Finansowanie zakupów oprogramowania CAD/CAM/CAE/PLM
Podręcznik Inventor 2020

Optimus

Typ: CAD Inne Producent: Noesis Solutions
Optimus, belgijskiej firmy Noesis, jest interdyscyplinarnym oprogramowaniem do przeprowadzania jedno i wielokryterialnej optymalizacji modeli konstrukcji przy użyciu różnych metod racjonalizacji. Software współpracuje z różnorodnymi systemami CAD/CAE, umożliwiając pracę z modelami fizycznymi wykonanymi w tych systemach.
REKLAMA
Podręczniki SOLIDWORKS
Praca dla inżynierów na 3DCAD.pl