Szkolenia SOLIDWORKS

Pro/ENGINEER (obecnie Creo)

Producent: PTC Corporate
Wersja językowa: Polski Angielski Niemiecki Inne
Platforma OS: Windows
UWAGA: Obecnie oprogramowanie Pro/ENGINEER zmieniło nazwę na CREO.
Opis CREO zanajdziesz TUTAJ
 
Pro/ENGINEER™ to parametryczny i dwukierunkowo zintegrowany system wspomagania procesów projektowych i wytwórczych, który może naleźć zastosowanie w firmie dowolnej wielkości, na wszystkich etapach cyklu powstawania produktu: od momentu powstawania koncepcji wstępnej, aż do etapu produkcji finalnej.
 
Światowa lista referencyjna systemu Pro/ENGINEER™ obejmuje prawie 400.000 komercyjnych instalacji w około 52.000 przedsiębiorstwach (dane na koniec września 2007 r.). Są wśród nich firmy małe, średnie i duże z branż: samochodowej, elektrotechnicznej, elektronicznej, elektromechanicznej, mechanicznej, wojskowej, medycznej, przetwórstwa tworzyw sztucznych i konstrukcji oprzyrządowania.
 
Oprogramowanie Pro/ENGINEER™ to od lat faktyczny standard na rynku oprogramowania MCAD, a jego skalowalność oraz cechy funkcjonalne stały się uniwersalnymi, wśród odbiorców, kryteriami wyboru tego typu narzędzi.
 

 
Pakiety:
 
 
1. Pro/ENGINEER Basic Drafting Package (BDP) - pakiet będący odpowiedzią na potrzeby tych użytkowników, którzy chcą realizować podstawowe prace związane z konstrukcją oraz dokumentacją techniczną, bez konieczności inwestowania w pełny pakiet podstawowy. BDP może być on zatem wsparciem dla istniejących jużlicencji Pro/ENGINEER Foundation XE lub funkcjonować jako samodzielne stanowisko konstrukcyjne. Jego cechy funkcjonalne to: parametryczny szkicownik, parametryczne modelowanie bryłowe w pełnym zakresie, podstawowa funkcjonalność modelowania powierzchniowego, definiowanie bazowych elementów odniesienia, możliwość tworzenia rodzin części, praca w trybie złożenia, pełna funkcjonalność środowiska dokumentacji technicznej 2D, generacja odnośników, raportów i zestawień części (BOMs), wymiana danych poprzez formaty STEP/ IGES/DXF/ DWG/ STL/ VRML/ ECAD.
 
2. Pro/ENGINEER Foundation XE (Extended Edition) - pakiet stanowi kompletny zestaw narzędzi projektowych spotykanych w systemach 3D. Posiada on wszystko co potrzebne do tworzenia modeli bryłowych i powierzchniowych, budowy złożeń, projektowania połączeń spawanych oraz generacji dokumentacji technicznej 2D zgodnie, z obecnymi wymaganiami rynkowymi.
 
Bogata funkcjonalność aplikacji obejmuje: pełną funkcjonalność modelowania bryłowego oraz powierzchniowego, projektowanie elementów blaszanych wraz z ich rozwinięciami, tworzenie połączeń spawanych, budowa złożeń części, generacja dokumentacji 2D, narzędzia do naprawy geometrii importowanej z innych systemów CAD, tworzenie animacji, kinematykę mechanizmów, narzędzia do sprawdzania poprawności modelu, fotorendering, pakiet interfejsów wymiany danych.
 

 
  
 
  
 
 
3. Pro/ENGINEER Advanced SE (Standard Edition) - pakiet o funkcjonalności Foundation XE, dodatkowo rozszerzony o aplikację Windchill PDMLink, dającą możliwość możliwość zarządzania danymi, zmianami, konfiguracją produktu na dowolnym stadium cyklu jego "życia" (PLM).
 
 
 
4. Pro/ENGINEER Advanced XE (Extended Edition) - pakiet o funkcjonalności Advanced SE, rozszerzony o jeden z dodatkowych modułów dedykowanych: Advanced Assembly Extension (AAX), Behavioral Modeling Extension (BMX), Interactive Surface Design Extension (ISDX), Mechanics Dynamics Option (MDO) lub Piping And Cabling.
 
 
5. Pro/ENGINEER Enterprise SE (Standard Edition) - Advanced SE, przy czym uzupełniono go o wszystkie 5 modułów dedykowanych: Advanced Assemblt Extension (AAX), Behavioral Modeling Extension (BMX), Interactive Surface Design Extension (ISDX), Mechanics Dynamics Option (MDO) i Piping And Cabling, a także o Windchill ProjectLink - aplikację do zarządzania grupową pracą zespołów projektowych.
 
6. Pro/ENGINEER Enterprise XE (Extended Edition) - pakiet o funkcjonalności Enterprise SE uzupełniony o licencję Mathcad - standard w dziedzinie kalkulacji inżynierskich, Arbortext Editor - narzędzie do przygotowywania dynamicznych publikacji oraz ProductView Standard - zewnętrzną, niezależną od Pro/E, przeglądarkę plików i modeli.
 
 
 
Szczegółowe informacje o konfiguracjach pakietów na stronie producenta.
http://www.ptc.com/products/proe/newpackages/index.htm

Konfiguracja systemu polega na uzupełnianiu funkcjonalności gotowych pakietów o moduły (rozszerzenia i opcje), dedykowane dla wspomagania określonych zagadnień tematycznych. Poniżej opisano funkcjonalność wybranych aplikacji rozszerzających oraz opcji dodatkowych.

 
APLIKACJE KONSTRUKCYJNE:
 
1. Advanced Assembly Extension (AAX) - unikalne funkcjonalnie narzędzie do budowy i zarządzania pracą na dużych złożeniach części.

 
  
 
 
 
 
2. Interactive Surface Design Extension (ISDX) - rozszerzenie funkcjonalności standardowego modelera powierzchniowego systemu Pro/ENGINEER o możliwość modelowania powierzchni swobodnych ("free-form"). Znajduje zastosowanie głównie we wzornictwie przemysłowym.
 
  
 
 
3. Piping And Cabling Extension - projektowanie instalacji rurowych i okablowania, połączone z prowadzeniem ich w przestrzeni 3D oraz tworzenie specjalistycznej dokumentacji technicznej.
 
 
4. Advanced Rendering Extension (ARX) - narzędzie dla tworzenia fotorealistycznych wizualizacji na bazie modeli konstrukcyjnych. Aplikacja rozrzerza standardową funkcjonalność fotorenderingu, dostępną w pakiecie Foundation XE.
 
 
5. Reverse Engineering Extension (REX) - zaawansowana aplikacja pozwalająca na zastosowanie technik tzw."inżynierii odwrotnej" - Reverse Engineering. Umożliwia odtworzenie w systemie Pro/ENGINEER geometrii modelu, na podstawie danych modelu rzeczywistego, uzyskanych ze skanera lub maszyny pomiarowej.
 
6. Expert Framework Extension (EFX) - wspomaganie i automatyzacja konstrukcji szkieletowych (kratownice, ramy, etc.) wraz z  biblioteką profili hutniczych.
 
  
 
7. Arbortext IsoDraw CAD Process - unikalne funkcjonalnie narzędzie do  tworzenia złożonych ilustracji technicznych, używanych później w publikacjach typu: katalogi części instrukcje montażu, dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń, rysunki poglądowe, instrukcje obsługi, instrukcje serwisowe, materiały marketingowe, publikacje, etc. Źródłem danych mogą być modele z dowolnego systemu CAD oraz pliki w większości dostępnych formatów graficznych.
 
 
  
 
 
  
 
 
APLIKACJE OBLICZENIOWE, SYMULACYJNE I OPTYMALIZACYJNE:
 
1. Behavioral Modeling Extension (BMX) - aplikacja umożliwiająca wprowadzanie do konstrucji nadrzędnych kryteriów optymalizacyjnych, determinujących i kontrolujących przebieg procesu projektowania.
 
2. Mechanica Option - system bazujący na metodzie elementów skończonych (GEM), służący potrzebom obliczeń inżynierskich, symulacji funkcjonalnej oraz optymalizacji. (statyka - analiza naprężeń i odkształceń), zjawiska termiczne, drgania i analiza modalna, zmęczenie materiału, wybrane zagadnienia nieliniowe)-graficzna wizualizacja wyników oraz symulacja.
 
 
    
 
  
 
3. Plastic Advisor - aplikacja bazująca na technologii MoldFlow, do symulacji wtrysku i analizy wybranych zjawisk towarzyszących temu procesowi.
 
4. Mechanism Dynamics Option (MDO) - analiza zjawisk dynamicznych -grawitacja, siły i momenty zewnętrzne, siły tarcia, oddziaływanie elementów sprężystych, odpowiedź dynamiczna, modelowanie stanu równowagi dynamicznej, graficzna reprezentacja - animacja wektorów sił i momentów.
 
 
APLIKACJE WSPOMAGAJĄCE KONSTRUKCJĘ OPRZYRZĄDOWANIA:
 
1. Tool Design Option (TDO) - wspomaganie konstrukcji form wtryskowych i odlewniczych, wraz z definicją linii podziału, elementów formujących, kanałów chłodzących oraz symulacją sekwencji otwierania, konstrukcja kompletnej skrzynki formy wraz z bibliotekami normaliów.
 
 
    
 
 
 
2. Expert Moldbase Extension (EMX) - automatyzacja konstrukcji skrzynki formy, bazująca na graficznym interfejsie użytkownika. Aplikacja posiada  biblioteki częsci wiodących producentów normaliów, skatalogowane w układzie metrycznym i calowym. Może być stosowana razem z opcją TDO lub samodzielnie.
 
 
3. Progressive Die Extension (PDX) - wspomaganie konstrukcji modelu wykrojników i tłoczników z wykorzystaniem  bibliotek normaliów konstrukcyjnych i narzędziowych. Tworzenie specjalistycznej dokumentacji technicznej i procesowej.
 
 
  
 
  
APLIKACJE PRODUKCYJNE:
 
1. Prismatics and Multi-Surfaces Milling Option (PMSMO) - opcja wspomagania projektowania procesów obróbczych na frezarki w zakresie do 3-osi sterowanych w sposób ciągły (4 i 5 oś indeksowane). Symulacja materiału obrabianego, generator postprocesorów, możliwość tworzenia kart technologicznych i innej dokumentacji procesowej, biblioteka wybranych elementów oprzyrządowania technologicznego.
 
  
 
2. Production Machining Option (PMO) - funkcjonalność PMSMO, rozszerzona o wspomaganie procesów tokarskich i wycinania drutowego w zakresie 2-4 osi.
 
 
 
3. Complete Machining Option (CMO) - pełna opcja technologiczna. Rozszerzenie funkcjonalnośći pakietu PMO o wspomaganie procesów 5-osiowych oraz frezarsko-tokarskich.
 
 
4. Pro/TOOLMAKER -  to efekt współpracy developerów z użytkownikami różnych systemów CAM, producentami obrabiarek oraz wytwórcami oprzyrządowania.Aplikacja oferuje najefektywniejsze, dostępne na rynku CAM, strategie obróbki prędkościowej - HSM (High Speed Machining). Aplikacja dedykowana głównie dla precyzyjnej i wydajnej obróbki elementów oprzyrządowania, np. elementów formujących, tłoczników, itp. Wsparcie dla najnowszych trendów w konstrukcji narzędzi oraz obrabiarek CNC
 

 
4. NC Sheetmetal Option - jest aplikacją technologiczną dedykowana dla wspomagania projektowania procesów obróbczych części z blachy - prasy rewolwerowe + wycinanarki płomieniowe, plazmowe, laserowe, wodne, etc. Generowanie modelu technologicznego – optymalizacja rozkrojów ("nesting"), analiza stopnia wykorzystania materiału obrabianego pod kątem minimalizacji odpadu.
 
   
 
APLIKACJE PDM/PLM:
 
Wszystkie aplikacje PDM/PLM bazują na technologii Windchill, czyli na architekturze WWW, znacznie nowocześniejszej, szybszej, bezpieczniejszej i łatwiejszej do admninistrowania, w stosunku do typowych rozwiązań typu "klient-serwer". Zaletą takiego podejścia  jest możliwość pracy grupowej, wyłącznie z użyciem standardowej przeglądarki internetowej i to bez względu na lokalizację grup roboczych.
 

 
1. Windchill PDMLink - system do zarządzania danymi o projekcie.
Globalny dostęp poprzez portal internetowy/intranetowy z wizualizacją 3D, przeszukiwaniem i współpracą m.in. w oparciu o dokumenty PDF. Zarządzanie dokumentacją. Organizacja oparta o podział na produkty. Spersonalizowany dostęp do informacji z funkcjami subskrypcji i powiadamiania. Kontrola informacji o produkcie, zarządzanie konfiguracjami  oraz zmianami, zarządzanie etapami cyklu życia (PLM), praca sterowana procesami (Workflows), zintegrowana wizualizacja.
 
  

 
2. Windchill ProjectLink - system do zarządzania realizacją projektów.
Podział na projekty oraz grupy projektowe. Zarządzanie całą, niezbędną do realizacji projektu informacją we współdzielonej przestrzeni roboczej.Przypisywanie i automatyczna dystrybucja zadań do konkretnych osób, z możliowścią audytu wykonania zadań.  Ustalanie terminarzy, analiza osiągania tzw. „kamieni milowych” („milestones”) w założonym czasie.  Możliwość zamodelowania dowolnego etapu i aspektu projektu, w postaci powtarzalnego szablonu. Dynamiczny „routing” (proces obiegu dokumentu). Zintegrowane narzędzia do wizualizacji, analizy i anotacji. Raporty na poziomie użytkownika, projektu, całej organizacji. Dwukierunkowa integracja z Microsoft Project. Łatwy dostęp, przeszukiwanie bazy, opcje pomocy oraz inne narzędzia.
 
  

 
 
Tagi:
Komentarzy: Skomentuj pierwszy
KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło:
 
REKLAMA
Praca dla inżynierów na 3DCAD.pl
Praca dla inżynierów na 3DCAD.pl