Warsaw Industry Week 2020
Targi druku i skanu 3d - 3D SOLUTIONS 2020
STOM-TOOL 2020

ArCADia-IFC RVT

15.07.2020 Skomentuj pierwszy

W BIM (Building Information Modelling), czyli projektowaniu obiektowym budynku z uwzględnieniem danych fizycznych i funkcjonalnych, jednym z najczęściej wykorzystywanych formatów jest IFC. Pliki w tym formacie są eksportowane i importowane miedzy innymi w takich programach jak: Revit, ArchiCAD, Tekla Structures, Allplan. Projekty tworzone w systemie BIM to nie tylko trójwymiarowe budynki z zadanymi teksturami, ale obiekty przenoszące informacje o swoich właściwościach np. materiałach ze wszystkimi współczynnikami, wielkościami i dodatkowymi danymi, które można do elementu przypisać.

System ArCADia w nowej wersji ArCADia-IFC RVT zmienia podejście do wczytania plików IFC, importując je bez żadnej konwersji. Pozwoli to na precyzyjniejsze wczytanie modelu wraz ze wszystkimi danymi każdego obiektu tworzącego budynek. Elementy nie są przekształcane w obiekty systemu, dzięki czemu, wczytywane są wszystkie pliki niezależnie od struktury modelu, który nie musi już być analogiczny do struktury budynku istniejącego w systemie ArCADia. Do projektu można zaczytać dowolną ilość plików IFC, które mogą współistnieć z modelami systemu ArCADia. Modele są niezależne, a mimo to przenosząc wszystkie dane o obiektach podlegają sprawdzeniu projektów opcjami kolizji i odnalezieniu np. przecięć miedzy elementami konstrukcji i różnych instalacji, niezależnie od tego, czy są one zaimportowane jako model IFC, czy stworzone opcjami systemu ArCADia.

Możliwości modułu ArCADia-IFC RVT

  • Import plików RVT i RFA z programu Revit.

  • Import plików IFC wprowadzanych jako niezależny model do dowolnego projektu. Moduł pozwala na importowanie plików do dowolnego projektu (nowego lub z istniejącą strukturą modelu systemu ArCADia) oraz na zaczytanie kilku modeli IFC do jednego projektu.

  • Zarządzanie modelami IFC / RVT: dodawanie i usuwanie importowanych plików.

  • Możliwość modyfikacji położenia modelu w przestrzeni projektu (przesuwanie w układzie X,Y oraz zmiana wysokości położenia).

  • Szybki dostęp w oknie właściwości do wszystkich parametrów obiektów IFC zapisanych w źródłowym programie.

  • Współistnienie modeli: IFC / RVT i tych z systemu ArCADia w jednym projekcie. Możliwość sprawdzania, już na etapie projektowania, kolizji pomiędzy wszystkimi lub wskazanymi obiektami w projekcie.

  • Zapis projektu poprzez Paczkę projektu wraz ze wszystkimi modelami IFC / RVT wprowadzonymi do projektu.

  • Eksport modelu wykonanego w systemie ArCADia do pliku IFC. Obiekty zapisywane są ze wszystkimi parametrami geometrycznymi, fizycznymi, współczynnikami, itp. informacjami.

ZOBACZ RÓWNIEŻ ...
KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło: