyczne wykonanie obliczeń w ArCADia-TERMO.

Bogata baza podpowiedzi
Program posiada bogatą bazę podpowiedzi (m.in. bazę wytycznych, co do granicznych współczynników przenikania U w zależności od typu budynku, krotności wymian w zależności od przeznaczenia pomieszczenia, itp.), które pozwalają na wykonanie obliczeń nawet bez znajomości normy lub rozporządzenia.
Dzięki zlokalizowaniu wszystkich obliczeń cieplnych w jednym programie użytkownik nie musi wprowadzać jeszcze raz danych geometrycznych i cieplnych budynku, aby policzyć audyt lub certyfikat.

Wydruk raportu w postaci zgodnej z ustawą –gotowe świadectwo dla urzędu
ArCADia-TERMO posiada możliwość generowania raportów obliczeniowych w formacie .rtf (zgodnym m.in.z programem MS Office), które są wykonane zgodnie z wzorami zawartymi w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury i normach.
 
Raport / Certyfikat Raport o pomieszczeniach
  
Tworzenie własnej biblioteki użytkownika
Dodatkowym atutem programu jest możliwość stworzenia przez użytkownika własnej biblioteki używanych przegród, współczynników potrzebnych do obliczeń certyfikatu, które mogą być następnie użyte w innym projekcie.

Obliczenia cieplne pomieszczeń

Analiza błędów i śledzenie wprowadzania danych
Zasadniczą innowacyjność programu oraz przewagę nad konkurencyjnymi produktami dostrzegamy w sposobie wprowadzania danych. Program ArCADia-TERMO wyposażony jest w moduł sprawdzający poprawność tych danych. Bez względu na to czy importujemy dane z rzutu architektonicznego czy wprowadzamy numerycznie. Program śledząc poczynania użytkownika i porównując dane z tablicami oraz wymogami ustawowymi monituje o błędach. Na tej podstawie sprawdza obliczony współczynnik przenikania ciepła U wstawionych przegród, czy są zgodne z wartościami minimalnymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06-11-2008 zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 
Program wyświetla dwa rodzaje komunikatów:
 • Błędy – które nie pozwalają na poprawne obliczenia;
 • Ostrzeżenia – które nie wpływają na obliczenia, ale mówią, że wpisane wartości są niepoprawne. Wybór błędu z wyświetlanej listy przenosi nas automatycznie do odpowiedniego miejsca w programie, gdzie należy skorygować podane wartości.

Program ArCADia-TERMO stworzony został w trzech wersjach: TERMO, ArCADia-TERMO i ArCADia-TERMO PRO.

 
ArCADia-TERMO PRO: wersja ta jest dedykowana do wykonywania Certyfikatu Charakterystyki Energetycznej i audytu energetycznego. Program ArCADia-Termo PRO największą funkcjonalność uzyskuje przy współpracy z oprogramowaniem ArCADia-Intellicad 2009, które stanowi dla tej wersji edytor graficzny CAD przeznaczony do wykonywania rysunku obiektu. Proponowana wersja programu dedykowana jest dla osób posiadających już program ArCADia-Intellicad 2009. Program ArCADia-Termo działa również samodzielnie bez wymiany danych z ArCADią-Intellicad 2009.
 
Dla Klientów, którzy nie posiadają programu ArCADia-Intellicad proponowane są dodatkowo dwie wersje handlowe: ArCADia-TERMO PRO GO, która zawiera w zestawie program Intellicad oraz ArCADia-TERMO PRO AC, która jest dedykowana do współpracy z programem AutoCAD 2008.
 
ArCADia-TERMO: wersja ta jest dedykowana do wykonywania Certyfikatu Charakterystyki Energetycznej, nie pozwala ona na wykonanie pełnych obliczeń do audytu energetycznego. Program ArCADia-Termo największą funkcjonalność uzyskuje przy współpracy z oprogramowaniem ArCADia-IntelliCAD 2009, które stanowi dla tej wersji edytor graficzny CAD przeznaczony do wykonywania rysunku obiektu. Proponowana wersja programu przygotowana jest dla osób posiadających już program ArCADia-IntelliCAD 2009. Program ArCADia-Termo działa również samodzielnie bez wymiany danych z ArCADia-IntelliCAD 2009.
 
 Dla Klientów, którzy nie posiadają programu ArCADia-IntelliCAD proponowane są dodatkowo dwie wersje handlowe: ArCADia-TERMO GO, która zawiera w zestawie program Intellicad oraz ArCADia-TERMO AC, która jest dedykowana do współpracy z programem AutoCAD 2008.
 
TERMO: wersja ta jest dedykowana do wykonywania Certyfikatu Charakterystyki Energetycznej, nie pozwala ona na wykonanie pełnych obliczeń do audytu energetycznego. Program w wersji TERMO nie umożliwia pobierania danych z rzutu architektonicznego, certyfikat wykonywany jest tradycyjną metodą przez wprowadzanie danych numerycznie.

Wymagania systemowe programu:
 • pentium III (zalecane min. PIV 2GHz),
 • 256 MB RAM (zalecane min. 1024 MB),
 • napęd DVD-ROM,
 • około 250 MB wolnego miejsca na dysku na instalacje,
 • system Windows XP lub Windows Vista 32/64-bit
 


(Program jest w pełni funkcjonalną wersją. Licencja jest licencją niekomercyjną przeznaczoną do testowania oprogramowania. Licencja nakłada ograniczenie czasowe na oprogramowanie do 30 czerwca 2009.)

Tagi:
Komentarzy: Skomentuj pierwszy
KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło:
 
REKLAMA
Praca dla inżynierów na 3DCAD.pl
Praca dla inżynierów na 3DCAD.pl