Forum Programy CAE w budownictwie Sprzedam AxisVM X6 + Steel Connections
Sprzedam AxisVM X6 + Steel Connections SC1 v16
Postów: 1
Data dodania: 27-12-2023 10:50
Licencja wieczysta programu AxisVM X6 + Steel Connections SC1 v16 do AxisVM X6 Pro
zabezpieczona sprzętowym kluczem USB w konfiguracji:
[NL3P +RC1 +RC2 +RC3 +RC4 +SD1 +SD8 +SWG]
OPIS
* NL - Liniowa/nieliniowa analiza statyczna i modalna oraz globalna analiza wyboczeniowa
* 3 - Elementy prętowe + powierzchniowe
* Professional (nieograniczona ilość elementów)
* RC1 - Wymiarowanie tarcz, płyt i powłok żelbetowych z uwzględnieniem zarysowania
* RC2 - Wymiarowanie belek i słupów konstrukcji żelbetowych z uwzględnieniem zarysowania
* RC3 - Sprawdzanie przebicia
* RC4 - Wymiarowanie fundamentów bezpośrednich i sprawdzanie warunków geotechnicznych
* SD1 - Wymiarowanie prętowych konstrukcji stalowych
* SD8 - Wymiarowanie konstrukcji stalowych w warunkach pożaru
* SWG - Generator i automatyczne przykładanie obciążeń klimatycznych (śnieg, wiatr) na modelu 3D
*Steel Connections SC1 v16 do AxisVM X6 Pro

Cena netto - 13500,00 zł
Cena brutto - 16605,00 zł,
Napisz odpowiedź
Nieznajomy musisz być zalogowany aby napisać odpowiedź.
E-mail:
Hasło: