ZW3D Lite - Ekonomiczny program 3D CAD
Targi Toolex 2022
Targi Toolex 2022

Rodzina części w Solid Edge ST

15.11.2012 Skomentuj pierwszy

Podczas produkcji, często wykorzystywane jest stosowanie Rodziny części, inaczej mówiąc tworzenie typoszeregów poszczególnych części. 

 

 

Tworzenie rodziny części.

Po zamodelowaniu części głównej, w której zawarte są wszystkie składniki pozostałych elementów, wywołaj Rodzinę części. Domyślnie mieści się ona na pasku szybkiego dostępu, rys poniżej, czerwone obramowanie. Dla osób korzystając z auto ukrywania paska zaleca się jego przypięcie. Będzie mnie problemów podczas pracy. 

Kliknij Nowy, żółte obramowanie. Spowoduje to wyświetlenie nowego okna na którym zdefiniuje nazwę nowego składnika, rodziny części. Każdy kolejny składnik dodawany jest identycznie jak pierwszy. Można wprowadzić dowolną ilość składników rodziny. W każdej chwili można dodawać lub usuwać już istniejące składniki. Po wprowadzeniu nazw kliknij Edytuj tabelę, niebieskie obramowanie. Spowoduje to wyświetlenie okna Rodzina części. Są na niej wypisane wszystkie operacje, parametry opisujące zaprojektowaną część, oraz nazwy składników rodziny części. 

W celu wprowadzenia zmian w poszczególnych elementach rodziny części, należy kliknąć w odpowiednia komórkę i wprowadzić w nią żądaną wartość zmiennej, np. kolejne wystąpienia klamki mają być dłuższe. W tym celu lokalizuje zmienną odpowiedzialną za długość, jest to V943 = 200,00 mm. Jeżeli nie wiesz jaka zmienna odpowiada za jaki wymiar na modelu, wystarczy że na nią najechać kursorem a odpowiednia wymiar zostanie wyświetlona na modelu.

Kliknij w odpowiednią komórkę znajdującą się w kolumnie odpowiadającej składnikowi Klamka_250x50x30, i wprowadzam wartość 250. Każdą zmienioną wartość akceptuje się Enterem. W podobny sposób zmień inne parametry, które mają się różnić, zmieniona tabela pokazana jest poniżej. 

Zauważ iż na zewnetrznej powierzchni klamki znajduje się przetłoczenie, dodane w celu upiększenia klamki. W przypadku gdyby zmieniała się koncepcja kształtu wystarczy zablokować daną operację i nie będzie ona wyświetlana na danym składniku. W tym przypadku, wystąpienie zostanie zablokowane dla składnika Klamka_300x90x40. W tym celu należy kliknąć w komórkę znajdującą się na przecięciu kolumny danego składnika z wierszem danej operacji. Z menu rozwijalnego należy wybierz Blokuj, rys poniżej. Wszystkie operacje które przywiązane są do zablokowanej, np Zaokrąglenia zostaną wygaszone. 

W celu podejrzenia jak wygląda dany składnik rodziny części należy kliknąć w jego nazwę, nagłówek kolumny. Spowoduje to podświetlenie całej kolumny. Następnie kliknij Zastosuj. Spowoduje to wyświetlenie komunikatu z informacją o konieczności zapisania zamia. Po kliknięciu OK okno zniknie a model zostanie zaktualizowany. Na tym etapie w jednym pliku znajduje się kilka jego kilka składników. Istnieje możliwość zapisu poszczególnych wystąpień do osobnych plików, które dalej będą powiązane z głównym plikiem. 

Rodzina części – złożenia. 

Po dodaniu pliku w którym znajduje się Rodzina części do złożenia, domyślnie wyświetlany jest wariant, który aktualnie ustawiony jest jako wyświetlany. Jeżeli wybrany zostanie inny składnik rodziny części, i zostanie on Zastosowany, element w złożeniu zostanie zaktualizowany. Aby można było dodać dwa różne składniki rodziny części, należy:

  • Zapisać żądany składnik w osobnym pliku. W tym celu należy go zaznaczyć i kliknąć Zapisz składnik(i) w osobnych plikach. Zaleca się aby wszystkie elementy tworzące rodzinę części znajdowały się w jednym pliku. 
  • Dodać uzyskaną część do złożenia.
W razie edycji pliku bazowego reszta będzie się aktualizowała, jeżeli nie w takim razie należy zaktualizować powiązania. Służy do tego funkcjonalność Aktualizuj wszystkie powiązania, Narzędzia/Powiązania/Aktualizuj wszystkie powiązania. Na poniższym rys widać wszystkie składniki rodziny części dodane do złożenia. 
 

Rodzina części – dokumentacja płaska. 

Dokumentację płaską z części zawierającej Rodzinę części można wykonać na dwa sposoby:

  • Dla każdego członka rodziny wykonać osobą dokumentację 
  • Stworzyć dokumentację dla głównego pliku i korzystając z Tabeli rodziny części wypisać wymiary które uległy zmianie.

Przedstawiony zostanie sposób przygotowania dokumentacji w drugim przypadku. Otwórz główny składnik rodziny części i przejdź do dokumentacji płaskiej. Stwórz dokumentację, np. tak jak na poniższym rys. 

Wywołaj Tabelę rodziny części, Narzędzia główne/Tabele/Tabela rodziny części. Spowoduje to wyświetlenie Paska podręcznego – Tabela rodziny części. Kliknij widok główny. Spowoduje to wyświetlenie okna Właściwości tabeli Rodziny części. Zauważ iż program automatycznie wstawił parametry które zmieniają się w poszczególnych wystąpieniach. Można dodać kolejne zmienne, wybierając je w oknie po lewej stronie i klikając Dodaj. W podobny sposób można usuwać zmienne z tabeli, należy zaznaczyć je po prawej stronie i usunąć korzystając z Usuń

Kliknij OK na oknie spowoduje to jego zamknięcie. Do kursora przyczepiony zostanie zarys ramki. Ustaw je w dowolnym miejscu i kliknij. W ramce wypisane będą nazwy składników rodziny części oraz dodane zmienne. 

W celu przypisania wymiarów z tabeli do konkretnych wymiarów na dokumentacji należy;

  • zaznaczyć ramkę, spowoduje to wyświetlenia Paska podręcznego – Tabela rodziny części
  • Kliknij Powiąż zmienną, czerwone obramowanie rys poniżej
  • Wskaż wymiar do którego ma się odnosić odpowiednia kolumna w tabeli
  • W celu powiązania inne zmiennej wybierz ją korzystając z menu rozwijalnego na pasku podręcznym, niebieskie obramowanie

Dokumentacja z tabelką pokazana jest poniżej. Więcej opcji wyświetlania tabelki dostępnych jest na innych zakładkach okna Właściwości tabeli Rodziny części.  

 

KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło:
 
ZW3D Lite - Ekonomiczny program 3D CAD